ႏူိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္သုံးစြဲမႈတြင္ အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အားနည္းဟု လႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠဌ သုံးသပ္

6

ႏူိင္ငံေတာ္မွ ခ်ေပးသည္႔ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးစြဲရာတြင္ ျပည္နယ္အစုိးရပုိင္းမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ သုံးစြဲမႈ အားနည္းေနေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠဌ ဦးေအာင္သန္းက ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ သုံးသပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါအေၾကာင္းကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕၊ HBA ခန္းမတြင္ ခ်င္းမီဒီယာကြန္ယက္၊ခ်င္းအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကြန္ယက္ ႏွင့္ မသန္စြမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတတ္ေရး ေရွ႔ေဆာင္အဖြဲ႔မွ ျပဳလုပ္သည့္ Right to Information ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠဌ ဦး ေအာင္သန္းက “ႏူိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ ထိထိေရာက္ေရာက္သုံးစြဲမႈအေျခအေနနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး  အစုိးရဌာနမ်ားမွာ လုံး၀အားနည္းေနတယ္လုိ႔ အျပတ္သုံးသပ္တယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္ကေနစ အားနည္းေနသလဲဆုိေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ေငြေတာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ အတိအက်မတြက္ႏုိင္ဘူး။  ဥပမာ အေနနဲ႔ေျပာရရင္ တံတားတစ္ခုအတြက္ ေငြေတာင္းရင္ ဘယ္ေလာက္က်မယ္ဆိုတာမ်ိဳးပဲေတာင္းတယ္။ လိုအပ္တဲ့အေသးစိတ္စာရင္းနဲ႕တြက္ၿပီး မလုပ္ဘူး။ ေျပာခ်င္တာက သူ႔မွာ structure ေတြ၊ detail စာရင္းကုိ လုံး၀မတြက္ဘူး၊ အဲဒါကုိ ႏူိင္ငံေတာ္ကလည္း အခ်ိန္မရွိဘူးဆုိေတာ့ ခ်ေပးတယ္၊ အေသးစိတ္ကုိ ေရးႏူိင္တဲ့သူကလည္း ဌာနမွာ မရွိဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠဌ ဦး ေအာင္သန္းက ခ်င္းျပည္နယ္ တုိးတက္ဖုိ႔ရန္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဦးေအာင္သန္းက “ကခ်င္ျပည္နယ္မွာဆုိရင္ မီဒီယာမ်ားကုိ ေနရာေပးထားတာရွိတယ္၊ တစ္ျခားတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွာလည္း live လႊတ္ေပးတာရွိတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦးၿပီးရင္ မီဒီယာေတြေနရာေပးဖုိ႔လုိတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ဆုိေတာ့ ေဆြးေႏြးမႈအားလုံးကုိ ျပည္သူေတြသိသင့္တယ္၊ ကုိယ့္ေဒသမွာ ဘတ္ဂ်က္ဘယ္ေလာက္က်တယ္ ဆုိတာေတြသိသင့္တယ္၊ အဲဒါေတြ အေကာင္ထည္ေဖာ္ဖုိ႔ မီဒီယာနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လုိတယ္” ဟု ေျပာသည္။