စကၠန္႔ရြာ – ရာဇၿဂိဳလ္ေက်းရြာၾကား ကတၱရာလမ္း ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း စတင္ခင္းမည္

4

ကေလးၿမိဳ႕နယ္ စကၠန္႕ေက်းရြာႏွင့္ ရာဇၿဂိဳလ္ေက်းရြာၾကား ကတၱရာလမ္းခင္းမႈကို ဂ်ာမန္နီ အေျခစုိက္ KFW ဘဏ္၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း လုပ္ငန္းစတင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ လုပ္ငန္းအတြက္ ျပင္ဆင္မႈကို ယခုလအတြင္း စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း ကုမၸဏီ (၁၀) ခုႏွင့္ ႏူိင္ငံျခား ကုမၸဏီ (၃) ခုတုိ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

စစ္ကိုင္းတုိင္း ခ်င္းတုိင္းရင္းသား ေရးရာ၀န္ႀကီး Pu Lal Thawm Thang က “ႏူိင္ငံျခား ကုမၸဏီေတြက ဒီဇုိင္းဆြဲေနတယ္။ လုပ္ငန္း စတင္တာကေတာ့ လာမယ့္လမွာပဲ လုပ္ေဆာင္ၾကမွာ ဒီလကေတာ့ လုပ္ငန္းအတြက္ လုိအပ္တဲ့ဟာေတြကို အဆင္သင့္ထားမယ္” ဟု ေျပာသည္။

ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တံတား ၅ ဆင္းတည္ေဆာက္မႈအပါအ၀င္ ဇီးေခ်ာင္း၊ ဆည္ႀကီး၊ နတ္တံခါးေခ်ာင္းမ်ားကို ေရေက်ာ္သံတံတားျဖင့္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ကာ လုပ္ငန္းကာလကို  ၂ ႏွစ္အတြင္း သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ဆက္ေျပာသည္။