ႏွစ္ (၇၀) ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ တတ္ေရာက္ျခင္းမရွိ

6

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕ ၀မၼသူေမာင္းေဘာ္လုံးကြင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည္႔ ႏွစ္ (၇၀) ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမ်ားအား ဖိတ္ၾကားေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားေရးရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏူိင္သက္လြင္သာ တတ္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္စည္ပင္ သာယာ ေရးညႊန္ၾကားေရးမႈး ဦးထလာဟရဲက ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ ႏူိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား ဖိတ္ၾကားေၾကာင္း Chin World သတင္းဌာနသုိ႔  ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏူိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ သမၼတကုိ ဖိတ္ထားတယ္၊ သမၼတ လာမလား၊ ဒုသမၼတ လာမလားေတာ့ မသိဘူး၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးထဲက ၂ ေယာက္၊ ၃ ေယာက္ေတာ့ ပါၾကမွာေပါ့၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ကုိလည္းဖိတ္ထားတယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကေတာ့ သူတုိ႔လာဖုိ႔ ေသခ်ာေနၿပီ၊” ဟု ေျပာခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ားအေနျဖင့္  ျပည္နယ္အဆင့္ က်င္းပသည္႔ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔တြင္ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည္႔ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္အပါအ၀င္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

NLD အစုိးရတက္လာၿပီးေနာက္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ ပထမအႀကိမ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ ႏူိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး ထင္ေက်ာ္ တတ္ေရာက္ခဲ့သည္။