ေခတ္အဆက္ဆက္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ားအႏွိမ္ခံရမွာလား

8

ေရးသားသူ – Salai Hung Tun Gei

ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအားေစာ္ကားခဲ့သည္ဟုဆိုကာ ကေလးတကၠသိုလ္ ျမန္မာစာဌာနလက္ေထာက္ကထိက ေဒၚသန္းသန္းေမာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္တကၠသိုလ္သို႕ေျပာင္းေရႊ႕သည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုသံ အမ်ိဳးမ်ိဳးထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ေဒၚသန္းသန္းေမာ္မွ အတန္းခ်ိန္၌ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအား “ခ်စ္စုတ္၊ ခ်င္းပုတ္၊ အေခ်ာင္ကိုပဲလိုခ်င္တဲ့ခ်င္းေတြ” စသည္ျဖင့္ေစာ္ကားခဲ့သည့္အတြက္ ခစယ(ကေလး) မွ ျပည္ေထာင္စု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနထံ ထိေရာက္စြာအေရးယူေပးရန္ တုိက္ရုိက္တုိင္တန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနထံ တုိက္ရုိက္လိပ္မူၿပီး တုိင္စာေပးပို႕ခဲ့သည့္ ခ်င္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ(ကေလး) အေနျဖင့္ တုိင္စာ၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆသကဲ့သို႕ တကၠသိုလ္မွ ဆရာအခ်ိဳ႕မွလည္း ယခုအခ်ိန္မွာ အေျပာင္းအလဲ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ေျပာင္းေရႊ႕မိန္႕ အလိုလိုက်ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။  အကယ္၍ အထက္မွ ထိထိေရာက္ ေရာက္အေရးယူရမည္ဆိုပါက တုိင္တန္းခံရၿပီး မၾကာမီမွာအေရးယူရမည္ျဖစ္ၿပီး အေရးယူမႈတစ္စံု တစ္ရာမွ မရွိခဲ့သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႕ ဆရာမ်ားမွ သံုးသပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

မည္သို႕ပင္ဆိုေစ ခ်င္းလူမ်ိဳးအမ်ားစုရွိရာေနရာမ်ိဳး၌ လူမ်ိဳးျခားေရာက္လာၿပီး ေစာ္ကားသည့္ျပဳမူေျပာဆို သူမ်ား လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေစာ္ကားသည့္ စိတ္ဓာတ္ပိုင္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ခပ္ကင္းကင္း ေနထုိင္ရန္ သာျဖစ္ေတာ့သည္။ အမွန္ဆိုလွ်င္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ ဂုဏ္သိကၡာညွိဳးႏြမ္းေစသည့္ မည္သည့္ပုဂိၢဳလ္မဆို ထိေရာက္စြာအေရးယူရန္အေရးယူရန္ အေရးႀကီးလွသည္။ ေစာ္ကားခဲ့သူမွ တုိက္ရုိက္ပင္ျပန္လည္ ေတာင္းပန္ရန္လိုအပ္သည္။  ေဒၚသန္းသန္းေမာ္မွ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအား ေစာ္ကားသည့္ေျပာဆို ေနမႈမ်ားမွာ အတုိင္ခံရသည့္အႀကိမ္၌ သာမကပဲ ယခင္ကတည္းက ထုိသို႕ေျပာဆိုခဲ့မႈမ်ားစြာရွိသည္ဟု ျမန္မာစာေမဂ်ာတက္ေရာက္ေနသူ ခ်င္းေက်ာင္းသူမ်ား ကိုယ္တုိင္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ တုိင္တန္းခဲ့သည့္ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးလည္း ကေလးတကၠသိုလ္ ခ်င္းဆရာမ်ား ကိုယ္တုိင္ မေက်နပ္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ၿပီး ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါကိစၥ၌ တုိက္ရုိက္၀င္ပါ၍ အဆင္မေျပ၍ ခစယ(ကေလး) မွတုိင္တန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်င္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ/သား အမ်ားစုတက္ၾကသည့္ ကေလးၿမိဳ႕၊ ပခုကၠဴ၊ မံုရြာ၊ မေကြး စသည့္ေနရာမ်ိဳးတြင္ ပို၍ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည္မွာ ယခုမွမဟုတ္ေပ။ ကေလးၿမိဳ႕ နည္းပညာ တကၠသိုလ္တြင္ လည္း Christian University Fellowship (CUF) မွ ခရစ္ယာန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ/ သားမ်ား တနဂၤေနြ တြင္ ၀တ္ျပဳရန္အတြက္ ဘုရားေက်ာင္းတည္ေဆာက္ရန္ အခက္အခဲေပါင္း စံုၾကားမွ ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈကိုလည္း အုတ္ျမစ္လွန္ၿပီး ဖ်က္စီးေပးျခင္း၊ ပခုကၠဴတြင္ ခ်င္းတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား စည္းေ၀း၀တ္ျပဳစဥ္ ခဲျဖင့္ထုျခင္း၊ ၀င္ရုိက္ျခင္းစသကဲ့သို႕ ခံခဲ့ရမႈမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးတကၠသိုလ္ကဲ့သို႕ ခ်င္းေက်ာင္းသူ/သား အမ်ားစုတက္ေရာက္သည့္ ေနရာမ်ိဳးတြင္ အေစာ္ကားခံရသည္ ဆိုသည္မွ စဥ္းစားဖြယ္ ရာမ်ားလွပါသည္။ ျဖစ္လည္းမျဖစ္သင့္ပါ။ ခ်င္းေက်ာင္းသူ/သား အမ်ားစုတက္ေရာက္ပါလ်က္ႏွင့္ တစ္စံုတစ္ဦးေလာက္၏ ေစာ္ကားခံရသည္ဆိုသည္မွာ ရွက္ဖြယ္လည္းေကာင္းလွပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားေရာက္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ ပညာတတ္မ်ားစြာျဖင့္ ကမာၻအလယ္တြင္ ဂုဏ္တင့္တယ္စြာ ထိုးေဖာက္လာႏုိင္ခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းရွိ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ အႏွိမ္ခံရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မွာ လက္ခံဖြယ္ရာမရွိေပ။

၈၈ အေရးခင္းအၿပီး ၁၉၉၀ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးစဥ္က တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ဆလုိင္းရမ္လိန္မႈန္း ဆယ္တန္းဘ၀ကအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို သြားသတိရမိသည္။ ဖလမ္းၿမိဳ႕အ.ထ.က ေက်ာင္းတြင္ လူမ်ိဳးျခားဆရာတစ္ဦးက ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစသည့္ ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားမႈရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ခ်င္းလူမ်ိဳးအတြက္ ခံျပင္းစိတ္ျဖင့္ အထက္တန္းတက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအား စုစည္းကာ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္အတြက္ အဆိုပါ ေက်ာင္းဆရာမွာ ဖလမ္းတြင္ ၾကာၾကာပင္ေနခြင့္မရခဲ့ေပ။ ထုိစဥ္က လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအား ေစာ္ကားခဲ့သူတစ္ဦးကို ျပတ္ျပတ္သားသား ျပန္လည္တံု႕ျပန္သူမွာ ဆယ္တန္းေက်ာင္း သားအရြယ္ ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္အဆင့္မ်ိဳး၌ ပင္ေစာ္ကားခံရမႈမ်ိဳးကို အေတာ္စဥ္းစားစရာလုိလာပါသည္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးေစာ္ကားမႈသည္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကသာ တံု႕ျပန္သင့္သည္ဟုဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပဲ ခ်င္းလူမ်ိဳးအားလံုး ႏွင့္လည္းသက္ဆုိင္ပါသည္။ အစိုးရသစ္ေျပာင္းလဲခါစက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ ခ်င္းေတာင္ခရီးလာစဥ္၌ ႏုိင္ငံေက်ာ္စာေရးဆရာ ပီမိုးနင္း မွ ခ်င္းမ်ားသည္ လူသားစားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားမႈကို ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သျဖင့္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ေဒသခံမ်ားမွ ျပန္လည္ေတာင္း ပန္ရန္စာေရးခဲ့ၿပီး ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ပြဲလုပ္ဖုိ႕ရန္ပါ ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမွ ခ်င္းလူမ်ိဳးအား ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ေတာင္းပန္စာျပန္ လည္ေရးသားခဲ့သည္။ ထုိ႕အျပင္ သမုိင္းအဆက္ဆက္ နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ ခ်င္းသူရဲေကာင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံအတြက္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ သူရဘြဲ႕ရခ်င္းသူရဲေကာင္းမ်ား၏ ရဲစြမ္းသတၱိမ်ားစြာကို ျပန္လည္အာရံုသြင္းရန္လိုပိုပိုလုိအပ္လာပါသည္။

အဆိုပါကိစၥထက္ပို၍ ဆိုးရြားမႈမ်ားရွိေသးသည္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားေနထုိင္ရာ ခ်င္းျပည္နယ္၌ပင္ လူမ်ိဳးျခားမ်ားလာေရာက္ေစာ္ကားမႈမ်ားစြာရွိသည္။ အျပစ္ေပးခံ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း၊ တပ္မေတာ္မ်ားမွ အျပစ္ေပးသူမ်ားကို ခ်င္းေတာင္ကိုပို႕လာၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႕ အျပစ္ေပးခံရသည့္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႕ေစတနာရွိရွိ အေ၀းခ်င္းေတာင္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည္၊ ေဒသအက်ိဳးသယ္ပိုးေပးမည္ဆိုသည္မွာ သံသယမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ အျပစ္ေပးခံရသူျဖစ္သည့္အတြက္ ေရာက္ရာေနရာတြင္ ထပ္မံေသာင္းက်န္းျခင္း၊ လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ားအား မထီမဲ့ျမင္ျပဳေစာ္ကားျခင္း၊ ဗမာစကားရည္ရည္လည္လည္မေျပာတတ္သည့္ ခ်င္းမ်ားကို ႏွိမ္ျခင္း၊ သေရာ္ျခင္း၊ ဧည့္၀တ္ေက်တတ္သည့္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအား ခိုင္းေဖာ္အျဖစ္သေဘာ ထားျခင္းစသည့္ မတရားမႈမ်ားစြာရွိသည္မွာ ယခင္ကတည္းကပင္ျဖစ္သည္။ မိမိဆံုဖူးသည့္ ခ်င္းလူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕မွာလည္း ဧည့္သည္ကို အထင္ႀကီးစိတ္၊ ဗမာစကားေျပာဆိုသူမ်ားကို အထင္ႀကီးျခင္း၊ ေ၀ယာ၀စၥလုပ္ေပးသည္ႏွင့္ပင္ ဂုဏ္ယူေနျခင္းစသည့္ အေနအထား၊ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ပစ္ပယ္ရန္လို အပ္လွပါသည္။  မိမိလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္မႈ ေလးစားမႈမရွိျခင္း၊ ရန္လိုျခင္းမ်ားလုပ္ၿပီး လူမ်ိဳးျခား၏ မတရားျပဳမူမႈမ်ားကိုမူ မေျပာရဲ၊ မဆိုရဲသည့္ အေနအထားမ်ားကို ျပဳျပင္ရန္လည္းလုိပါသည္။ ဧည့္သည္မွ အိမ္ရွင္လာျဖစ္ၿပီး အိမ္ရွင္သည္ ဧည့္သည္ျပန္ျဖစ္ရသည့္ အေနအထားမ်ိဳးလံုး၀အျဖစ္မခံသင့္ပါ။ မိမိတို႕ျပည္နယ္၊ လူမ်ိဳး၊ ဂုဏ္သိကၡာကို မိမိတို႕ ကိုယ္တုိင္နင္းေျခရာေရာက္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕တုိင္းျပည္သည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေနထုိင္သည့္ တုိင္းျပည္ျဖစ္သလုိ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းၾကား၊ နယ္ေျမတစ္ခုနဲ႕တစ္ခုၾကားသြားလာေရာေႏွာေနထုိင္လ်က္ရွိပါသည္။ သမိုင္းေၾကာင္းမတူသည့္ လူမ်ိဳးအခ်င္း ခ်င္း၊ နယ္နိမိတ္အခ်င္းခ်င္းေပါင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဟု ေခၚေ၀ါကာ ကမာၻ႕စာမ်က္ႏွာတြင္ ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေနထုိင္ေသာ္လည္း လူဦးေရအရ ပို၍မ်ားျပား သည့္အုပ္စု၊ နည္းသည့္အုပ္စု စသည္ျဖင့္ေတာ့ကြဲျပားပါသည္။ သို႕ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တန္းတူတည္ေထာင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ လူဦးေရနည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ နယ္နိမိတ္ပို၍က်ယ္သည္ျဖစ္ေစ အားလံုးသည္ တန္းတူျဖစ္သည္။ ဇာတ္နိမ့္ဇာတ္နိမ့္ဟူ၍မရွိ၊ အားလံုးသည္ အိမ္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မည္သူမွ် ဧည့္သည္မရွိပါ။

တုိင္းေဒသႀကီး (၇) ခုႏွင့္ ျပည္နယ္ (၇) ခုတြင္ခ်င္းျပည္နယ္သည္ အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္၊ လူဦးေရဒုတိယ အနည္းဆံုးျပည္နယ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးျပည္နယ္ဟုအမ်ားကသိရွိထားသည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ထိုသို႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွပင္ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားစြာေပးထားသည္။ မည္သည့္ သယံဇာ တမွ်မထြက္ရွိသည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုေထာက္ပ့ံေငြအနည္း အက်ဥ္းသာရရွိသင့္သည္ စသည္ျဖင့္ ယူဆသူမ်ားလည္းရွိသည္။ မိမိတို႕ခ်င္းလူမ်ိဳးအႀကီးအကဲမ်ားကိုယ္တုိင္ကပင္ မိမိျပည္နယ္၌ မည္သည့္ သယံဇာတမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုကို လိုအပ္ခ်က္ရန္ပံုေငြစသည္ျဖင့္ ေတာင္းရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္းရမွာအားနာေၾကာင္း ေျပာဆိုသူမ်ားပင္ရွိသည္။ မိမိမိတ္ေဆြတစ္ဦးမွ ထိုသို႕ေျပာ ဆိုေလ့ရွိသည့္ အႀကီးအကဲမ်ားကို ျပန္တံု႕ျပန္သည္မွာ ေနျပည္ေတာ္ကို ဘတ္ဂ်တ္ဘီ လီယံခ်ီ အသံုးျပဳၿပီး သြားလာသူပင္သိပ္မရွိသည့္ ရွစ္လမ္းသြားလမ္းမႀကီးမ်ားကိုပင္ ေဖာက္လုပ္ထားေပးေၾကာင္း၊ ထုိ႕သို႕ဆိုလွ်င္ ေနျပည္ေတာ္၌ မည္သည့္သယံဇာတမွ် ထြက္ရွိျခင္းမရွိဟုျပန္တံု႕ျပန္ခဲ့သည္။

ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ လူငယ္ျဖစ္ျဖစ္၊ လူႀကီးျဖစ္ျဖစ္၊ စီးပြားေရးသမားျဖစ္ျဖစ္၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျဖစ္၊ မသန္စြမ္းျဖစ္ျဖစ္၊ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းျဖစ္ျဖစ္ အေတြးအာရံုႏွင့္ အေသြးအသားတြင္းက မည္သည့္ေနရာ ေရာက္ရွိ ေနပါေစ မေမ့မေပ်ာက္ခံယူရရန္မွာ မိမိတို႕လူမ်ိဳးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသူမ်ား(Founder)ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္အခ်ိန္အခါ၊ ေနရာ၌မဆို အိမ္ရွင္မ်ားျဖစ္ေနၿပီး အိမ္ရွင္စိတ္ဓာတ္ေမြးထားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႕၌ ကိုယ္ပုိင္သမုိင္း၊ ကိုယ္ပိုင္နယ္နိမိတ္၊ ကိုယ္ပုိင္ရိုးရာ၊ စာေပျဖင့္ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ ေအာက္က်မခံေနထုိင္ခဲ့သည့္ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိခ်ပ္ခံယူရင္း မတရားမႈ၊ လူမ်ိဳးဂုဏ္၀ိေသသမ်ားအေစာ္ကားခံရမႈမ်ားကို သတိၱရွိရွိ ပူးေပါင္း တံု႕ျပန္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။