ခ်င္းေကာ္ဖီမိတ္ဆက္ပြဲ အဂၤလန္ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္တြင္ ျပဳလုပ္မည္

10

ခ်င္းေကာ္ဖီမိတ္ဆက္ပြဲ အဂၤလန္ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္တြင္ ျပဳလုပ္မည္
Chin World
June 09, 2017

Chin Litäi ဟု အမည္ေပးထားေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ထြက္ ေကာ္ဖီအား ယခုလအတြင္းတြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ မိတ္ဆက္ပြဲျပဳလုပ္မည္ဟု သိရသည္။

အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ ဇြန္လ (၂၁) ရက္ေန႔၌ ေကာ္ဖီခ်စ္ပရိတ္သတ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ပြဲျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ကာ၊ ယင္းေနာက္တြင္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၌လည္း ထပ္မံျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

Chin Litäi အား ဦးေဆာင္ထုတ္လုပ္သည့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသူ Ms. Nathalie Manac’h မွ “ခ်င္းေကာ္ဖီကို ႏိုင္ငံတကာကို တင္ပို႔တဲ့အခါမွာ အာရွယဥ္ေက်းမႈတခုကို မိတ္ဆက္သလိုမ်ိဳးျဖစ္ရမယ္။ ဥပမာ- လန္ဒန္မွာဆိုရင္ ရာသီအလိုက္ ေကာ္ဖီေတြ၊ လက္ဖက္ရည္ေတြကို ေသာက္ခ်င္၊ စမ္းသပ္ၾကည့္ခ်င္တဲ့ ဓေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာ က်မတို႔အေနနဲ႔ အာရွယဥ္ေက်းမႈျဖစ္တဲ့ ဒီခ်င္းေကာ္ဖီကို သူတို႔မိတ္ဆက္ေပးရမယ္။ ဒီခ်င္းေကာ္မဖီရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ အန႔ံ၊ အရသာကို မိတ္ဆက္ေပးရမွာပါ” ဟု ေျပာသည္။

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတြင္မူ ဇူလိုင္လ (၆) ရက္ေန႔ႏွင့္ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္တို႔တြင္ ဂ်ီနီဗာျမိဳ႕၌ ေကာ္ဖီမိတ္ဆက္ပြဲျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ကာ၊ ျမန္မာသံရံုးမွလည္း တက္ေရာက္ပါ၀င္ၾကမည္ဟု သိရသည္။

Litaï ဆိုသည္မွာ ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္နယ္မွ ခ်င္းဘာသာစကားျဖစ္ျပီး၊ ယင္းမွာ ေခါႏုစုမ္ေတာင္တန္းၾကီး၌ က်င္လည္ေနထိုင္ေသာ ကမာၻေပၚရွိ ရွားပါးလွပေသာ ငွက္တမ်ိဳး၏ အမည္ျဖစ္သည္။ Chin Litäi ေကာ္ဖီသည္လည္း ထိုငွက္၏ ဂုဏ္သတင္းေမႊးသကဲ့သို႔ အရသာထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ဖီဂုဏ္သတင္းရရွိရန္ ရည္ရြယ္ကာ အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ မွည့္ေခၚျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း သိရသည္။

International Coffee Organization (ICO) ၌ ေကာ္ဖီေစ်းကြက္ သံုးသပ္သူပညာရွင္အျဖစ္လည္း ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ေသာ Ms. Nathalie Manac’h မွ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ရာသီဥတုု၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာအသံုးျပဳျခင္းမရွိသည့္ ရွင္းသန္႔သည့္ ေျမဆီလႊာအေနအထား၊ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္တို႔သည္ ေကာ္ဖီေကာင္းထြက္ေပၚရန္အတြက္ အေျခအေနအေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ေသာ ခရီးစဥ္အတြင္း Ms. Nathalie Manac’h သည္ သဘာ၀ေကာ္ဖီအား ျမည္စမ္းေသာက္သံုးခြင့္ရရင္း ခ်င္းေကာ္ဖီလုပ္ငန္းအား စတင္ရန္ ခြန္အားရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ ေဒသခံေကာ္ဖီေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ကြန္ယက္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ဖီမ်ားစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။