က်င္းပခြင့္ ျပန္လည္ရရွိေသာ ခ်င္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ယခုလကုန္တြင္ ထန္တလန္တြင္ က်င္းပမည္

4
က်င္းပခြင့္ ျပန္လည္ရရွိေသာ ခ်င္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ယခုလကုန္တြင္ ထန္တလန္တြင္ က်င္းပမည္
Mai Bawi Than Par
Chin World
February 15, 2017
ခ်င္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား က်င္းပခြင့္ ျပန္လည္ရရွိျပီး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၈) မွ မတ္လ (၂) ရက္အထိ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ထန္တလန္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပသြားမည္ဟု သိရသည္။
ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ တဦးျဖစ္ေသာ Salai Ram Kulh Cung မွ ” ဒီျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္က်င္းပေနမွာျဖစ္တယ္။ ဒီတစ္ႀကိမ္မလုပ္ျဖစ္ရင္လည္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္လုပ္လုိ႕ရပါတယ္။ ဒီတစ္ႀကိမ္ရေအာင္ လုပ္တယ္ဆုိိတာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ရည္မွန္းထားေတြကို ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္လုိ႕လဲဟုတ္တယ္။ ဒါထက္ ပုိအေရးႀကီးတာက လုပ္ငန္းစဥ္ခုိင္မာေအာင္စာ ခ်ဳပ္ကုိတန္းတူရည္တူ အေကာ္အထည္ေဖာ္နုိင္ဖုိ႕ NCAလုပ္ငန္းစဥ္အ တုိင္းသြားနုိင္ဖုိ႕ေပါ့။ ခ်င္းလူမ်ဳိးအတြက္က ပုိအေရးႀကီးတယ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ လုိလားတ့ဲ နုိင္ငံေရးကုိ ဒီေနရမွာ စုစည္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်င္းလူမ်ိးေတြ အတြက္ ကုိယ္ကံၾကမၼာအေျပာင္းအလဲကုိ ဖန္တီးမ့ဲ အရာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ေျပာၾကားသည္။
ဤခ်င္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး၊ ခ်င္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (၅၀၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္မည္ဟုလည္း သိရသည္။
“ျပည္သူအစုိးရဘက္ကေတာ့အဓိက မဟုတ္ဘူး။ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးန႕ဲ UPDJC ၾကားထဲမွာ သူတုိ႕ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းၿပီးေတာ့မွ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ အမ်ိးသားအဆင့္နုိ္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ဖုိ႕အဆင့္သင့္ျဖစ္ၿပီးဆုိၿပီးေတာ့မွ နွစ္ဘက္ေကာက္ခ်က္ခ်ရင္ လုပ္လိမ့္မယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရအေနန႕ဲကေတာ့ နုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံးကေန ဒါမဟုတ္ NRPCကေန ေဆာင္ရြက္ပါဆုိတ့ဲ လမ္းညႊန္းခ်က္၊ ဖြဲ႔စည္းမႈ စာေရာက္လာတယ္”ဟု ခ်င္းျပည္နယ္စည္းပင္၀န္ႀကီး ဆလုိင္းအုိက္ဇက္ခင္က ေျပာသည္။
“က်င္းပခြင့္မျပဳခဲ့တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔တေတြ သေဘာမတူေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ ထုတ္ခဲ့ၾကတယ္။ အခုလို ျပန္လည္ က်င္းပခြင့္ျပဳတဲ့အတြက္ ၾကိဳဆိုသလို၊ ေက်းဇူးလည္းတင္ပါတယ္။ အရမ္းအနီးကပ္ခ်ိန္မွာ လုပ္ရေတာ့  မျပည့္စုံတ့ဲအပုိင္းေတြနည္းနည္းရွိႏိုင္ပါတယ္” ဟု ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရတစ္အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဆလုိင္းက်ဲဘီလ္ေထာင္းက ေျပာသည္။
ဤကဲ့သို႔ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေခါင္းစဥ္ (၅) ခုအား ခ်ေပးထာျပီး ယင္းတို႔မွာ- ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တို႔ျဖစ္သည္။ ဤေခါင္းစဥ္ (၅) ခုတြင္ လံုျခံဳေရးကိစၥကိုမူ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္မွလြဲ၍ က်န္သည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားအား မိမိတို႔ သက္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ခ်မွတ္ထားသည္ဟု သိရသည္။