ပလက္၀ ကေျပာေသာ အနာဂတ္ ခ်င္းႏိုင္ငံေရး

12

(ဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္)

၁။ ခ်င္းႏိုင္ငံေရးျပႆနာ???

ခ်င္းလူမ်ိဳးအတြင္းရိွ မ်ိဳးႏြယ္စု ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ ကိုယ္စီျပႆနာ ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ရိွေနၾကရာ ပလက္၀သည္လည္း ျခႊင္းခ်က္မဟုတ္ပါ။ ပလက္၀ျပႆနာသည္ အဆိုး၀ါးဆံုးျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔ရဲ့ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ အေနအထား (Strategic Location) ႏွင့္ လူမွဳေရး ရွဳပ္ေထြးမွဳတစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ပလက္၀သည္ အခန္႔မသင့္လွ်င္ ၁၃၉၀၀၆ စတုရန္းမိုင္ရိွေသာ ယေန႔ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမပံုျပင္လွ်င္ ေျပာင္းလဲ ေစႏိုင္သည့္ အက္ေၾကာင္းေလးမ်ားေပၚေနၿပီလားဟု ေတြးပူစရာမ်ားေတြ႔ရိွရေသာေၾကာင့္ ဤေဆာင္းပါး ေရးသားျခင္းျဖစ္သည္။ စာေရးသူ၏ အစိုးရိမ္လြန္ကဲမွဳသက္သက္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသို႔သာ ျဖစ္ပါေစလို႔လည္း ဆုေတာင္းမိပါသည္။

(က)  သီးျခား Unit တစ္ခုဖန္တီးလိုသည့္အက္ေၾကာင္း။      ။ မၾကာေသးခင္က ေပၚေပါက္လာသည့္ ပါတီသစ္တစ္ခု၏ မူ၀ါဒတြင္ “ပလက္၀ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ (Self- Autonomous) ရရိွေရး” ဟု ပါရိွသည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ အလားတူ ၂၀၁၂ မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံသို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ပလက္၀ကို “ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ” သတ္မွတ္ဖို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး ၎မတိုင္ခင္ ပါလီမန္ေခတ္ ပလက္၀ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကလည္း တင္ျပခဲ့ေသးသည္မွာ အားလံုးအသိျဖစ္ပါသည္။ လက္ရိွ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ သတ္မွတ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းႏွင့္ေဒသ(၆)ခု ကို ၾကည့္ပါက သီးျခားလူမ်ိဳးျဖစ္တည္မွဳ ဆိုသည့္ အဓိပၸယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အေပၚ အေျခခံသည္ကိုေတြ႔ရပါမည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ပလက္၀ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ လွဳပ္ရွားမွဳသည္ မည္သည္ကို အေျခခံသနည္း? ခ်င္းကို လက္မခံသည့္ သီးျခားလူမ်ိဳးျဖစ္တည္မွဳ လား၊ ပထ၀ီ၀င္သက္သက္ လား?

(ခ) ယေန႔အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္ ႏိုင္ငံေရး၏ လႊမ္းမိုးျခင္း။      ။ မေန႔ကမွ ရာထူးကေနအနားယူသြားတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္တင္က သူ႔သက္တမ္း (၃)ႏွစ္အတြင္း ပလက္၀ကို (၃)ၾကိမ္ထက္မနည္း သြားေရာက္သည္ဟု သတင္းထြက္သည့္အခ်ိန္ ခ်င္းျပည္နယ္ကို (၈)ႏွစ္ခန္႔ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဟုန္းငိုင္းသည္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ တစ္ႀကိမ္လား၊ ႏွစ္ႀကိမ္လား၊ သာသြားေရာက္ႏိုင္ေသးသည္ဟု သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တုန္းက ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ ALP တပ္ဖြဲ႕ကလည္း ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆက္ဆံေရးရံုးဖြင့္ဖို႔ အစိုးရထံတင္ျပခဲ့ေသးသည္။ ၎ကို ခ်င္းပါတီႏွစ္ခုက ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ယေန႔အထိ ALP က ပလက္၀လူထုထံဆက္ေၾကးေကာက္ခံတုန္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားဆိုလွ်င္ “ပလက္၀ ဆိုတာ အရင္ အဂၤလိပ္ေခတ္တုန္းက Arakanese Hills Track ပဲ။ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ မရိွခဲ့ဘူး” ဆိုၿပီး ေျဗာင္ေျပာသူမ်ားျပင္ရိွသည္။ (တကယ္တမ္း နာမည္အရသာ နီးစပ္မွဳရိွခဲ့ရာ ထိုစဥ္က ရခိုင္ ႏွင့္ ပလက္၀(AHT) သည္ ဆက္စပ္မွဳလံုး၀မရိွခဲ့ဘဲ သီးျခားျဖစ္ခဲ့ပါသည္)။

(ဂ) ေဒသခံ ခ်င္း လကၡဏာ ေမွးမိွန္လြန္းအားျခင္း။            ။ ပလက္၀ ဆိုသည့္အမည္ျပင္လွ်င္ ေဒသခံ စကား Paletvum ကို ဗမာမႈျပဳလိုက္ျခင္း၊ ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ ၀ါးမ်ိဳခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္ရိွ ရြာေပါင္း (၃၇၄) ထဲက အမ်ားစုသည္ ဗမာနာမည္ျဖစ္ကုန္ၿပီဟုထင္သည္။

စာေရးသူသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးသို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ပလက္၀ကိုလည္း သံုးႀကိမ္သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ရခိုင္၊ စစ္ကိုင္း၊ မေကြးရိွ ခ်င္းလူမ်ိဳး (၆)သိန္းခန္႔ေနထိုင္ရာ ေျမျပန္႔ေဒသအႏွ႔ံ သြားေရာက္ခဲ့ရာ မိမိေလ့လာသံုးသပ္သေလာက္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္သည္ အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္လွ်င္ ေဒသခံဘာသာစကား လႊမ္းမိုးမွဳ အားနည္းဆံုးထဲက တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။

လူဦးေရ ကိုးေသာင္းေက်ာ္ရိွသည့္အနက္ သံုးေသာင္းခန္႔သည္ ရခိုင္လူမ်ိဳးျဖစ္1 ၍လား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ သူတို႔အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ထြက္ေပါက္ျဖစ္၍လားမသိ၊ စာေရးသူ ေတြ႔ဖူးသမွ် ပလက္၀သားမ်ားသည္ ရခိုင္စကားကို ဗမာစကားကဲ့သို႔ ေျပာတတ္ၾကသည္။

အျခားဘာသာစကားေျပာတတ္ျခင္းသည္ ေကာင္းသည္။ သို႔႔ေသာ္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရိွ ျမိဳ႕နယ္ (၉)ၿမိဳ႕နယ္ ကိုႏွိဳင္းယွဥ္ရာတြင္ မိခင္ဘာသာစကား- စာေပ အထြန္းကားဆံုးၿမိဳ႕နုယ္မ်ား (ဥပမာ -ထန္တလန္၊ တီးတိန္)သည္ ဗမာစကား မေျပာတတ္ဆံုး၊ အားအနည္းဆံုးျဖစ္ၾကသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဗမာစကား အေျပာတတ္ဆံုး ျမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ မိခင္(ခ်င္း)ဘာသာစကား၊ စာေပ ျမွင့္တင္မွဳပိုင္းမွာ အားအနည္းဆံုး ေဒသမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းသည္ မေတာ္တဆ မဟုတ္ပါ။

၂။ ဘာေၾကာင့္လဲ – အေၾကာင္းရင္းရိွရမည္္

စာေရးသူသည္ ႏိုင္ငံေရးသုေတသီလည္းမဟုတ္၊ အေပါစား ႏိုင္ငံေရးသမားသက္သက္သာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ နက္နဲသိမ္ေမြ႕လွသည့္ ျပႆနာဇစ္ျမစ္ကို အကုန္လံုးေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ခ်င္းအမ်ိဳး သားေရးအတြက္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာ တတ္အားသေရြ႕လွဳပ္ရွားလာသူတစ္ဦး အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း မိမိ အျမင္အာေဘာ္ကို ေဆြးေႏြးလိုပါသည္။

(က) အစိုးရအဆက္ဆက္၏ ေသြးခြဲေပၚလစီ (Divide and Rule Policy)။ ။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ေက်ာ္ ပလက္၀ကို ခ်င္းျပည္အတြင္းမွာသာ ေျမပံုအရ ရုပ္ျပထားရိွခဲ့ရာ တကယ့္လက္ေတြ႔တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ ခဲ့သည္။ ယေန႔ထိ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းမွ ပလက္၀သို႔ ဆက္သြယ္သည့္လမ္းမရိွေသးပါ။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွာ ပလက္၀ – မတူပီကားလမ္းေဖာက္ေရးကို ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပစဥ္က ၾကံခိုင္ေရးပါတီ၀င္မ်ားက အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးစံုျဖင့္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ဌာနမ်ားကို  ရခိုင္ျပည္နယ္လက္ေအာက္မွာ ထားရိွခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

(ခ) ဘာသာေရး။       ။ အမွန္ဆို ဘာသာေရးကြဲျပားမွဳေၾကာင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို မထိခိုက္သင့္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး၊ လူမွဳေရးအလြဲသံုးစားလုပ္မွဳေၾကာင့္ ပလက္၀တင္မဟုတ္ပဲ ခ်င္းအသိုင္း အ၀ိုင္းတစ္ခုလံုးမွာ မလြဲမေရွာင္သာ ေရာဂါပိုးကဲ့သို႔ ကပ္ပါလာၿပီ။ ဤ ဘာသာေရးအရ ေသြးကြဲမွဳတြင္ အစိုးရ အဆက္ဆက္၏ ပေယာက ပါ၀င္သည္ဟုလည္း မိမိအေနျဖင့္ သံသယ၀င္သည္။ ေတာင္ပိုင္း-ေျမာက္ပိုင္း ဆက္သြယ္မွဳ ခါးျပတ္ေအာင္လုပ္ေနျခင္းသည္လည္း ဤအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္သည္ဟုယူဆသည္။

တကယ္တမ္း ဘာသာေရးသည္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ဆိုင္သည့္ကိစၥ၊ ႏိုင္ငံေရး လံုး၀ ၀င္မပါသင့္သည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ အခုက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ ဦးႏုေခတ္မွ ယေန႔အထိ ဘာသာေရး အေရာင္မစြန္းသည့္ ေခါင္းေဆာင္၊ အုပ္စု  မရိွသေလာက္ ရွားပါးပါသည္။ အဆိုးဆံုးက အစိုးရ၏ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ နတလ ကို အသံုးျပဳၿပီး ဘာသာေရးကိုင္တြယ္ပံု သည္ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ရိွရင္းစြဲ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ (၈၆%)၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ (၁၂%) ႏွင့္ နတ္ႏွင့္အျခားဘာသာ၀င္ (၂%)မ်ားအၾကား အက်ိဳးထက္အဆိုးကပိုမ်ားေစပါသည္။2  ဆိုလိုသည္မွာ အစိုးရက ဘာသာေရးမွာ ၀င္ပါလိုက္ျခင္းသည္ ျပႆနာကို မီးေမႊးေပးရာေရာက္သည္။  ခ်င္းျပည္ နယ္တြင္ ခရစ္ယာန္ ေက်ာင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ရိွရာ ၉၉.၉ ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္ ကိုယ္ထူကုိယ္ထျဖစ္ၿပီး အစိုးရ အသိမွတ္ျပဳမွဳမရိွျဖစ္ေနသည့္အခ်ိန္ ၂၀၀ ခန္႔ရိွေသာ ဗုဒၶဘာသာ ေက်ာင္းမ်ား အားလံုးနီးပါးကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြျဖင့္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္3။ ခရစ္ယာန္ ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ လူဦးေရ အညီအမွ် ( ၅၀/၅၀)ခန္႔ရိွေသာ ပလက္၀အတြက္လည္း အလားတူျဖစ္ပါသည္။

(ဂ) ၿမိဳ႕နယ္တြင္း ဘံု Identity ေမွးမိွန္။               ။အထက္တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း အျခားခ်င္းျပည္ နယ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ကဲ့သို႔ ဤေဒသတြင္ မိခင္(ခ်င္း) ဘာသာစကားစာေပက ေနရာသိပ္မရရိွ ေတာ့ေခ်။ မိခင္ဘာသာစကားသင္ၾကား-ျမွင္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္မွဳက မရိွသေလာက္ အားနည္းလာသည့္အတြက္ မိခင္ဘာသာစကား ေရး/ဖတ္တတ္သူရွားလာၿပီ။

ၿမိဳ႕နယ္တြင္း မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားျပားျခင္းသည္လည္း စုစည္းမွဳအားနည္းေစသည့္အခ်က္ျဖစ္လာသည္။ ခူမီး၊ မာရာ၊ ဒိုင္၊ မတူ၊ ေလျမိဳ(?)၊ ဆမီး(?) စသည္မ်ားေနထိုင္ၾကရာ လူဦးေရအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ခူမီးမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ျပင္လွ်င္ ၅၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္ေက်ာ္ခန္႔သာရိွသည္ဟုခန္႔မွန္းရသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွာ မ်ိဳးႏြယ္စု (သို႔) ဘာသာစကား ၄-၅ မ်ိဳးစီရိွၾကရာတြင္ ၎တို႔ထဲက အၾကီးဆံုး မ်ိဳးႏြယ္စု(သို႔) ဘာသာစကား တစ္ခုခုက ၿမိဳ႕နယ္လူဦးေရ၏ ထက္၀က္မေက်ာ္ႏိုင္လွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္စုစည္းမွဳအားနည္းၿပီး၊ ယင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒသခံဘာသာ စကားအစား ဗမာစကား အားေကာင္းလာသည္ကိုေတြ႔ရမည္ (ဥပမာ- မတူပီ၊ မင္းတပ္)။ ပလက္၀လည္း ၎စာရင္းထဲတြင္ထည့္လို႔ရသည္။

(ဃ) ရခိုင္ႏွင့္ ခ်င္းလူမ်ိဳး ၾကား ေရာေထြးမႈအခ်ိဳ႕။             ။ အစိုးရစာရင္း4 အရ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ခ်င္းလူမ်ိဳး တစ္သိန္းထက္မနည္းရိွၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္တြင္လည္း ရခိုင္ သံုးေသာင္းခန္႔ေနထိုင္လ်က္ရိွသည္။ လာမည့္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ခ်င္းပါတီမ်ား ၀င္ၿပိဳင္မွာျဖစ္သလို ခ်င္းျပည္နယ္တြင္လည္း ရခိုင္ပါတီ ၀င္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရ၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု (၁၃၅)မ်ိဳးစာရင္းအရ ခ်င္း ၅၃မ်ိဳးတြင္ ထည့္သြင္းသည့္ ခမီ(Khami)၊ အ၀ခမီ (Awa Khami) ႏွင့္ ၀၀ါကင္းမ္း Wakim (Mro) စသည္မ်ိဳးႏြယ္ သံုးမ်ိဳးႏွင့္ ရခိုင္ (၇)မ်ိဳးထဲတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း ခံရေသာ ၿမိဳ (Mro) ႏွင့္ ခမီြး (Kwe Myi) ႏွင့္ ၅၃မ်ိဳးထဲမွာမပါလိုက္ေသာ ခူမီး တို႔သည္ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ ယင္းေဒသမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ပလက္၀ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခ်က္အရ ၿမိဳ (သို႔) ခမီ (သို႔) ခူမီး စာရင္း၀င္မ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အုပ္စုတူ (သို႔မဟုတ္) နီးစပ္မွဳရိွၾကသည့္ အမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ယူဆသည္။ သမိုင္းသုေတသီ ရိုဆန္းကလည္း ၿမိဳ၊ ၿမံဳ၊ သက္၊ ခမီး၊ ခူမီးတို႔မွာ ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ဘာသာစကား အုပ္စုတူမ်ားျဖစ္ေပသည္ဟုဆိုသည္။5

၎ကို လူမ်ိဳးအရ လံုး၀ နီးစပ္မွဳမရိွသည့္ ရခိုင္ ႏွင့္ ခ်င္း စာရင္း(Category) တြင္ ခြဲထည့္ျခင္းသည္ လံုး၀မျဖစ္သင့္ဟုယူဆသည္။ အလားတူ ရခိုင္တြင္ထည့္ထားေသာ သက္ ႏွင့္ ဒိုင္းနက္ မ်ားလည္း ျပန္သံုးသပ္ရပါလိမ့္မည္။

(င) မဟာဗ်ဴဟာက်မွဳ။                  ။ ပလက္၀ျမိဳ႕မွ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သို႔ ကုလားတန္ျမစ္ျဖင့္ ေရေၾကာင္း လမ္း ရိွျခင္းသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ကို ကုန္းေခ်ာင္ပိတ္(Landlocked) အျဖစ္မွ ကယ္တင္ ရာေရာက္သည္။ ထို႔ျပင္ လူဦးေရ သန္း ၁၅၀ ေက်ာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ သန္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္လ်က္ရိွသည့္အတြက္ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳကို ရန္စလာသည့္ Two Oceans ေပၚလစီ6 အရ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေက်ာက္ျဖဳေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ေရႊဂက္စ္ ပိုက္လမ္း၊ အျမန္ရထားလမ္း စသည္မ်ားကို တန္ျပန္သည့္အေနျဖင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံက ကန္ေဒၚလာ သန္း (၂၁၄) ကုန္က်မည့္ ပလက္၀ဗဟိုျပဳ ကုလားတန္ ျမစ္ေၾကာင္းစီမံကိန္းအျပင္ ဤေဒသတြင္ အျခားဗ်ဴဟာက်သည့္ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္သြား ဖြယ္ရွိသည္။

ျပည္နယ္ စီးပြား၊ စီမံ၀န္ႀကီး ဦးရမ္မန္းက “ပလက္၀ ျမိဳ႕နယ္ဟာ အနာဂတ္ ခ်င္းျပည္နယ္ရဲ့ စပါးက်ီ၊ ထမင္းပန္းကန္ျဖစ္ႏိုင္တယ္”ဟု စာေရးသူကို ေျပာျပခဲ့ဖူးသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အက်ယ္ဆံုးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမအျဖစ္ဆံုးေဒသျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျပင္ လူမ်ိဳးျခားမ်ား တလိမ့္လိမ့္ ၀င္ေရာက္ လာရာ ယခုတြင္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ လူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔မွာ လူမ်ိဳးျခားမ်ားျဖစ္လာေခ်ၿပီ။

( မွတ္ခ်က္ – ခ်င္းေ၀ါလ္ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါးအား ျပန္လည္တင္ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္)

Notes:

1 ခ်င္းျပည္နယ္၊ ျပည္နယ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၏ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ထုတ္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ေဒသဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား စာအုပ္တြင္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္၌ ရခိုင္လူမ်ိဳး ၂၉၅၁၄ ဦးေနထိုင္သည္ ဟုေဖာ္ျပ။

2 Ibid. စာ- ၁၀တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၅၃၂၅၇၆၊ ဗုဒၶ ၆၀၁၉၉၊ ခရစ္ယာန္ ၄၆၅၃၅၂၊ အစၥလာမ္ ၁၃၇၊ ဟိႏၵဴ ၄၁၊ နတ္+အျခား ၇၃၁၈ ဟုေဖာ္ျပ။

3 Ibid, p 129 to 133

4 Col. Hla Min ၏ Political Situation of the Union of Myanmar စာအုပ္တြင္ ၂၀၀၃ စာရင္းအရ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ခ်င္းလူမ်ိဳး ၉၃၃၃၁ ဦးေနထိုင္သည္ဟုေဖာ္ျပ။

5 ရိုဆန္း၊ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားးဆင္းသက္ ၀င္ေရာက္သည့္လမ္းေၾကာင္း (၂၀၁၄) စာ-၃၃၇။

6Thant Myint-U, Where China Meets India (2011) p – 29.