လစာ (၃) ေသာင္းသာရရွိသည့္ တုိင္းရင္းစာေပသင္ၾကားေပးသူမ်ား လစာထပ္အျဖတ္ခံရ

140

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕အစုိးရေက်ာင္းမ်ား၌ တုိင္းရင္းသား ဘာသာရပ္သင္ၾကား ေပးသည့္ ဆရာ/မမ်ားထံမွ ေက်ာင္း၏ ပရိေဘာက ပစၥည္း၀ယ္ယူရန္ လစာအျဖတ္ခံေနရေၾကာင္း  ဖလမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦး Khaw Tuah Lal က ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ Chin World သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာသည္။

ကေလးၿမိဳ႕တြင္ ခ်င္းစာေပ ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဟားခါး၊ ဖလမ္း၊ တီးတိန္၊ Hual Ngo ႏွင့္ Lusei (Mizo) ဘာသာမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္တြင္ သင္ၾကားလ်က္ရွိၿပီး၊ သင္ၾကားသူဆရာမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ တစ္နာရီစာသင္ၾကားခ ၃၆၀၀ ႏူန္းျဖင့္ တစ္လလွ်င္ ၃ ေသာင္း၀န္းက်င္သာ ရရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဖလမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ ဥကၠဌ ဦး Khaw Tuah Lal က “ဆရာႀကီး/ဆရာမႀကီးေတြက တုိင္းရင္းသားဘာသာရပ္ သင္ၾကားေပးတဲ့ ဆရာ/မ ေတြထံဆီကေန ေက်ာင္းအတြက္လိုအပ္တဲ့ ပရိေဘာကေတြ၀ယ္ဖုိ႕ လစာျဖတ္ခံရတယ္၊ တစ္ခ်ဳိ႕ေတြၾကေတာ့ ေက်ာင္းအုပ္ေတြရဲ႕လက္မွတ္နဲ႔ပဲ လစာထုတ္ေပးရမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ လဘၠက္ရည္ဖုိး ေတာင္းတာမ်ဳိးေတြရွိတယ္၊ သင္ၾကားေပးတဲ့ ဆရာ/မေတြက သူတုိ႔လစာလည္း အျပည္႔မရၾကဘူး၊ အခြင့္အေရးယူေနတဲ့ ေက်ာင္းအုပ္ေတြရွိတယ္” ဟု ေျပာသည္။

သူကဆက္ၿပီး “ခ်င္းစာေပ ဘာသာရပ္သင္ၾကားေပးတဲ့ ေက်ာင္းဆရာ/မ အေပၚအခြင့္အေရး ယူေနတဲ့သူေတြကုိ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမူဴးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေရးယူဖုိ႔သြားတုိင္ပင္မယ္၊ တုိင္းရင္းသား ေရးရာ၀န္ႀကီးနဲ႔တုိင္ပင္မယ္၊ အဲဒါမွ မရရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ထိ ေနျပည္ေတာ္ထိသြားဖုိ႔ အစီအစဥ္ဆြဲထားတယ္၊ တကယ္ေတာ့ ေက်ာင္းအုပ္ေတြက သင္ၾကားေပးတဲ့သူေတြကုိ ပုိၿပီးအားေပးဖုိ႔ သူတုိ႔မွာ တာ၀န္ရွိတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွ တုိင္းရင္းသားစာေပကို စတင္သင္ၾကားခဲ့ၿပီး လစာမေပးႏူိင္သည္႔ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားလည္း ရွိေနေသးေၾကာင္းသိရသည္။

ဦး Khua Tuah Lal က “နယ္ေက်ာင္းတစ္ခ်ဳိ႕မွာက်ေတာ့ တုိင္းရင္းသား ဘာသာရပ္ သင္ၾကားဖုိ႕ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳေပး တဲ့အတြက္ အစုိးရကေန လစာေပးတာရွိတယ္၊ တစ္ခ်ဳိ႕နယ္ေတြမွာၾကေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔က ေထာက္ပံ့တာေတြ လည္းရွိတယ္၊ တစ္ခ်ဳိ႕ေက်ာင္းေတြကေတာ့ ေက်ာင္းအုပ္ေတြ ေက်ာင္းမတက္လုိ႔ တုိင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားေပးတဲ့ ဆရာ/မ ေတြေပါ့ေလ်ာ့ၿပီး စာမသင္တာေတြလည္းရွိတယ္ ” ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

ကေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တုိင္းရင္းသားစာေပ ဘာသာရပ္ကုိ ေက်ာင္းေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္တြင္ သင္ၾကားလ်က္ရွိၿပီး၊ ဖလမ္းမ်ဳိးႏြယ္ ဘာသာရပ္ကုိ ၅၂ ေက်ာင္း၊ တီးတိန္ဘာသာရပ္ကုိ ၃၀ ေက်ာ္၊ Hualngo ဘာသာရပ္ကုိ ၁၅ ေက်ာင္းေက်ာ္၊ Lusei (Mizo) ဘာသာရပ္ကုိ ၇ ေက်ာင္း ႏွင့္ ဟားခါး ဘာသာရပ္ကုိ ၁၃ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။