ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း အေပၚ ေဒသခံမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေသာ္လည္း စီမံကိန္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္

11

ဖလမ္းၿမိဳ႕ႏွင့္ဟားခါးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အစိုးရအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအသစ္ကို မေက်နပ္တဲ့အတြက္ ေျမပိုင္ရွင္ေတြက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေသာ္လည္း စီမံကိန္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္စည္ပင္ညႊန္ၾကားေရးမႈး ဦးထလာဟရဲကေျပာသည္။

ဦးထလာဟရဲက “ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့သူေတြလည္း သူတို႔လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တယ္။ အခုၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း အတြက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ေရာက္ေနၿပီ။ လႊတ္ေတာ္ကလည္း အတည္ျပဳထားၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္။ ဆႏၵျပတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ စီမံကိန္း ဧရိယာမွာ ေျမပိုင္တဲ့သူေတြ ဆိုရင္ အဲဒီစီမံကိန္းအသစ္ေနရာမွာ သူတို႔ေျမကိုျပန္ရမွာျဖစ္တယ္” ဟုဦးထလာဟရဲက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းခ်ဲ႕ျခင္းကို မေက်နပ္သည့္အတြက္ ဟားခါးၿမိဳ႕၌ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ခဲ့ၾကသကဲ့သို႕ ဖလမ္းၿမိိဳ႕၌လည္း  ႏို၀င္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႕အခ်ိန္ထိ ခ်င္းေတာင္ေဒသအႏွံ႕တြင္ ဘိုးဘြးပိုင္နယ္ေျမကိစၥႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားရွိေနၿပီး ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ဘိုးဘြားပိုင္နယ္ေျမမ်ားတြင္ အစိုးရမွ စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လာမႈေပၚ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ႏွစ္လအတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။