တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမွ ျမန္မာစစ္တပ္ဆုတ္ခြါရန္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္

14

The platoon's Captain make the morning tour of inspection in Rubber Hill Post a former Burmese post recover one month ago, Laja Yang village outskirts of Laiza, Kachin State, Myanmar on August 8, 2012. The KIA formed in 1961 in response to a military coup in Burma led by General Ne Win, who attempted to consolidate Burmese control over regions on the periphery of the state which were home to various ethnic groups. From 1961 until 1994, the KIA fought a grueling and inconclusive war against the Burmese junta. In 2011, general Sumlut Gun Maw confirmed renewed fighting in the state of Kachin for independence. One of the new reasons for the ending of the ceasefire is the creation of the Myitsone Dam which requires the submergence of dozens of villages in Kachin state.

အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ တုိက္ပြဲျပင္းထန္ေနသည့္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕(AA, KIA, TNLA, MNDAA) မွ အစိုးရစစ္တပ္အေနျဖင့္ ထုိးစစ္မ်ားရပ္တန္႕ၿပီး တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမွ ထြက္ခြါသြားရန္ဒီဇင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႕က ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္သည္။

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ စစ္မွန္ၿပီး မွ်တသည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ တပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ စစ္ပြဲရပ္စဲရန္ အသင့္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဒီဇင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႕က ထုတ္ျပန္သည့္ေၾကညာခ်က္တြင္ အဓိက အခ်က္ငါးခ်က္ပါရွိၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ အေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ စစ္တပ္ရပ္စဲေၾကာင္းေၾကညာရန္၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡခ်ဳပ္ ၿငိမ္းရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆံုအေျဖရွာသည့္ နည္းလမ္းအျမန္စတင္ရန္၊ နယ္စပ္တြင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ ေနျခင္းျဖစ္ သျဖင့္ တုိက္ပြဲမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ တရုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏုိင္ငံမွ ၾကား၀င္ညွိႏွိဳင္းေပးရန္စသည့္ အခ်က္မ်ားလည္းပါရွိသည္။
ကခ်င္၊ ကိုးကန္႕၊ တေအာင္း၊ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ထုိးစစ္မ်ားပိုမိုျပင္းထန္စြာ လုပ္ေဆာင္လာသည့္အတြက္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕သည္ မလႊဲမေရွာင္သာ ပူးတြဲစစ္ဆင္ ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တုိက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္လ်က္ရွိသကဲ့သို႕ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္မွ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အျပင္းအထန္ထိုးစစ္ဆင္ကာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားရွိရာ ဦးတည္ၿပီး လက္နက္ႀကီးမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ပစ္ခတ္သကဲ့သို႕ ဂ်က္တုိက္ေလယဥ္၊ ရဟတ္ယဥ္မ်ားျဖင့္ ဗံုးႀကဲတုိက္ခတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထည့္သြင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။