အစိုးရက ရိုးရာတူမီးေသနတ္ေတြ သိမ္းေတာ့မယ္တဲ့လား…

5

အစိုးရက ရိုးရာတူမီးေသနတ္ေတြ သိမ္းေတာ့မယ္တဲ့လား…

Salai Ceu Bik Thawng

September 11, 2017 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို အေလးထားတဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရကို မိမိအေနနဲ႔ အထူးေလးစားမိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ေတြကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုင္းစင္မဲ့ ရိုးရာခ်င္းတူမီးေသနတ္ေတြအားလံုးကို ျပည္နယ္အစိုးရက သိမ္း(ဖ်က္ဆီး)မယ္ဆိုတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေပါင္းရွင္းရင္း ျမက္နဲ႔စပါး ေရာႏႈတ္လိုက္သလိုမ်ိဳးနဲ႔ အလားသ႑န္တူတယ္ လို႔ထင္တယ္။

အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေခတ္တုန္းကလည္း က်န္ေတာ္တို႔ ခ်င္းျပည္နယ္ရိွ တူးမီးေသနတ္ေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ သိမ္းခဲ့ဖူးတာကိုလည္း ေျပးျမင္မိတယ္။

လိုင္စင္မရိွလို႔ သိမ္းမယ္ဆိုတာေတာ့ဟုတ္ၿပီ – ဒါဆိုရင္လိုင္စင္သိမ္းမယ့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရက လိုင္စင္(သစ္)ထုတ္ေပးပိုင္ခြင့္အာဏာေရာ ရိွသလား။ တစ္နည္းအားျဖင့္ လိုင္စင္ေတာင္ မထုတ္ေပးႏိုင္တ့ဲ့သူက အဲလိုသိမ္းမယ္ဆိုတာကေတာ့ မတရားတဲ့အျပင္  သံသယ၀င္စရာျဖစ္တယ္။ ခိုင္းတဲ့သူမ်ားရိွလို႔လား… စသည္ျဖင့္။

ခ်င္းေတာင္ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ အထူးလိုအပ္တာကိုေတာ့ ျငင္းစရာမဟုတ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအတြက္ ေသနတ္သိမ္းတဲ့ ေပၚလစီထက္ လက္ေတြ႔က်တဲ့ နည္းလမ္းအမ်ားႀကီး ရိွတယ္မဟုတ္ေလာ။ ဥပမာအားျဖင့္ သတ္ျဖတ္ဖမ္းဆီးခြင့္မရိွေသာတိရစာၦန္မ်ားကို စာရင္းျပဳထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္းႏွင့္ က်ဴးလြန္သူကိုအေရးယူျခင္း၊ တိရစာၱန္မ်ား မ်ိဳးပြားကာလတြင္ အမဲလိုက္မႈမွန္သမွ်ကန္႔သတ္ျခင္း (ေသနတ္အျပင္ ေက်ာ့ကြင္းကအစ)၊ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္သတ္ျဖတ္ေရာင္းစားျခင္းကို စီးပြားေရးအျဖစ္အသံုးျပဳမႈကို ကန္႔သတ္ျခင္း စတဲ့နည္းလမ္းမ်ားကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာႏိုင္တကာမွာလည္း Wildlife Protection Law, Endangered Spices Act စသည့္မ်ားျဖင့္ က်င့္သံုးေနတဲ့နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ဒီဥပေဒက အတန္အသင့္ရိွျပီးသားပါ။ ေနာက္ျပီးေတာ့ က်ား၊ ၀က္၀ံ၊ ေျမေခြး သတ္ျဖတ္သူမ်ား ဆုခ်ီးျမွင့္တဲ့ ခ်င္းအက္ဥပေဒကိုလည္း ေခတ္နဲ႔အညီ ျပင္ဆင္လိုက္လို႔ရပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ကေျပာတယ္ “ခ်င္းေတြက အမိန္႔ဥပေဒဆို လိုက္နာမွာမဟုတ္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ေသနတ္ပဲသိမ္းလိုက္တာရွင္းပါတယ္” လို႔အလြယ္တကူေျပာၾကတယ္။ ဒါဟာ ေသးသိမ္တဲ့အေတြးပါ။ ဥပေဒဆိုတာ ဘယ္ႏိုင္ငံမဆို ၁၀၀% လိုက္နာဖို႔ဆိုတာ စိန္ေခၚမႈရိွၾကတာပါပဲ။ လက္ရိွအေမရိကန္ႏုိင္ငံအက်ဥ္သား ဦးေရက ခ်င္းျပည္နယ္လူဦးေရထက္ ၄ဆမ်ားပိုမ်ားေနတယ္။ သူမ်ားႏိုင္ငံကလည္း လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္တဲ့ဟာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်င္းလူမ်ိဳးက်မွ ဘာလို႔မလိုက္နာႏိုင္ရမွာလဲ။ ေနာက္ – ေသနတ္သိမ္းရင္လည္း သားေကာင္ဖမ္းခ်င္တဲ့သူေတြက ေက်ာ့ကြင္းေထာင္လို႔ရတာပဲ။

ကၽြန္ေတာ္အဲလိုေျပာလိုက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ရိုးရာတူမီးေသနတ္ေတြကို စည္းကမ္းမဲ့၊ အကန္႔သတ္မဲ့ျဖင့္ ကိုင္ေဆာင္အသံုးျပဳရမယ္ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါ။ စနစ္တက် ကန္႔သတ္မႈတစ္ခ်ိဳ႕ေတာ့ရိွသင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ညီအကို မီဇိုရမ္းျပည္နယ္မွာလည္း ယေန႔အထိ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။

ကမာၻ႔သမိုင္းနဲ႔ ခ်င္းသမိုင္းပဲၾကည့္ၾကည့္၊ ယေန႔ခ်င္းျပည္နဲ႔ ကမာၻ႔အခင္းအက်င္းကိုပဲၾကည့္ၾကည့္ ေသနတ္ဆိုတာ… ရိုးရာျဖစ္တယ္၊ လံုျခံဳေရးျဖစ္တယ္၊ အားကစားျဖစ္တယ္၊ စီးပြားေရးျဖစ္တယ္။  ေသနတ္ကို အမဲလိုက္တဲ့ ပစၥည္းသက္သက္အေနနဲ႔ ျမင္ေနရင္ အရမ္းက်ဥ္းေျမာင္းပါလိမ့္မယ္။ အေျခအေနနဲ႔ ေထာင့္ေပါင္းစံုကို ထည့္တြက္ရမယ္။ လက္ရိွခ်င္းျပည္နယ္ရိွ ေသနတ္ေပါင္း ေသာင္းဂဏန္းကို“ေရာင္းရင္ေရာင္း၊ မေရာင္းႏိုင္ရင္ လာအပ္၊ ဒါမွမဟုတ္ လႊတ္ပစ္ပါ” ဆိုျပီးေျပာသြားတာကေတာ့ လြယ္လြန္းအားႀကီးတယ္။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ေတာရိိုင္းတိရစာၦန္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွာေရာ ျပည္တြင္းမွာေရာ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား က်င့္သံုးေနၾကတာကို အရင္ေလ့လာက်င့္သံုးၾကရေအာင္။ ေနာက္ဆံုးမွာမွ စဥ္းစားသင့္တဲနည္းလမ္းကို အရင္ဆံုးမစဥ္းစားေစလိုပါတယ္။

—၀၀၀—