ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားအားလိုအပ္သည့္ေနရာတြင္ တာ၀န္ခ် ထားေသာ္ လည္း မသြားလိုသည့္အတြက္ အထက္လူႀကီး ထံခ်ည္းကပ္မႈမ်ိဳးရွိ

4

Salai C Lian
Chin World Media

ခ်င္း္ျပည္နယ္တြင္ ဆရာ/မမ်ားအား လုိအပ္သည့္ေနရာမ်ိဳးတြင္ တာ၀န္ခ် ထားေသာ္လည္း အထက္လူႀကီးမ်ားထံ တင္ျပခ်ည္းကပ္ၿပီး အေျပာင္း အေရႊ႕ျပန္ လည္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးရွိေနေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသူ ၿမိဳ႕နယ္ပ ညာေရးမႈးတစ္ဦးက ခ်င္းေ၀ါလ္မီဒီယာသို႕ေျပာသည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လုိအပ္တဲ့ေနရာမွာခ်ထားဖုိ႔လုပ္တယ္။ ျပသနာက သူတုိ႔က မသြားခ်င္လုိ႔ ၀န္ႀကီးကုိ ေျပာတာေတြရွိတယ္၊ ျပည္နယ္မွဴးကုိ ေျပာတာေတြရွိတယ္၊ ခရုိင္မွဴးကုိ ေျပာတာေတြရွိတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕က လုိအပ္တဲ့ေနရာေတြ ထည္႔ေပးဖုိ႔လုပ္ေနတယ္၊ ကာယကံရွင္ေတြက မသြားခ်င္ေတာ့ ၀န္ႀကီးကုိ တစ္မ်ဳိးသြားေျပာ၊ ျပည္နယ္မွဴးကုိ သြားေျပာ၊ ခရုိင္မွဴးကုိ သြားေျပာ၊ အဲလုိေတြ ျဖစ္တယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး အေနနဲ႔ဘာမွ လုပ္ပုိင္ခြင့္လည္း မရွိဘူး၊ လုပ္လည္း မရဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကေတာ့ မတရားလည္း မလုပ္ဘူး၊ တကယ့္ ကုိယ္႔ၿမိဳ႕ရဲ႕ လုိေနတာကို လုိအပ္ခ်က္တုိင္းလုပ္တယ္” ဟုအမည္မေဖာ္လိုသူ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႈးကေျပာသည္။

“ တစ္ခ်ဳိ႕ဆရာမေလးေတြက ဟုိရြာကိုသြားလုိက္ပါေျပာရင္ တစ္ခ်ဳိ႕က ေျပေျပသာသာသြားတယ္၊ တစ္ခ်ဳိ႕က မသြားခ်င္ေတာ့ ၀န္ႀကီးတုိ႔၊ ျပည္နယ္မွဴးတုိ႔၊ ခရုိင္မွဴးတုိ႔ သြားေျပာတဲ့သူ ေတြရွိတယ္ ေလ၊ ယာယီခန္႔လုိက္တာ ဆုိရင္ေတာ့ မျငင္းဘူးေလ၊ တကယ္တမ္းလုပ္ရမွာက လုိအပ္တဲ့ေနကုိ အေျပာင္းအေရႊ႔လုပ္ရမယ္၊ ေ၀းလံတဲ့ေနရာေတြအတြက္ အသစ္ခန္႔ရမယ္ အဲလုိဆုိရင္ေတာ့ အဆင္ေျပမွာ” ဟု ဆက္ေျပာသည္။

Seipi ေက်းရြာအလက (ခြဲ) ေက်ာင္းမွ Saya Fai က“သူတုိ႔ကေတာ့ ဆရာ/မ ေပးမယ္လုိ႔ ေတာ့ေျပာတယ္၊ ဒါေပမဲ့ အခုထိေတာ့ မေရာက္ေသး ဘူး၊ က်ေတာ္တုိ႔ရြာေက်ာင္းက အလက (ခြဲ) ေက်ာင္း၊ ဆရာ/မ ကေတာ့ ၃ ဦးပဲ ရွိတယ္။ လယ္ျပကေတာ့ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္ထဲေပါ့၊ တစ္ခန္းကုိ ေလ့က်င့္ခန္းေပၿပီး ေတာက္ေလွ်ာက္ နားခ်ိန္မရွိသင္ေပးေနတယ္။ ဒီလုိသာ မလုပ္ရင္ လုံး၀မရဘူး၊ ေက်ာင္းဆရာႀကီးလည္း မရွိဘူး၊ ေက်ာင္းသား/သူ ကေတာ့ ၄၀ ေက်ာ္ရွိတယ္၊ သင္ေပးတဲ့သူ မေလာက္လုိ႔ ေက်ာင္းထြက္ၿပီးေျပာင္းသြားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြလည္းရွိတယ္” ဟုေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရအေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ပညာေရးအတြက္ ၀န္ထမ္း အသစ္ေခၚဆုိမွု လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ၀န္ထမ္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ခန္႔ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တစ္ႏွစ္တာ ခ်င္းျပည္နယ္ အစုိးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွုမ်ား သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ခ်င္းျပည္နယ္ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးေပါင္လြင္မင္းထန္က သူ၏အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္