အေရွ႕ေတာင္အာရွျမွားပစ္ျပိဳင္ပြဲတြင္ ခ်င္းကစားသမားမ်ားမွ ေရႊတံဆိပ္ (၂) ခုအပါအ၀င္ ဆုတံဆိပ္ (၈) ခု ဆြတ္ခူးေပး

4

အေရွ႕ေတာင္အာရွျမွားပစ္ျပိဳင္ပြဲတြင္ ခ်င္းကစားသမားမ်ားမွ ေရႊတံဆိပ္ (၂) ခုအပါအ၀င္ ဆုတံဆိပ္ (၈) ခု ဆြတ္ခူးေပး
Mai Ling Hung Leng
Chin World
January 27, 2017

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့သည့္ (၆) ၾကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ျမွားပစ္ျပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရႊ (၂) ခု၊ ေငြ (၄) ခုႏွင့္ ေၾကး (၆) ခုရွိႏိုင္ျပီး၊ ခ်င္းတိုင္းရင္းသူ အားကစားသမားမ်ားမွ ေရႊတံဆိပ္ (၂) ခု၊ ေငြတံဆိပ္ (၂) ခုႏွင့္ ေၾကးတံဆိပ္ (၄) ခုတို႔ကို ဆြတ္ခူးေပးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါျပိဳင္ပြဲအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၀-၂၃) အတြင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ က်ိဳကၠဆံျမွားပစ္ကြင္း၌ က်င္းပခဲ့ၾကျပီး၊ မိုင္ေအာင္ငွိမ္းမွ ေရႊတံဆိပ္ (၂) ခု၊ ႏွစ္ေယာက္တြဲျပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ မိုင္ေအာင္ငွိမ္းႏွင့္ မစမ္းယုေထြးမွ ေငြတံဆိပ္ (၂) ခု၊ ေယာစိမ္းယမွ တဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ေၾကးတံဆိပ္ (၂) ခုႏွင့္ အသင္းလိုက္အျဖစ္ မိုင္းေအာင္ငွိမ္း၊မစမ္းယုေထြး၊ မိုင္ေယာစိမ္းယႏွင့္ မိုင္လွလွစံတို႔မွ ေၾကးတံဆိပ္ (၁) ခုတို႔ျဖင့္ ဆြတ္ခူးေပးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ျမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ၾကီးျပင္းေသာ မစန္းယုေထြးမွ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပိဳင္ပြဲတြင္ အသင္းလိုက္အေနျဖင့္ ဒုတိယေနရာရရွိႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

မိုင္ေအာင္ငွိမ္း၊ မိုင္ေယာစိမ္းယ၊ မစမ္းယုေထြးတို႔သည္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မင္းတပ္ျမိဳ႕မွျဖစ္ျပီး၊ မလွလွစံ (ခ) မိုင္ဘြယ္စံသည္ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ငဖဲျမိဳ႕နယ္၊ ဂုတ္ၾကီးေက်းရြာမွ အရႈိခ်င္းတိုင္းရင္းသူျဖစ္သည္။

မိုင္ေအာင္ငွိမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးအားကစားသမားမ်ားထဲတြင္ အေအာင္ျမင္ဆံုးအားကစားသမားတဦးျဖစ္ျပီး၊ ၂၀၁၁ ဆီးဂိမ္းစ္ျပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအသင္း၏ ပထမဆံုး ေရႊတံဆိပ္ဆုကို ဆြတ္ခူးေပးႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ လက္ေရြးစင္အသင္းမွ အနားယူျပီး တေက်ာ့ျပန္ ျပန္လည္ကစားရာတြင္ ေရႊတံဆိပ္ (၂) ခု ဆြတ္ခူးေပးႏိုင္ချဲ့ခင္းျဖစ္သည္။
မစန္းယုေထြးသည္ ၂၀၁၆ ရီယိုအိုလံပစ္အားကစားျပိဳင္ပြဲတြင္ Recurve ျမွားပစ္ျပိဳင္ပြဲ၌ ဖင္လန္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔အား အႏိုင္ရရွိခဲ့ျပီး၊ ေတာင္ကိုးရီးယားသူအား ၁၆ ဦးအဆင့္တြင္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။