၂၁ရာစုပင္လံု ဒုတိယအၾကိမ္အစည္းအေ၀းမတိုင္ခင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အလားအလာနည္း

6
၂၁ရာစုပင္လံု ဒုတိယအၾကိမ္အစည္းအေ၀းမတိုင္ခင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အလားအလာနည္း
Mai Bawi Than Par
Chin World
February 07, 2017

ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္တြင္ က်င္းပရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ရာစုပင္လံု) ဒုတိယအၾကိမ္အစည္းအေ၀းမတိုင္မီတြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ရန္ နည္းပါးသြားျပီဟု သိရသည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြအား ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲေတာ္ၾကီးအျပီးတြင္ ဟားခါးျမိဳ႕၌ က်င္းပရန္အတြက္ ကနဦးျပင္ဆင္ထားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂိုလ္ ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္မွ “ဒီခ်င္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ဖို႔အတြက္ ဖြဲ႔စည္းမႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ညႊန္ၾကားခ်က္ အခုထိ ေရာက္မလာေသးပါဘူး။ ဒါမ်ိဳးက ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံရံုး (သို႔) NRPC (National Reconciliation and Peace Center) ကေန ဖြဲ႔စည္းခြင့္စာေရာက္လာဖို႔လိုတယ္။ ဥပမာ- တနသၤာရီနဲ႔ ကရင္မွာလိုမ်ိဳးမွာဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ထိုးေပးတယ္ေလ။ ေလာေလာဆယ္အထိ က်ေနာ္တို႔မရေသးပါဘူး” ဟုဆိုသည္။
ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) မွ ဒုဥကၠဌ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မွဴန္းဆာေခါင္းမွ “က်ေနာ္တို႔လူမ်ိဳးရဲ႕အနာဂတ္အတြက္ အသက္တမွ်အေရးၾကီးတဲ့အရာေတြကို ေဆြးေႏြးမယ့္ ပင္လံုညီလာခံကို ကိုယ့္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမရွိပဲ သြားတက္ျပီး ဘာေတြကို တင္ျပေဆြးေႏြးရမွာလဲ။ အစိုးရဘက္က လံုျခံဳေရးအေၾကာင္းျပေပမယ့္ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ CNF နဲ႔ အစိုးရက တိုက္ေနၾကတာမွ မဟုတ္တာ။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ မျဖစ္လာႏိုင္ခဲ့ရင္ေတာ့ ဒီ ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံရဲ႕ ဒုတိယအၾကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္သင့္/မသင့္ကို ျပန္စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Frontier Website တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
လက္ရွိတြင္ အစိုးရမွ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပလ်က္ရွိေသာ ေနရာ (၃) ေနရာရွိျပီး၊ ယင္းတို႔မွာ ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ပအို႔၀္တို႔တြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္အၾကိဳႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအား ဇန္န၀ါရီလႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ေျပာခြင့္ရပုဂိုလ္ ဦးေဇာ္ေဌးမွ “ရခိုင္နဲ႔ ခ်င္းကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ခြင့္မေပးတဲ့သေဘာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိမွာ လံုျခံဳေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ ဒီပင္လံုညီလာခံျပီးသြားမွပဲ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ဖို႔ ပိုသင့္ေတာ္ပါတယ္။ CNF အေနနဲ႔ ခ်င္းအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳမႈမရွိပါဘူး။ ဆက္ဆံေရးရံုးဖြင့္ဖို႔ေတာင္မွ ေဒသခံေတြက လက္မခံခဲ့ဘူး။ ကရင္မွာဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ လူမႈ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြက KNU ေအာက္မွာ ရွိတယ္။ ခ်င္းမွာက ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လူမႈ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြက CNF ေအာက္မွာ ရွိမေနပါဘူး” ဟု 7 Day TV ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ဤကဲ့သို႔ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေခါင္းစဥ္ (၅) ခုအား ခ်ေပးထာျပီး ယင္းတို႔မွာ- ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တို႔ျဖစ္သည္။ ဤေခါင္းစဥ္ (၅) ခုတြင္ လံုျခံဳေရးကိစၥကိုမူ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္မွလြဲ၍ က်န္သည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားအား မိမိတို႔ သက္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ခ်မွတ္ထားသည္ဟု သိရသည္။
၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရေျပာခြင့္ရပုဂိုလ္ ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္မွ ” ဒီညီလာခံကို ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရဘက္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီဘက္က တက္ရမယ့္သူေတြေကာ၊ အစိုးရဘက္က nominate တဲ့သူေတြေတာ့ တက္ၾကမွာပါ” ဟု ေျပာသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လကုန္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ရာစံုပင္လံု) ပထမအၾကိမ္အစည္းအေ၀းတြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ားဘက္မွ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မွဴန္းဆာေခါင္း (ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး)၊ Pu Chin Sian Thang (ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ႏွင့္ ဆလိုင္းငိုင္ဆာ့ခ္ (ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) တို႔မွ (၁၀) မိနစ္စီ မိန္႔ခြန္းေျပာခြင့္ရခဲ့သည္။