ဟားခါး- ဖလမ္း – ကေလးၾကား ႏုိင္လြန္ကတၱရာမခင္းခင္ လမ္းတာခ်ဲ႕ရာ၌ နစ္နာသူမ်ားအတြက္ က်ပ္သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္

6

ဟာခါး-ဖလမ္း- ကေလးၾကား ကမာၻ႕ဘဏ္မွ ႏုိင္လြန္ကတၱရာမခင္းခင္ လမ္းတာခ်ဲ႕မႈေၾကာင့္ နစ္နာခဲ့ သူမ်ားအတြက္ ေလ်ာေၾကး ေငြ ျမန္မာက်ပ္ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးေရႊထီးယိုကေျပာသည္။

“ အဓိကေတာ့ ဥယ်ဥ္ၿခံေတြနဲ႕ အိမ္ထိခုိက္တာေတြအတြက္ေပ့ါ။ အိမ္ေျခကေတာ့ ၂၀ ၀န္းက်င္ ေလာက္ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ညွိႏွိဳင္းၿပီး အခုလုိအဆင္ေျပတာေပါ့။ တစ္ခ်ိဳ႕ပ်က္စီးမႈရွိတဲ့ ေနရာေတြကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕သူေတြကလည္း ထိခိုက္အနည္းအက်ဥ္းပဲျဖစ္တဲ့အတြက္ လမ္းမႀကီး ပိုေကာင္းဖုိ႕အတြက္ဆိုရင္ ေလ်ာ္ေၾကးမလုိပါဘူးလုိ႕ေျပာတဲ့သူေတြရွိတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ရြာဆိုရင္လည္း ေက်းရြာေက်ာင္းေတြကို သြားတဲ့လမ္းေတြ ေကြ႕ေကာက္ေတာ့ အေျဖာင္အတုိင္း ျပန္ေဖာက္ေပးမယ္ဆိုၿပီး ညွိႏွိဳင္းတာလည္းရွိတယ္” ဟုသူကေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႕ ညွိႏွိဳင္းမႈကို ၿမိဳ႕နယ္ကုိယ္စားလွယ္အလုိက္ သြားေရာက္ညွိႏွိဳင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးေရႊထီးယို၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဦးလာလ္သင္းမာန္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သစ္ေတာ၀န္ႀကီး ဦးမာန္ဟန္ဒါလ္း တို႕မွ သက္ဆုိင္ရာ ေက်းရြာအတြင္း နစ္နာမႈရွိသူမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ညွိႏွိဳင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ညွိႏွိဳင္းမႈကိုထပ္မံေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ယခုထက္ပင္ထပ္ေလ်ာ့ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ဦးေရႊထီးယို ကေျပာသည္။