ပိုမိုရွဳပ္ေထြးလာႏုိင္မည့္ ခ်င္း ႏွင့္ စစ္ကိုင္းနယ္နိမိတ္ျပသနာအေရး

10

ေရး – CL ထန္းငါ

ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး နယ္နိမိတ္အားယခင္အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းတာသတ္မွတ္ထားခဲ့သည္ဟုဆုိ ေသာ္လည္း တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားမႈမရွိျခင္းႏွင့္ စုိက္ထူခဲ့ေသာ နယ္နိမိတ္ဘုတ္တိုင္မ်ားကုိထိန္းသိမ္းျခင္းမရွိခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကားေျမယာအျငင္းပြားမႈ၊ ေျမပုိင္အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာမ်ား ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရေၾကာင္းသိရသည္။

တစ္ေလာေလးကပင္ “ခ်င္းျပည္နယ္” ဆိုသည့္ ဘုတ္တုိင္အား ကေလးတကၠသိုလ္အေက်ာ္တြင္ စိုက္ထူးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စဥ္ စစ္ကိုင္းတုိင္း နယ္နိမိတ္တြင္ ပါ၀င္သည္ဟု အျငင္းပြားမႈ ရွိခဲ့ေသးသည္။

ယခုအခါ ႏွစ္ဖက္နယ္စပ္ေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ကတည္းက အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေသာ ဘိုးဘြားပိုင္ လယ္ယာေျမ၊ရြာေျမတို႔အား နစ္နာဆံုးရႈံးလ်က္ရွိသည့္အျပင္လယ္ယာလုပ္ကုိင္ရန္စိုးရိမ္မႈမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္ဟုခ်င္းေတာင္ေဒသ သဘာ၀သယံဇာတ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔၏ေလ့လာမႈစစ္တမ္းအရ သိရသည္။

နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယခင္ကရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ပ်က္စီးခဲ့ရျခင္းသည္ေတာရုိင္း၊ လယ္ရုိင္းမ်ားကို လယ္ေျမအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ရင္း ေရြ႕ေျပာင္း၊ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါစစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသရွိ ေက်းရြာပိုင္နက္အတြင္းရွိလယ္ယာေျမမ်ားသည္ ကေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေျမယာမ်ားႏွင့္ခ်င္းျပည္နယ္ဘက္တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေျမယာမ်ား ေရာေႏွာေနသည္ကိုႀကံဳေတြ႔ရၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ပ်က္ျခင္းတိုင္းတြင္ ေက်းရြာမ်ားအေနျဖင့္နယ္ေျမဆံုးရႈံးျခင္းကို ႀကံဳေတြ႔ရသည္ဟု ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေျမအျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ခ်င္းေတာင္ေဒသ သဘာ၀သယံဇာတေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးလ်န္ေတြာင္က“ဥပမာ ေျမစာရင္းကသူ႔ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဧရိယာထဲမွာပါတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပံုစံေတြကို ေပးထားတယ္။ တစ္ဖက္မွာ အစကတည္းက ေနတဲ့လူေတြကလည္းဟိုတုန္းကတည္းက ငါတို႔ေနရာ၊ ငါတို႔ဟာဆိုၿပီး သူတို႔မွတ္ထားတယ္။ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ပိုင္ရွင္ေတြ ေပၚလာၿပီး ပိုင္ရွင္ႏွစ္ဦးျဖစ္သြားေတာ့ အျငင္းပြားမႈေတြကေတာ့ ေပၚလာမွာပဲ”  ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ လယ္ယာေျမလုုပ္ပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီးႏွစ္ဖက္ေက်းရြာသားတို႔အၾကား ပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းပြားလ်က္ရွိသည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

“ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရက နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္လို႔ မရေသးတဲ့ေနရာေတြကေျမပိုင္ရွင္ေတြနဲ႔ လယ္သမားေတြကို စာေတြနဲ႔ဆင့္ေခၚတာေတြလုပ္ၿပီးမွအေရးယူဖို႔ ႀကိဳးစားလာတယ္ဆိုတာလည္း သိရပါတယ္။ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက္ထက္ကတည္းကစ ဘယ္ေနရာက ခ်င္းျပည္နယ္က ပိုင္တယ္၊ဘယ္ေနရာက စစ္ကိုင္းတိုင္း ပိုင္တယ္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ရေသးတဲ့ နယ္ေျမကလယ္သမားေတြကို ျပည္နယ္အစိုးရအေနနဲ႔ ေထာင္ခ်ခဲ့တာေတြရွိတယ္”ဟုအထက္ခ်င္းတြင္းေဒသလူငယ္မ်ားကြန္ယက္၏ ဒါရုိက္တာ ဦးေက်ာ္သက္၀င္းကေျပာသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔သာ ေျမယာျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံေတာင္သူအခ်ိဳ႕တရားစြဲဆုိခံရၿပီး ေထာင္ခ်ခံရျခင္းမ်ား၊ ဓါးမဦးခ်လုပ္ကုိင္ခဲ့သည့္ေျမယာမ်ားဆံုးရွံဳးခ့ဲရျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

၁၉၃၈ခုႏွစ္၊ေအာက္တုိဘာလ(၁၉)ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ျပည္နယ္၊တုိင္းနယ္နိမိတ္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊သုိ႔ေသာ္ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းခရိုင္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ၎နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ဥေပကၡာျပဳၿပီး

သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းအမွတ္အသားကုိသာ မွတ္ယူက်င့္သံုးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ယခုကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု အထက္ခ်င္းတြင္းေဒသလူငယ္မ်ားကြန္ယက္အဖြဲ႔က သံုးသပ္ထားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္စစ္ကုိင္းတုိင္းနယ္နိမိတ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္၊၁၉၇၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တို႔တြင္တိုင္းတာသတ္မွတ္ခဲ့ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ နယ္နိမိတ္ဘုတ္တိုင္မ်ား မရွိေတာ့သည့္အတြက္ နယ္နိမိတ္အျငင္းပြားရသည့္ကိစြရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ပူးဇိုဘြဲ႔၏ေျပာဆိုခ်က္အရသိရသည္။

ခ်င္း၀ိေသသတိုင္း အက္ဥပေဒအရ ခ်င္းျပည္နယ္၏ အက်ယ္အ၀န္းသည္ စတုရန္းမိုင္တစ္သိန္းသံုးေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ မိုင္ ၃၀၀ ေက်ာ္၊အေရွ့ႏွင့္ အေနာက္အက်ယ္ဆံုးေနရာတြင္ မိုင္တစ္ရာႏွင့္ အက်ဥ္းဆံုးေနရာတြင္မိုင္ ၃၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ရုံးမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအစီရင္ခံစာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္မူ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္းသည္စတုရန္းကီလိုမီတာ ၃၆၀၁၈ ဒသမ ၉ (စတုရန္းမိုင္ ၁၃၉၀၆ ဒသမ ၉) ရွိျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ နယ္နိမိတ္ကိစြေၾကာင့္ ယာေျမအျငင္းပြားလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍လက္ရွိတြင္ ႏွစ္ဖက္ေဒသအၾကား ေျမပံုႏွင့္ ေျမျပင္အေျခအေနမွာကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

“ေျမပံုက ႏွစ္မ်ိဳးသံုးမ်ိဳးရွိသလို နယ္နိမိတ္ေနရာလည္း ေဒသခံေတြ သိထားတဲ့ နယ္နိမိတ္နဲ႔ အစိုးရဘက္က သိထားတဲ့နယ္နိမိတ္ မတူလို႔ျဖစ္သြားတာေပါ့” ဟု ဦးလ်န္ေတြာင္က ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္စစ္ကုိင္းတုိင္းနယ္နိမိတ္သည္တိက်ျပတ္သားရွင္းလင္းစြာမရွိသည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူတုိ႔၏ယာေျမႏွင့္ရြာေျမပုိင္ဆုိင္ျခင္းအျငင္းပြားမႈ ျပႆနာမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္

ၾကီးမားစြာမျဖစ္ေသးေသာ္လည္း အခ်ိန္မီမေျဖရွင္းပါကပုိမုိဆုိး၀ါးလာေစႏုိင္ပါသည္။

“မေကြးတိုင္းနဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ကိစြမွာလည္းေတာ္ေတာ္ျပႆနာျဖစ္ေနတဲ့ဟာလည္းရွိတယ္။ ဒါၿပီးရင္ခ်င္းနဲ႔စစ္ကိုင္းမွာျဖစ္ေနတဲ့ ဟာက ေတာ္ေတာ္ေလးႀကီးထြားလာတဲ့အတြက္မို႔လို႔၊ အဓိကေတာ့ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းၾကားထဲမွာမလိုလားအပ္တဲ့အျငင္းပြားမႈေတြကေနစၿပီးမွေဒသတြင္းျပႆနာႀကီးပြားလာႏိုင္တဲ့အျခအေန ျဖစ္ေပၚလာၿပီဆိုေတာ့ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကေန အဓိကထားၿပီးမွ တိုင္းထြာမႈကို လုပ္ရမယ္။ ဒါၿပီးရင္နယ္နိမိတ္ၾကားထဲမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ရြာေတြနဲ႔ ေတာင္သူေတြရဲ႔ေျမပိုင္ဆိုင္မႈကို အဓိက က်ေနာ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳဖို႔လိုေနၿပီလို႔ျမင္တယ္” ဟု ဦးေက်ာ္သက္၀င္းက ေျပာသည္။

ခ်င္း-စစ္ကုိင္းနယ္နိမိတ္ျပႆနာသည္ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္သံုးဆယ့္ငါးရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေျဖရွင္း၍မရေသးေၾကာင္း၊ေဒသခံလယ္သမားမ်းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀/၈၀ ခန္႔ၾကာလာသည္အထိ ဓါးမဦးခ်လယ္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိပံုစံ(၇)မရေသးသည့္ေတာင္သူမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ေျဖရွင္းေပးရန္လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းက သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နယ္နိမိတ္ တိုင္းတာသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ခ်င္းျပည္နယ္တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေထာင္ေခါမန္ကခ်င္းျပည္နယ္-စစ္ကိုင္းတိုင္း-မေကြးတိုင္းတို႔၏နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ားကိုတိုင္းတာရန္ေကာ္မီရွင္အဖြဲ႔တစ္ခုဖြဲ႔အစည္းထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။

“နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းကိစြကို ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါၿပီ။ခ်င္းျပည္နယ္-မေကြး၊ ခ်င္းျပည္နယ္-စစ္ကိုင္း ဆိုၿပီးႏွစ္မ်ိဳးခြဲလိုက္တယ္။ တိုင္းတာမႈ စတင္ဖို႔စီစဥ္ထားပါတယ္”ဟု ဦးေထာင္ေခါမန္က ေျပာသည္။

နယ္နိမိတ္မတည္မၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ေျမအျငင္းပြားမႈသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးကေလးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ထိစပ္ရာေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေနသည္ကိုေတြြ႔ရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး နယ္နိမိတ္အားတိတိက်က် ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပန္လည္တိုင္းတာျခင္း မရွိပါက လက္ရွိရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနေသာ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈျပသနာမ်ားပိုမိုရႈပ္ေထြးႏိုင္လာႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကုိလည္း အေကာင္အထည္မေဖာ္မႈမ်ားတြင္ အဟန္႕အတားမ်ားစြာရွိလာႏုိင္သည္။