လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အေျခအေန၊ ထန္တလန္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ျပီး မတူပီတြင္ မက်င္းပႏိုင္ေသး

3
လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အေျခအေန၊ ထန္တလန္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ျပီး မတူပီတြင္ မက်င္းပႏိုင္ေသး
Mai Bawi Than Par
Chin World
February 28, 2017
လာမည့္ ဧျပီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဇန္န၀ါရီလ (၆) ရက္ေန႔က ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈျဖင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့ေသာ မတူပီျမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးဟြန္းခန္၏ ေနရာတြင္ က်င္းပႏုိင္ဦးမည္ မဟုတ္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ေျပာသည္။
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ထြန္းမွ “လာမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ခ်င္းျပည္နယ္အေနနဲ႔ဆိုရင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမွတ္ (၃) ေနရာမွာပဲ လုပ္ပါမယ္။ မတူပီဘက္က မပါႏိုင္ေသးပါဘူး။ လုပ္ေတာ့ လုပ္ေပးရမွာျဖစ္တယ္။ ဥပေဒအရက လုပ္ေတာ့လုပ္ေပးရမယ္” ဟုေျပာသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ၏ မတူပီျမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးဟြန္းခင္သည္ ဇန္န၀ါရီလ (၅) ရက္ေန႔က မတူပီျမိဳ႕ေပၚတြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈျဖင့္ အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ကာ၊ ေနာက္တရက္မနက္ ဇန္န၀ါရီလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ မင္းတပ္ေဆးရံု၌ ကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
လစ္လပ္ေနရာမ်ားအတြင္ ဧျပီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တႏိုင္ငံလံုး၌ (၁၉) ေနရာျဖစ္ျပီး၊ ယင္းတို႔မွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (၃) ေနရာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၉) ေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၇) ေနရာတို႔ျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ထြန္းမွ “ဧျပီလ (၁) ရက္အတြက္ နယ္ေျမ (၁၉) ေျမကို ေၾကညာျပီးတဲ့ေနာက္မွ သူက အခုလိုျဖစ္သြားေတာ့ ျပင္ဆင္ဖို႔ေတြအတြက္ အခ်ိန္မမွီေတာ့လို႔ပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးလုပ္ငန္းစဥ္က ၾကာပါတယ္။ အခ်ိန္ယူရပါတယ္။ ေၾကျငာရမယ္။ မဲစာရင္းျပဳစုရမယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို လက္ခံရမယ္။ ျပန္စီစစ္ရမယ္။ အမ်ားၾကီးလုပ္ရမွာဆိုေတာ့ တစ္လ၊ႏွစ္လနဲ႔ မျပီးႏိုင္တဲ့အတြက္ပါ။ လာမယ့္ ကာလမွာေတာ့ ျပန္လုပ္ကိုလုပ္ရမယ့္ဟာေတာ့ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထန္တလန္ျမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဒုသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသျဖင့္ သူ၏လစ္လပ္သြားေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအား လာမည့္ ဧျပီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။
ယင္းေနရာအတြက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (CNDP) မွ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ Pi Za Tlem၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) မွ Pu Bawi Khing ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးပါတီ (USDP) မွ Pu Zo Peng တို႔မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထန္တလန္ျမိဳ႕နယ္၌ ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ (CNP) ယခု CNDP မွ အမတ္ (၄) ေနရာစလံုးအႏိုင္ရရွိခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD မွ (၂) ေနရာႏွင့္ USDP မွ (၂) ေနရာတို႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၾကသည္။