12

ေမးျမန္းသူ – Salai Hung Tun Gei

ေမး။    ။ လႊတ္ေတာ္က အစိုးရလုပ္ငန္းေတြမွာ စြက္ဖက္မႈေတြရွိေနတယ္လို႕ ေ၀ဖန္သံေတြထြက္တဲ့အေပၚ ဘယ္လုိေျပာခ်င္ပါလဲ။

ေျဖ။ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေဆာင္ရြက္တဲ့ကိစၥေတြမွာ အစိုးရရဲ႕လုပ္ငန္းေတြကို ၀င္စြက္ဖက္ခြင့္ေတာ့မရွိပါဘူး။ သို႕ေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ သူ႕ဥပေဒနဲ႕သူရွိၿပီးသား။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥမ်ာလည္း တုိင္စာေကာ္မတီစတဲ့ ေရးရာေကာ္မတီ ၇ ခုဖြဲ႕ထားတယ္။ အဲဒီေကာ္မတီမွာလည္း ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၁ အရဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္က အခါအားေလ်ာ္စြာခ်မွတ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ္လုိ႕ျပထားၿပီးသား။ ဒါေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥေတြကို လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္တာလည္းရွိတယ္။ ဥပမာ တုိင္စာနဲ႕ အသနားခံေကာ္မတီတို႕လိုမ်ိဳးလည္းေပါ့။ ေနာက္တစ္ပုိင္းက အစိုးရအေနနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို တာ၀န္ေပးတာရွိတယ္။ ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္တို႕က အစိုးရဖက္ကို စစ္ကိုင္းတိုင္းနဲ႕ မေကြးတုိင္းနယ္နိမိတ္ကိစၥေတြျပန္လည္စိစစ္ပါလုိ႕ တုိက္တြန္းတာေတြရွိတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြက အဲဒီအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အဖြဲ႕၀င္ေတြအေနနဲ႕ျပန္ထည့္ထားတာရွိတယ္။ အဲလုိမ်ိဳးရွိေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာလည္း အစိုးရက တာ၀န္ေပးတဲ့ေကာ္မတီမ်ားမွာပါတယ္။ ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္ဆိုရင္ သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွာဆိုရင္ မင္းတပ္ခရိုင္မွာ ကၽြန္ေတာ္တာ၀န္ေပးတာခံရတယ္။ စည္ပင္ေစ်းကိစၥမွာဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကို နာယကကိစၥမွာထားတယ္။ ဒုသမၼတလာတုန္းကဆိုရင္ ၀ိဇာသိပၸံေကာလိပ္၊ နည္းပညာေကာလိပ္၊ ပညာေရးေကာ လိပ္ဆိုၿပီး ေတာင္းတာရွိတယ္။ အဲဒီမွာလည္း ေျမအျမန္ရရွိေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတာ၀န္ ေပးတာေတြရွိတယ္။ အဲလုိမ်ိဳးကိစၥမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရတယ္။ ၀င္စြက္တာမဟုတ္ပဲ သူတို႕အလုပ္ကို ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႕ ကူညီတာျဖစ္တယ္။ အဲဒါမ်ိဳးကို ၀င္စြက္ဖက္တယ္လုိ႕ ေျပာတာမ်ိဳးရွိေကာင္းရွိမယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္တုိင္ ၀င္စြက္ဖက္တယ္လို႕မျမင္ပါဘူး။

ေမး။    ။ ဘာျဖစ္လုိ႕ အခုလုိစြက္ဖက္မႈေတြရွိေနတယ္ဆိုၿပီး အသံေတြထြက္ေနရတယ္လုိ႕ထင္သလဲ။

ေျဖ ။    ။ တင္ဒါကိစၥေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႕ ဘယ္ကုမၸဏီကေတာ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႕မကိုက္တဲ့အတြက္ နာမည္ပ်က္စာရင္းမွာထည့္ေပးပါဆိုတာမ်ိဳး တင္ျပတဲ့စာအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒီဟာအမ်ားႀကီးအေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ တင္ဒါေတြေပးေတာ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႕ညွိႏွိဳင္းတာမ်ိဳးကိုလုပ္သင့္ပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးကိုေျပာတာကို ၀င္စြက္ဖက္တယ္လုိ႕ ယူဆသလားေပါ့။

ေမး ။   ။ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေတြအေပၚမွာေကာ ဘယ္လိုသံုးသပ္ခ်င္လဲ။

ေျဖ ။    ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕လႊတ္ေတာ္ကေန ေဒသႏၱရစီမံကိန္းေတြမွာ အတည္ျပဳၿပီးသားေတြ အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမွာ အားနည္းတယ္။ အားနည္းေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ဘ႑ာကို သံုးစြဲတဲ့ေနရာမွာ ခိုင္ခံ့မႈမရွိေအာင္၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမရွိေအာင္ လုပ္တာေတြက ဘ႑ာေငြေလလြင့္ျပဳန္းတီးတာေပါ့။ ဥပမာ မုန္းေခ်ာင္းမွာဆုိရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေလာက္က တံတားသံုးစီးလံုးေရမွာပါသြားတယ္။ ဒီတံတားသံုးစီးလံုးရဲ႕ တန္ေၾကးကနည္းတာမဟုတ္ဘူး။ ဒီလုိျဖစ္သြားတယ္ဆိုတာ မူလကတည္းက စံခ်ိန္စံညႊန္းမမီလုိ႕ေပါ့။ တံတားအရွည္ရွိသင့္သေလာက္မရွိတာမ်ိဳး၊ အျမင့္ေပျမင့္သင့္သေလာက္မျမင့္တာမ်ိဳး အားနည္းတာက တစ္ခ်က္၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က ကြန္ကရက္တံတားႀကီးေတြ က တုိင္စိုက္ကတည္းက ေခ်ာင္ေဘးက သဲေတြကိုပဲသံုးၿပီး လုပ္တာမ်ိဳးဆိုေတာ့ အခ်ိန္မတန္ပဲနဲ႕ပ်က္စီးသြားတယ္။ အဲဒါ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ေငြေလလြင့္တာ။ အဲလိုမ်ိဳးေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးတာေတြရွိတယ္။ အဲဒါက လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အလုပ္ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕၀င္စြက္ဖက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႕လည္း ဥပေဒကို ကိုင္ၿပီးလုပ္ရတာပဲေလ။

ေမး။    ။ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္ေတြမွာ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႕ ညွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္တဲ့အေနအထားမ်ိဳးေကာရွိလား။

ေျဖ။     ။ လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႕ တရားစီရင္ေရးက ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းရမယ္။ လႊတ္ေတာ္ကလည္း သူတို႕ကိုလုပ္ရမယ္။ ဒါက ဒီမိုကေရစီရဲ႕ သေဘာတရားျဖစ္တယ္။ လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာလည္း တည္ဆဲဥပေဒအတုိင္းလုပ္ရတာေပါ့။ အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႕ ဥပေဒေဘာင္ေက်ာ္ၿပီးလုပ္သလား။ ရွိတဲ့ဥပေဒအေပၚ အေျခခံၿပီးလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အားနည္းေနသလားဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။ တာ၀န္လစ္ဟင္းသလားေပါ့။ အဲဒီသံုးခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႕က သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ အားနည္းခ်က္ေတြ႕ရင္ေတာ့ ညွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ရမွာေပါ့။

ေမး။    ။ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း သံုးသပ္ခ်က္ေျပာေပးပါအံုး။

ေျဖ။     ။ လက္ရွိအေနနဲ႕ အမွန္အတုိင္းသံုးသပ္မယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ေကာ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ေကာ အထုိက္ေလ်ာက္ေတာ့ အားနည္းေသးတယ္။ အားမရေသးတဲ့အပိုင္းက ကၽြန္ေတာ္တို႕လႊတ္ေတာ္ဆိုရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ သံုးေလးလပိုင္းကမွ ကိုယ္ပိုင္ ၀န္ထမ္းနဲ႕လစာကိုေပးနုိင္တယ္။ ဒီေန႕အထိ ကိုးၿမိဳ႕နယ္စလံုးက လာတဲ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေနရာထုိင္ခင္းကိုေတာင္ေကာ္ငးေကာင္းမေပးႏုိင္ဘူး။ အစိုးရရိပ္သာမွတည္းခိုင္းတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္ ဧည့္သည္မ်ားေနေတာ့ အျပင္မွာတည္းဖို႕ေတာင္ အခက္အခဲရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ လႊတ္ေတာ္သီးျခားရံုးနဲ႕ ရိပ္သာေဆာက္တာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီ။ ေနာက္တစ္ခုက ေရးရာေကာ္မတီ (၇) ခုမွာ ျပင္ပက ပညာရွင္မ်ားအပါအ၀င္ဖြဲ႕ထားတယ္။ အဲဒီေကာ္မတီေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႕ေပးမယ့္ ေမာ္ေတာ္ယဥ္ေတြနဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ကိုးၿမိဳ႕နယ္လံုးကို သြားရမွာ။ ဒီလုိေမာ္ေတာ္ယဥ္ေတြ လံုေလာက္မႈမရွိေသးဘူး။ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ေတြေရးေနတာဆိုေတာ့ မၾကာခင္မွာေတာ့ ရေတာ့မွာပါ။ ျပည့္စံုမႈေတာ့မရွိေသးဘူး။ ကိုးၿမိဳ႕နယ္စလံုးမွာ ေရးရာေကာ္မတီေတြက ဆုိင္ရာတာ၀န္ေတြကို ထမ္းေဆာင္လာႏုိင္ရန္ လႊတ္ေတာ္အားေကာင္းလာလိမ့္မယ္။ အဓိကလုိခ်င္တာကေတာ့ ေဒသအတြင္း အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနတာကဘာလဲ။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းရမယ္၊ သားရဲတိရိစာၦန္ထိန္းသိမ္းရမယ့္ဟာေတြက ဘာေတြလဲ။ တကယ္ပဲ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြ ေျပာတဲ့ေနရာမွာ လမ္း၊ တံတားေတြလုိအပ္ေနတာလားဆိုတဲ့အခ်က္မ်ိဳးအျပင္ အစိုးရအဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေဒသႏၱာရဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းရဲ႕ အားနည္းမႈ၊ အားသာမႈ၊ ခုိင္ခံ့မႈ ေတြကိုပါအမ်ားႀကီးစိစစ္ရမွာ။ လမ္းတံတားကိစၥဆိုရင္ ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္ရဲ႕ ၅၀ ရာခုိင္ႏွဳန္းေက်ာ္သံုးစြဲတာကိုး။ အဲဒါကို ျပန္စိစစ္ရာမွာ အလြန္အားနည္းတယ္။ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႕ ကြင္းဆင္းဖုိ႕အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယဥ္ျပည့္ျပည့္စံုစံုရလာၿပီဆိုရင္ သူတို႕လုပ္ငန္းရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္သံုးစြဲေတြကို ျပင္ပပညာရွင္ေတြနဲ႕ ေပါင္းၿပီး အရည္အေသြးျပည့္မီမမီေတြကို ၾကည့္လုိ႕ရမယ္။

ေမး။    ။ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ သံုးသပ္ေပးပါ။

ေျဖ။     ။  ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ကတၱရာလမ္းေဖာက္တယ္။ ဘယ္လမ္းမွ အခုထိ ေကာင္းေကာင္းသြားရတယ္လုိ႕မရွိေသးဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္ေငြလည္း အမ်ားႀကီးကုန္ၿပီ။ မတူပီနဲ႕ပလက္၀ ဆုိရင္ မုိင္ ၁၇၃ မိုင္ရွိတယ္။ ၁၉၇၄ ကတည္းကဖြင့္ၿပီးသား။ အဲဒါက ၂၀၁၇ ေရာက္ၿပီးတဲ့အထိ ဆယ္မုိင္ျပည့္ေအာင္ ကတၱရာလမ္းကမရွိဘူး။ ရြံ႕ေတြ၊ ဗြက္ေတြ၊ ကမ္းပါးယံေတြနဲ႕ သြားေနရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီေပၚလစီႀကီးကိုဘယ္လို ေျပာင္းလဲမလဲေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေရေျမာင္းေတြေကာင္းေကာင္းလုပ္ၿပီး ကြန္ကရက္လမ္းေတြခင္းရင္မေကာင္းဘူးလားလုိ႕ စဥ္းစားေနတယ္။ ကတၱရာလမ္းက မိုးမ်ားရင္လည္းမျဖစ္ျပန္ဘူး။ အခုရခုိင္မွာဆုိရင္ ကတၱရာေဖာက္ခဲ့တာေတြက အေပါက္ေပါက္ေတြနဲ႕ မေကာင္းနုိင္ဘူး။ အခုကြန္ကရက္ေတြခင္းလုိက္ေတာ့ စိတ္ခ်မ္းခ်မ္းသာသာနဲ႕သြားလုိ႕ရၿပီ။ မြန္ျပည္နယ္ဆိုရင္လည္း ကြန္ကရက္ေတြခ်ည္းခင္းတယ္။ လမ္းဦးစီးဌာနပိုင္ကလည္း မုိင္သံုးရာေက်ာ္ပဲရွိတာကိုး။ ကၽြန္ေတာ္တို႕လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႕ ဒီလုိမူ၀ါဒေတြလည္း ျပင္ဆင္ေပးဖုိ႕ရွိတယ္။ ေနာက္ကၽြန္ေတာ္တို႕စဥ္းစားတာက ခ်င္းျပည္နယ္ကိုးၿမိဳ႕နယ္လံုးမွာ ေက်းလက္ရံုးနဲ႕ နတလကလမ္းေဖာက္ေပးလုိက္တယ္။ ျပင္ဆင္ထိမ္းသိမ္းတာဘာမွမရွိဘူး။ လမ္းေတာ့ေဖာက္ၿပီးသြားၿပီ ဆုိင္ကယ္ေတာင္သြားလုိ႕မရဘူး။ မိုးတစ္ခါရြာတာနဲ႕ တစ္ခါတည္းပ်က္ေရာ။ ေနာက္ၿမိဳ႕တြင္းမွာဆိုရင္လည္း စည္ပင္ေရေျမာင္းေတြပိတ္တယ္၊ ၿပိဳတယ္။ ဘတ္ဂ်က္ျပန္ေတာင္းရင္လည္း တစ္ႏွစ္ၾကာအံုးမယ္။ တစ္ႏွစ္ၾကာေတာင္ ရဖုိ႕မေသခ်ာဘူး။ ဒီျပသနာနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး မေကြးတုိင္းကဘာလုပ္သလဲဆိုေတာ့ တင္ဒါပိုလွ်ံေငြနဲ႕ စက္ႀကီးေတြၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ တစ္စံုစီ၀ယ္လုိက္တယ္။ စစ္ကိုင္းတုိင္းေကာပဲ။ အဲဒါကို ထိမ္းသိမ္းဖို႕ ဌာနတစ္ခုကိုအပ္တယ္။ ျပင္ဆင္စရိတ္လည္း ကာမိေအာင္ ေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြေထာက္ခံခ်က္နဲ႕ငွားလုိ႕ရေအာင္ လုပ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ခ်င္းျပည္နယ္ မွာလည္း တင္ဒါပိုလွ်ံေငြကေန အဲလုိလုပ္လုိ႕ရေအာင္ တုိက္တြန္းဖုိ႕အစီအစဥ္ရွိတယ္။ ေဒသႏၱရစီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာလည္း ဘာေတြအားနည္းသလဲ၊ အားသာသလဲဆိုတာကိုလည္း လႊတ္ေတာ္က အၿမဲသံုးသပ္ေနမွာပဲ။ သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တုိက္တြန္းမႈမ်ိဳး၊ ဥပေဒျပဳေပးမႈေတြကို ေရွ႕ဆက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ သံုးစြဲတဲ့ေနရာမွာ ဟာကြက္အမ်ားႀကီးရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ပိုျဖစ္ႏုိင္ဖုိ႕အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အမ်ားႀကီးစဥ္းစားထားပါတယ္။ အစိုးရကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕အျပစ္ရွာဖုိ႕မဟုတ္ပါဘူး။ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕က ေဆာင္ရြက္ေပးမွာပါ။

ေမး။    ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေဒသႏၱရဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ အေလးထား တုိင္ပင္ရမယ့္ပုဂိၢဳလ္မ်ားလုိ႕ ဥပေဒမွာလည္း ျပဌာန္းထားတယ္။ အဲဒီလုိ ကိစၥေတြမွာေကာ အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႕ တုိင္ပင္တာမ်ိဳးရွိလား။

ေျဖ။     ။ တင္ဒါေခၚတဲ့ကိစၥနဲ႕ တင္ဒါခ်တဲ့ကိစၥကိုေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕တာ၀န္ပဲ။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ တာ၀န္မဟုတ္ဘူး။ သို႕ေသာ္ျငားလည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေျပာခ်င္တာက လႊတ္ေတာ္ကို ဒီေကာ္မတီမွာ ထည့္ပါလို႕ တစ္ႀကိမ္မွမေျပာပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒထဲမွာ ျပဌာန္းထားတဲ့အတုိင္း အမ်ားကေရြ႔းခ်ယ္ၿပီး အမ်ားကေလးစားတဲ့ ပုဂိၢဳလ္မ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ေဒသႏၱာရဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥမ်ားမွာ အေလးထားတုိင္ပင္ထုိက္သည့္ပုဂိၢဳလ္မ်ားဟု မွတ္ယူရမယ္လုိ႕ ဥပေဒက ေျပာၿပီးသားေလ။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ေကာ္မတီနဲ႕ဘယ္လိုလုပ္ရင္ေကာင္းမလဲဆိုတာမ်ိဳးက အဲဒီၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အသိဆံုးပဲေလ။ တုိင္ပင္ညွိႏွိဳင္းတဲ့အဆင့္မ်ိဳးေတာ့ ျဖစ္သင့္တာေပါ့။ ေကာ္မတီ ေတြထဲမွာ ထည့္ဖုိ႕မလိုပါဘူး။ အဲလုိဆိုရင္ ၀င္စြက္သလုိလည္းျဖစ္သြားမွာကိုး။ အခ်ိန္လည္းရခ်င္မွရမွာ ။ ညွိႏွိဳင္းတုိင္ပင္တာမ်ိဳးရွိရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ပိုအက်ိဳးရွိမယ္လုိ႕ယံုၾကည္တယ္။ အရည္အေသြး မျပည့္မီတဲ့ ကုမၸဏီေတြကို အထပ္ထပ္ေပးေနရင္ မေကာင္းဘူးေပါ့။

ေမး။    ။ တင္ဒါကိစၥေဆာင္ရြက္မႈေတြ အေပၚမွတ္ခ်က္ျပဳခ်င္တာရွိလား။

ေျဖ။     ။ တစ္ခ်ိဳ႕ကုမၸဏီအႀကီးႀကီးေတြက ဒီဌာနလည္းသူပဲ။ ဟိုဌာနလည္းသူပဲဆုိတာမ်ိဳးေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႕ေနရတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေဒသခံေတြရဲ႕ စီးပြားေရးကို အနည္းအက်ဥ္းေတာ့ အေထာက္အကူျပဳသင့္တယ္လုိ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ျမင္တယ္။ ေရေျမာင္းလုပ္မယ္၊ တာခ်ဲ႕တာလုပ္မယ္၊ ေက်ာက္ခင္းတာလုပ္မယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြကို ေဒသခံေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ႏုိင္တယ္။ တကယ့္နည္းပညာအဆင့္ျမင့္လည္းမဟုတ္ဘူးေလ။ အဲဒါမ်ိဳးကို ေငြရွင္ေၾကးရွင္ ကုမၸဏီေတြကိုပဲ သူတို႕ေခၚ လုိက္ေတာ့ ေဒသခံေတြမွာ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ ခံစားခြင့္မရွိဘူး။ အဲဒါေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ေတာ့ မႀကိဳက္ဘူး။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။