ခ်င္းျပည္က လုပ္ငန္းမ်ား ၀န္ေဆာင္မူ ေကာင္းေစခ်င္

5

ခ်င္းျပည္က လုပ္ငန္းမ်ား ၀န္ေဆာင္မူ ေကာင္းေစခ်င္

========================

ေထာင္ႏွင္းဇမ္
Chin World
November 22, 2016
ျမန္ဆန္လွတဲ့ ယေန႕ကမၻာ့စီးပြားေရးေစ်းကြက္ရဲ႕ အေရးႀကီးဆုံး အခန္း က႑တစ္ခုမွာ Customer Service ဝန္ေဆာင္မႈလုိ႔ဆုိရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဝန္ေဆာင္မႈ (ဆားဗစ္)ဆုိရာတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခု ေဖာ္ျပလုိသည္မွာ ပခုကၠဴ-မတူပီ လမ္းၾကားမွ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၏ (အားလုံးကုိ မဆုိလုိပါ၊ အထူးသျဖင့္ ေတာင္ေပၚေဒသမွ ခရီးသြားမ်ား ရပ္နားစားေသာက္ေလ့ရွိတဲ့ စားေသာက္ဆုိင္ တခ်ဳိ႕တေလ) Customer Care Service ခရီးသြားဧည့္သည္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ဂ႐ုစုိက္မႈေတြကုိ ေဖာ္ျပလုိျခင္း ျဖစ္တယ္။
ေစ်းကြက္စီးပြားေရးဆုိတဲ့ စကားလုံးႀကီးနဲ႔ အစခ်ီလုိက္တဲ့အတြက္ စီးပြားေရးသမားျဖစ္မယ္လုိ႔လည္း မယူဆလုိက္ပါနဲ႔။ သာမန္ခရီးသြားျပည္သူ တစ္ဦးရဲ႕ ေတြ႕ၾကံဳျဖတ္သန္းလာခဲ့တဲ့ခရီးသြားမွတ္တမ္းမွ ေတာင့္တမိတဲ့ ျဖစ္ရပ္မွန္ ခံစားခ်က္မွ်သာပါ။
711565_1469715219957086_1741616219_nCustomer Care Service ၏ အဓိကလုပ္ငန္းသည္ ဧည့္သည္အား အေလးထားဂ႐ုျပဳၿပီး လုိအပ္ေသာ အရာမ်ားကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး ရန္ ျဖစ္သည္။ ဧည့္သည္၏ လုိအပ္ခ်က္ဆႏၵ မျပည့္စုံခင္ ၊ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ႏွင့္ ျပည့္စုံၿပီးေနာက္ပုိင္းထိတုိင္ ဂ႐ုမူအေလးထားရန္ လုိအပ္သည္။ Customer Care Service ဟူသည္ Customer ၏ လုိအပ္ခ်က္၊ ဆႏၵျပည့္စုံေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ Customer Service တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ဂ႐ုစုိက္ရန္ လုိအပ္သည္-
၁။ မဆုိင္းမတြ၊ လ်င္ျမန္ျခင္း၊ အခ်ိန္မီ ေပးပုိ႔ရမည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္၊ ေနာက္က်ျခင္းေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္း ႐ုပ္သိမ္းျခင္းမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရန္။
၂။ ယဥ္ေက်း၊ ေဖာ္ေရြ သိမ္ေမြ႔ရမည္။ ထုိသုိ႔ဆုိရာတြင္ အဓိက လုိအပ္ေသာအရာျဖစ္ေသာ္ျငား ယေန႔တြင္ ထုိအလိမၼာ အတတ္ပညာမ်ားသည္ ယေန႔ေပ်ာက္ဆုံးေနေပၿပီ။ ‘ဟယ္လုိ၊ မဂၤလာပါ၊ ေကာင္းေသာ ညေနခင္းပါဆရာ၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္’ဆုိတဲ့ ယဥ္ေက်းေဖာ္ေရြ သိမ္ေမြ႔ေသာ ႏႈတ္ဆက္စကားမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ Customer Service တြင္ မပါမေန ပါဝင္ရမည့္ အခန္းက႑ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္။ ေစ်းဝယ္ဧည့္သည္မွ ေစ်းဝယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဝယ္သည္ျဖစ္ေစ ယဥ္ေက်းေဖာ္ေရြသိမ္ေမြ႔ျခင္းသည္ ေလ်ာ္ကန္ သင့္ေလ်ာ္လွေသာ အမူအက်င့္ျဖစ္သည္။
၃။ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္အားျဖင့္ ပုိင္ႏုိင္ကြၽမ္းက်င္ရမည္။ မိမိလုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈသည္ မိမိအား အေရးေပး၊ အေလးထားသည္ဟူေသာ ခံစားခ်က္မ်ဳိး Customer စိတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေစသည္။
၄။ အမည္နာမအားျဖင့္ ေခၚဆုိေျပာဆုိျခင္းသည္လည္း တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး စိတ္ခ်ယုံၾကည္အားကုိးမႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ Customer မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔မည္ကဲ့သုိ႔ေသာအရာ၊ ပစၥည္းႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္ကုိ ပုဂၢဳိလ္ေရးအတုိင္းအတာထိတုိင္ သိေနပါလားဆုိသည္ကုိ ႏွစ္သက္ၾကသည္။
သာမန္ပုံမွန္အားျဖင့္ အ႐ႈံးမရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္ရန္ အေကာင္းဆုံးေသာ အရပ္သည္ မတူပီၿမိဳ႕ျဖစ္သည္ဆုိက လြန္ရာက်မည္မထင္။ မတူပီၿမိဳ႕တြင္ ဗြီဒီယုိ႐ုံ ျပသရေသာ ကာလက ညခ်ိန္မ်ားတြင္ ျပသေလ့ရွိရာ၊ ျပသမည့္အခ်ိန္ေရာက္မွ သူငယ္ခ်င္းဗြီဒီယုိ႐ုံပုိင္က ပရိသတ္မ်ားကုိ ယေန႔ မျပသေတာ့ေၾကာင္း ေျပာျပီး၊ ေကာက္ယူထားေသာ ႐ံုဝင္ခကုိ ျပန္အမ္းကာ၊ အကုန္ အိမ္ျပန္လႊတ္လုိက္တယ္။ အက်ဳိးေၾကာင္း ေမးျမန္းသည့္အခါ၊ ပရိသတ္နည္း၍ တြက္ေျခမကုိက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဒါျဖင့္ ပရိသတ္မ်ားၿပီး ႐ုံျပည့္ သည့္အခါ မ်ားလြန္းတယ္ဆုိၿပီး အိမ္ျပန္လႊတ္ဖူးလား ျပန္ေမးေတာ့၊ ဒါက ကုိက္မွမကုိက္တာတဲ့။ တြက္ေျခ ကုိက္မွ လုပ္ရတာမ်ဳိး၊ အက်ဳိးအျမတ္ရလုိေသာ သေဘာသည္ စီးပြားေရး၏အေျခခံသေဘာတရားေပမုိ႔ ေစာဒက မတက္လုိပါ။ သုိ႔ေသာ္ Customer မ်ားဘက္က ေတြးၾကည့္ေသာ္၊ မိမိတုိ႔႐ုံဝင္ခေပးၿပီးသား အတြက္ေတာ့ ကုိက္တာမကုိက္တာ သူ႔ကံေပမုိ႔ ျပသရမည္ျဖစ္သည္။ အတုိခ်ဳံးေျပာရလွ်င္ ျမတ္တဲ့အခါ ရွိမွာျဖစ္သလုိ၊ ႐ႈံးသည့္အခါလည္း ရွိေပမည္။ ၄င္းသည္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၌ မလြဲမေသြ ေတြ႔ၾကံဳရမည့္ အရာျဖစ္သည္။ မိမိအတြက္တည္းသာ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းက Customer Service ေကာင္းတယ္လုိ႔ေတာ့ မည္ေသာအခါမွ် မမည္ပါ။ မည္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမဆုိ Customer မရွိက မည္ေသာအခါမွ် ျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။
၂ဝဝဝ ခုႏွစ္မတုိင္မီ ကာလမ်ားကဆုိလွ်င္ မတူပီ-မင္းတပ္-ပခုကၠဴ သြားရေသာအခါ ကုန္တင္ကား ၾကီးမ်ား ခ်က္ပလက္၊ ဂ်ီအဲမ္စီ၊ အေကာင္းဆုံးကားမ်ားဆုိလုိ႔ ကုန္လမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးမွ ဟီးႏုိး၊ ဒဗလ်ဴဘီ၊ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ အီးဆူဇူးကားမ်ားသာ ရွိတယ္။ ပြင့္လင္းရာသီဆုိ မခက္ခဲလွေသာ္လည္း မုိးတြင္းကာလ (ဇြန္ – စက္တင္ဘာလ) ေတြမွာဆုိရင္ ရြံ႕ဗြက္မ်ားေၾကာင့္ ဘယ္ေသာခါမွ် တစ္ရက္တည္းနဲ႔ မင္းတပ္-မတူပီၾကား ေရာက္မသြားဖူးၾကပါ။ မိမိကုိယ္တုိင္ ၿမိဳ႕နယ္ သ/မပုိင္ ရိန္းဂ်ားကားနဲ႔ မတူပီမွ စတင္ထြက္ခြါရာ မၾကာခဏ အင္ဂ်င္ေရဆူတာကတစ္ေၾကာင္း၊ လမ္းၾကမ္းတာလည္းတစ္ေမွာက္ ၁ဝ၂ မုိင္ ခရီးေဝးတဲ့ မင္းတပ္ျမိဳ႕ကုိ ၃ ရက္ၾကာမွ ေရာက္ခဲ့ရဖူးတယ္။ စမ္းေရမရွိတဲ့ ေနရာေတြမွာျဖစ္ရင္ ကားဘီးနင္းရာ ခ်ဳိင့္ခြက္ေနရာမ်ားမွာ ဝပ္တဲ့ေရကုိ လုံခ်ည္နဲ႔စစ္ၿပီး ေရတုိင္ဂီထဲျဖည့္ရတယ္။ မင္းတပ္-ပခုကၠဴၾကား ရြာေတြမွာ လည္း ညအိပ္ခဲ့ရေပါင္း မနည္းေတာ့ဘူး။ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ ပခုကၠဴ – မတူပီခရီးဟာ Most Extreme Road ဆုိၿပီး Discovery Channel မွာ လႊင့္ေလ့ရွိတဲ့ လမ္းေတြကေတာ့ ပ်င္းေတာင္ပ်င္းေသးတယ္ ေျပာရမလားပါပဲ။ ေက်ာက္ထု-ပခုကၠဴၾကား လမ္းေတြဆုိ မုိးရြာရင္ တစ္ခါတည္း လယ္ထြန္ရသလားေအာက္ေမ့ရတယ္။ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ ရြံ႕ဗြက္ေတြျဖစ္ေရာ။ မုိးတိတ္လုိ႔ေနပြင့္တယ္ဆုိ ခဏေလးအတြင္း ရြံ႕ဗြက္ေတြက ေျခာက္ေသြ႕မာေၾကာျပန္ေရာ။ အဂၤလိပ္ေခတ္က ခင္းထားသလား၊ ဘယ္အခ်ိန္တုန္းက ခင္းမွန္းမသိရတဲ့ ကတၠၱရာလမ္းေတြကလည္း ဟုိစပ္ဒီစပ္စပ္နဲ႔ ပခုကၠဴမွ မုိင္ ၂၅ မုိင္ေဝးတဲ့ ကမၼၿမိဳ႕ထိေတာင္ ေသခ်ာခင္းမထား ေသးဘူး။ ထုိစဥ္တုန္းက ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈဆုိတာ မရွိသေလာက္မုိ႔ မိမိကုိယ္မိမိသာ အေကာင္းဆုံး ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ Self Service ေခတ္လုိ႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။
10660370_833015083409214_5546209697338986166_nပခုကၠဴ-မတူပီၾကား ခရီးသည္တင္ လုိင္းကားဟူ၍ မရွိေသးခင္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္မတုိင္မီကာလမ်ားက ဆုိလွ်င္ ကုန္သည္မ်ား ငွားရမ္းေသာ ကုန္တင္ကားမ်ားေပၚ စီးနင္းလုိက္ပါသြားရသည္။ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ရွိ မတူပီ ၾကားစခန္း၌ တည္းခုိရပ္နားၿပီး ကုန္တင္ကားမ်ား ထြက္မည့္ရက္ကုိေစာင့္ရသည္။ မဆလေခတ္က ၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္စီ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ သ/မ အသင္းမွ ဝယ္ယူထားေသာ ၾကားစခန္းျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က ယေန႔လုိ ပခုကၠဴတြင္ေနထုိင္ေသာ မိမိတုိ႔ေဒသခံ တစ္ဦးတေလမွ်မရွိေတာ့ ေနထုိင္တည္းခုိရန္ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရေသာ အခက္ခဲျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရန္ ဝယ္ယူထားျခင္း ျဖစ္တယ္။ တည္းခုိခန္းမ်ားတြင္ ညအိပ္ရပ္နားရန္လည္း မိမိတုိ႔အတုိင္းအတာေၾကာင့္ ၾကားစခန္းတြင္သာ တည္းခုိရသည္။ ကုန္ခ်ိန္ မျပည့္လွ်င္ ႏွစ္ရက္က သုံးရက္- တစ္ပတ္ စိတ္ရွည္ရွည္ ေစာင့္ရတတ္သည္။ ခရီးစရိတ္ ေငြေၾကးပုိက္ဆံျပတ္ေသာ ခရီးသည္မ်ားလည္း ရံဖန္ရံခါရွိတတ္သည္။ ကုန္ခ်ိန္အျပည့္တင္မွ ကားသမားအတြက္လည္း တြက္ေျခကုိက္မွာမုိ႔ ကုန္ခ်ိန္ မျပည့္ ျပည့္ေအာင္ ကုန္သည္မ်ားမွ ကုန္ျဖည့္ေပးရသည္။ ထြက္မဲ့အခ်ိန္ကလည္း အတိအက် မရွိျပန္ေတာ့၊ ဟုိနား ဒီနားသြားဖုိ႔လည္း ကားထြက္က်န္ခဲ့မွာစုိးလုိ႔ ထုိင္ရာေနရာမရွိ၊ အနီးအနား အရိပ္မ်ားေအာက္ ငုတ္တုတ္ ႀကီးနဲ႔ ကား၊ ကားသမားကုိ မ်က္ျခည္မျပတ္ ထုိင္ေစာင့္ၾကည့္ရတယ္။ ကုန္ခ်ိန္ျပည့္ျပန္ေတာ့ ခရီးသည္က ထုိင္ရန္ ေနရာမရွိဘဲ ကုန္မ်ားေပၚတက္ထုိင္ရသည္။ အမ်ဳိးသားေတြအတြက္ တက္ဆင္းလုပ္ရတာ အဆင္မေျပ သည့္တုိင္ အခက္အခဲ မရွိလွေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္မူ မလြယ္ကူလွပါ။ ထုိအခ်ိန္က အမ်ဳိးသမီး မ်ား ယေန႕ေခတ္လုိ ေဘာင္းဘီရွည္ဝတ္ရတဲ့ေခတ္ မဟုတ္ေတာ့ပုိဆုိးတာေပါ့။ ကုန္သည္မ်ား၏ ကြဲစရာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးလိပ္ဖုိမ်ားေပၚ တက္ထုိင္မိပါက အေဟာက္ခံရတာကလည္းတစ္မ်ဳိး၊ လူေတြထက္ပင္ သူ႔ကုန္ပစၥည္းေတြက ပုိၿပီးတန္ဖုိးရွိလုိ႔ ေနမွာပါေလဆုိျပီး ေအာင့္ကာစီးခဲ့ရတာလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေပါ့။ မုိးရြာလုိ႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား မုိးေရထိ မစုိရေလေအာင္ မုိးကာအုပ္လုိက္ရင္ျဖင့္ အေမွာင္ကမၻာ မဟူရာညမ်ားပင္ ထင္ရေတာ့သည္။ လူသားအားလုံး တန္းတူရည္တူ ရရွိခံစားရန္ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ ေအာက္စီဂ်င္ဓာတ္ ကုိပင္ ဝေအာင္မရွဴ ႏုိင္ရေလေတာ့၊ အသက္ရွဴပင္ မဝခ်င္ေတာ့ေပ။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ကားေရွ႕ခန္းထုိင္ရ ဖုိ႔အေရး ကားသမားကုိ မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးရတယ္။ ကားသမားအလုိက္အထုိက္ ေျပာဆုိေနထုိင္ ေပးရတယ္။ ကုိယ္ဦးထားတာ ေရွ႕ခန္းမရလုိ႔ဆုိၿပီး စကားမ်ား၊ အထင္မွား၊ အၾကည္ညိဳေတြ ပ်က္ရတဲ့ သူေတြ လည္း တစ္ပုံႀကီးပါ့။ ထုိစဥ္က အက်င့္ေတြ ယေန႔တုိင္စြဲ က်န္လုိ႔မ်ားလား မေျပာတတ္။ သေဘၤာ၊ ရထား၊ ေလယဥ္ေပၚထိေအာင္ ေရွ႕ခန္းလက္မွတ္ျဖတ္ရမေလာက္ေအာင္ပင္။
ထုိစဥ္က အခ်ဳိ႕ေသာ ကားသမားမ်ားဟာ အပန္းေျပ ေခတၱခဏ အနားယူမည္ျပဳလွ်င္ မည္မွ် ၾကာၾကာနားမည္၊ စားမည္ေျပာဆုိမသြားပဲ၊ ကားကုိအရိပ္ေအာက္လည္း ထုိးရပ္မေပး၊ အဆင္ေျပရာ ထုိးခ်င္တဲ့ ေနရာ ရပ္ထုိး၊ ဆင္းသြားေရာ။ ကားေပၚက ခရီးသည္ေတြခမ်ာ၊ အေပါ့အပါးသြားခ်ိန္ ကားမ်ား ထြက္သြားေလ မလား စုိးတာေၾကာင့္၊ အေလးအေပါ့ေအာင့္ကာ ဖားသူငယ္ေနပူလွမ္းသလုိ ကားေပၚထုိင္ခဲ့ရတာလည္း ကုိယ္ကံၾကမၼာဝဋ္ေပမုိ႔ပဲေပါ့။ ေျမၿပိဳလမ္းၿပိဳျဖစ္ခဲ့ရင္ ခရီးသည္ေတြအကုန္ဆင္း လမ္းတူး၊ ေျမစာပုံဖယ္ရတယ္။ ကံေၾကာင္းမလွလုိ႔ ကားအင္ဂ်င္ တစ္ခုခုပ်က္လုိ႔ကေတာ့ ကုိယ့္ပစၥည္းကုိယ္ထမ္း ေျခက်င္နဲ႔သြားရတယ္။ မသြားႏုိင္သူက အဲ့မွာထုိင္ေစာင့္ရတယ္။ ကေန႔လုိ ဆုိင္ကယ္၊ ဖုန္းမရွိေတာ့ ကားစပယ္ယာမွ ပခုကၠဴဆင္းျပီး ကားပစၥည္းဝယ္မွရေတာ့တယ္။ ဒီေတာ့ အျမဲလုိလုိရိကၡာအျပည့္၊ အုိးပါမက်န္ ယူသြားရတယ္။ အဲ့လုိ ေျခက်င္ ေလွ်ာက္ရသည့္တုိင္ ကားချပန္ရမယ္ မထင္ေလနဲ႔၊ ၾကက္ေသာက္ေရကုိသာ အမွတ္ရၿပီး အိမ္ျပန္လုိက္တာ ပုိၿပီးစိတ္ခ်မ္းသာအုံးမယ္။ မ်ားမၾကာမီက (……………….)ကားဂိတ္မွ ပခုကၠဴဆင္းလာတယ္။ မတူပီနဲ႔ ၂ မုိင္ အကြာမွာ လမ္းၿပိဳတာ ဘယ္လုိမွေက်ာ္မရလုိ႔ ျပန္လွည့္သြားရတယ္။ ေနာက္ရက္လည္း လမ္းက မေပါက္ေသးေတာ့ ရန္ကုန္႐ုံးခ်ိန္မီ ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႔ဆင္းလာခဲ့ရတယ္။ (……………….)ကားဂိတ္မွ ကားကုိ ျပန္မွ မစီးရေတာ့တာ၊ ကုိယ့္မိသားစုက ကားခ ျပန္အမ္းႏုိး အေျခအေန သြားေမးျဖစ္ေပမဲ့၊ ခုထိ ျပန္မရေတာ့ပါ။
မတူပီၿမိဳ႕ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစဥ္အလာတစ္ခုရွိတယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ စတင္ လုပ္လုိက္တဲ့ လုပ္ငန္းက ေအာင္ျမင္တယ္ဆုိလုိ႔ကေတာ့ က်န္အားလုံးက အဲ့ဒီလုပ္ငန္းကုိပဲ ဝုိင္းလုပ္တတ္ၾက တဲ့ အစဥ္အလာရွိတယ္။ စီးပြားေရးနယ္ေျမမဟုတ္ေတာ့ တျခားလုပ္ငန္း မည္မည္ရရ မရွိတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ- ဆန္ႀကိတ္စက္ စတင္ေပၚလာစဥ္က အားလုံးလုိလုိ ဆန္စက္ဝယ္ႀကိတ္ၾက တယ္။ မၾကာေသးမီ၊ ေမာ္ေတာ္ကားဂိတ္ စေပၚလာေတာ့ တစ္ေယာက္ျပီးတစ္ေယာက္ အၿပိဳင္အဆုိင္ ကားဂိတ္ဖြင့္ျပီး လုိင္းကားေျပးဆြဲလာၾကတယ္။ လက္ခုပ္တီးၿပီး အားေပးတာေပါ့။ ခရီးသြားျပည္သူအမ်ား အတြက္ ပုိၿပီးအဆင္ေျပတာေပါ့ဆုိၿပီး၊ ဝမ္းသာလုိ႔ေတာင္ မဆုံးေသး၊ ျပႆနာက ေပၚလာၿပီ။ အကယ္၍ ဟုိဘက္ဂိတ္/ ဒီဘက္ဂိတ္ ႏွစ္ခုစလုံးက ကားတစ္စီးစီထြက္ဖုိ႔ ခရီးသည္ မျပည့္တဲ့ (တြက္ေျခမကုိက္)အခါမ်ဳိးမွာ ႏွစ္ဂိတ္လုံး ခရီးသည္ေပါင္းၿပီး တစ္စီးတည္း မထြက္ေစခ်င္ခဲ့ၾကဘူး။ ကုိယ့္ေဒသ မတူပီလုိေနရာမွာက အေၾကာင္းမဟုတ္လွဘူး၊ ကုိယ့္အိမ္ျပန္႐ုံေပါ့။ သုိ႕ေသာ္ ပခုကၠဴလုိေနရာမွာ အခ်ဳိ႕ေသာခရီးသည္ေတြအတြက္၊ အသိေဆြမ်ဳိးမရွိ၊ ေနစရိတ္ စားစရိတ္ကႀကီးနဲ႔ ေတာ္ေတာ့္ကုိ အခက္ေတြ႔ရတယ္။ ႀကိဳတင္လက္မွတ္ ျဖတ္လုိ႔က ေတာ့ ပုိက္ဆံလည္း ျပန္မအမ္းခ်င္ၾကဘူး၊ ႀကိဳတင္လက္မွတ္ မျဖတ္ဘဲ ဘြတ္ကင္နဲ႔ဆုိ ထြက္မဲ့ကားမွာ ပါခ်င္မွ ပါမယ္။ ေသခ်ာေရရာမႈ မရွိဘူး။ ခုေနာက္ပုိင္း တခ်ဳိ႕ေသာ ကားဂိတ္ေတြက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိလာၾကတာ ဝမ္းသာစရာပင္။

12573733_1049197978465402_716220521304592437_nအခန္႔မသင့္ (သုိ႕) မေတာ္တဆ အင္ဂ်င္စက္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခြၽတ္ယြင္းမႈအတြက္ မည္သည့္အရာမွ ထာဝရ တည္တန္႔ခုိင္ျမဲတဲ့အရာ၊ ပစၥည္းကိရိယာ မရွိမွန္း နားလည္သေဘာေပါက္ေပမဲ့ မျဖစ္သင့္ အျဖစ္အပ္တဲ့ လူ႕အမွားေတြအတြက္ေတာ့ ေပးဆပ္ရတဲ့သူဘက္က နစ္နာမႈေတြဟာ မည္ေသာအခါမွ် အစားထုိးမရေတာ့တဲ့ ဆုံးရႈံးမႈႀကီး ျဖစ္ေစတာကုိေတာ့ အမွန္တကယ္ရင္နာစရာေတြပါ။ အျဖစ္မွန္ တစ္ရပ္ပါ။ ယာဥ္ငယ္ (ဝီလီဂ်စ္) မေတာ္တဆမႈျဖစ္ေတာ့ အသက္ဆုံး႐ႈံးသြားသူ အမ်ဳိးသမီး (၂)ဦး၊ အမ်ဳိးသား (၁)တစ္ဦး၊ ေပါင္းသုံးဦး အသက္ ဆုံး႐ႈံးရတဲ့ျဖစ္စဥ္မွာ ေသဆုံးသြားသူအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးရဲ႕ခင္ပြန္းသည္ဟာ တစ္ခ်ိန္က ကုန္လမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းမွာ ယာဥ္ႀကီးကုိ ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္ ေမာင္းႏွင္ခဲ့ဖူးတဲ့ ယဥ္ေမာင္း (အၿငိမ္းစား)ျဖစ္တယ္။ မတူပီအေျခခ် စစ္ဗ်ဴဟာမွဴးမွ အက်ဳိးအေၾကာင္းေမးရင္းနဲ႔ ေဖ်ာင္းဖ်အားေပးရာ ယဥ္ေမာင္း (အၿငိမ္းစား) ဘုိးေတာ္က ျပန္ေျပာျပပုံမွာ ယေန႔အေျခအေနကုိ မီးေမာင္းထုိးျပေနသလုိ သင္ယူထုိက္ေသာ သင္ခန္းစာ တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္တယ္။ “’အဘ၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေခတ္တုန္းက လုိင္စင္ရယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးျဖစ္ဖုိ႔ဆုိတာ ႏွစ္ေပါင္း ကာလအတန္ၾကာရတယ္။ အစုိးရမွ တရားဝင္ ဖြင့္ေပးတဲ့ ဝပ္ေရွာ့ပ္သင္တန္းေက်ာင္းမွာ စက္ျပင္ သင္တန္းသားဘဝကစၿပီး စက္အင္ဂ်င္ပုိင္းနားလည္လာမွ စတီယာကုိင္ယဥ္ေမာင္းပုိင္းကုိ တစ္ဆင့္သင္ရပါ တယ္။ ယဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ရဖုိ႔ဟာ အင္မတန္မွ ခဲယဥ္းတယ္။ တတ္ကြၽမ္းၿပီး ယဥ္ေမာင္းလုိ႔ရၿပီးဆုိသည့္တုိင္ လုိင္စင္ေျဖရတယ္။ လုိင္စင္ကုိ အနက္၊ ထုိမွအနီအဆင့္ဆုိၿပီး တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တက္ရပါတယ္။ ယာဥ္မထြက္ခြါမီ မနက္ေစာေစာထၿပီး ခရီးသည္ေတြ ယာဥ္ေပၚမတက္ခင္၊ ဆီ-ေရ-ေလ-မီး စစ္ရတယ္။ အားလုံးေကာင္းတယ္ဆုိမွ ခရီးသည္ေတြကုိ ယဥ္ေပၚတက္ခုိင္းရပါတယ္။ ညေန နားတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ခရီးသည္ေတြမဆင္းခင္၊ ကုိယ္က အရင္မဆင္းဘူး။ စက္၊ အင္ဂ်င္၊ အကုန္စစ္ၿပီး အားလုံးေကာင္းတယ္ဆုိမွ ညအိပ္နားရပါတယ္။ ကားကုိလည္း ၾကံ့ခုိင္မႈရွိမရွိ၊ အင္ဂ်င္၊ စက္စသျဖင့္ ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းမွာ ၆ လတစ္ႀကိမ္ အစစ္ခံသြားျပရပါတယ္။ ခုက ဘယ္ကေနဘယ္လုိ ေမာင္းမွန္းမသိ၊ စက္အင္ဂ်င္အေၾကာင္းလည္း မည္မည္ရရ နားမလည္ပါဘဲ စက္၊ အင္ဂ်င္၊ ဘရိတ္ ေကာင္းမွန္း မေကာင္းမွန္း မသိ၊ ႀကိဳက္တဲ့သူက၊ ႀကိဳက္သလုိ တက္ေမာင္းလုပ္ေနၾကေတာ့ ခုလုိျဖစ္ကုန္ပါတယ္အဘ’ တဲ့။
လြန္ခဲ့တဲ့ ၄ ႏွစ္ေလာက္က ပခုကၠဴကေန တက္လာတဲ့အေခါက္တုန္းက ကားသမားနဲ႔ ယာဥ္ေနာက္ လုိက္၊ ကုိယ္စားလွယ္ စသျဖင့္ သြားဆုိ ခဏရပ္၊ ဆင္းၾကျပန္ၿပီ။ အရက္ဘီယာ ေသာက္ၾကတယ္။ ခဏေနဆုိ ရပ္ျပန္ၿပီ။ တစ္ေနရာအေရာက္မွာ ကားစီးရတာ ခရီးသည္ေတြက စိတ္မခ်မ္းသာေတာ့ဘူး၊ စုိးရိမ္လာၾကၿပီ ရပ္လုိက္၊ နားလုိက္၊ ေသာက္လုိက္နဲ႔ဆုိ မေကာင္းဘူးထင္တယ္။ ေသာက္ခ်င္လည္း ညအိပ္နားတဲ့အခါက်မွ ေသာက္ၾကေစခ်င္ေၾကာင္း၊ ကားသမားေတြနဲ႔ခင္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးကုိေခၚျပီး ေျပာခုိင္းရတယ္။ နာရီဝက္ေလာက္ အၾကာ၊ သုံးေယာက္စလုံးက ထလာၿပီးေတာ့ ရန္စရွာၾကေတာ့တယ္။ အမ်ဳိးသားဆုိလုိ႔ ကားေပၚမွာက စုိက္ပ်ဳိးေရးဌာနက ဆရာတစ္ေယာက္ရယ္၊ ကုိယ္နဲ႔ ႏွစ္ေယာက္ပဲရွိတယ္။ ကုိယ္က ကားေပၚမွာဆုိေတာ့ ကားတံခါးကုိလာၿပီး ေဆာင့္ကန္၊ အျပင္ထြက္ဆင္းလာဖုိ႔ စိန္ေခၚနဲ႔ အေျပာအဆုိေအာ္တာေတြက တျဖည္းျဖည္း နဲ႔ လြန္လာေတာ့ သည္းခံႏုိင္တဲ့အတုိင္းအတာကေက်ာ္လာၿပီ၊ အေဖာ္ညႇိလုိက္ရတယ္။ ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ သုံးေယာက္ေပါ့။ အဲ့ခါက်ေတာ့ ခရီးသည္အမ်ဳိးသမီးေတြက ကုိယ့္ကုိ ဝုိင္းေခ်ာ့ေတာင္းပန္ၾကတယ္။ အဲ့လုိ သြားလုပ္လုိ႔ နက္ျဖန္ ခရီးဆက္ႏုိင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး၊ သည္းၿငီးခံေနဖုိ႔ ဝုိင္းေတာင္းပန္ၾကေတာ့မွ ကုိယ္လည္း အသိတရားျပန္ဝင္လာတယ္။ ေအး… ဟုတ္ေပသားပဲ၊ နက္ျဖန္ ကားဆက္မထြက္ေပးလုိ႔က ကုိယ္ပဲ ဒုကၡ ေရာက္မွာေပါ့။ ေနရာတကာ ခရီးသည္က အ႐ႈံးပါေလ။ ကုိယ္ကမွ ကုိယ္ပုိင္ကား ဝယ္မစီးႏုိင္တာ။ အ႐ႈံးနဲ႔ အႏုိင္ယူဖုိ႔ ေယာက်္ားမာန္ကုိ ဥပကၡာျပဳလုိက္ရတယ္။
ပခုကၠဴမွ မုိင္ ( …… )အကြာ ေႏြမွာ ေရတစ္စက္ကေလးေတာင္မရွိတဲ့ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရစီးတဲ့ ေခ်ာင္းအကူးမွာ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ကားစက္ရပ္ပါေလေရာတဲ့။ ခရီးသည္ေတြအကုန္ဆင္းၿပီး တြန္းမရ၊ ဆြဲလည္း မရ၊ ဘယ္လုိမွ ႀကိဳးစားလုပ္ယူမရေတာ့သည့္အဆုံး ကားကုိေခ်ာင္းမွာပဲ ပစ္ထားၾကရတယ္။ မုိးက တျဖည္းျဖည္းႀကီးလာေတာ့ ေခ်ာင္းေရကလည္း တျဖည္းျဖည္းႀကီးလာတာနဲ႔၊ ကားစီးလုံး ေမ်ာပါေလေရာတဲ့ (ယေန႔တုိင္ ဗီြဒီယုိဖုိင္ ရွိေသးတယ္)။ ပခုကၠဴမွ ဂိတ္မွဴးကုိ ဖုန္းဆက္ အက်ဳိးအေၾကာင္းေျပာၾကတယ္။ မုိးခ်ဳပ္သည္အထိ မည္သည့္အက်ဳိးေၾကာင္းျပန္ၾကားတာမရွိ၊ ေနာက္တစ္စီး စီစဥ္လႊတ္ေပးတာလည္းမရွိေတာ့ မုိးသည္းထဲမွာ ခရီးသည္ေတြက ေနစရာထုိင္စရာ မရွိဘဲ၊ တခ်ဳိ႕က အလုပ္သမားေတြ အနားယူရာ တဲအိမ္ထဲ ဆန္႔သေလာက္ ခုိနားၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ကကုိယ့္ထီးနဲ႔။ ကုိယ္ပုိင္ အစီအစဥ္နဲ႔ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ မတူပီကုိ တက္လာခဲ့ၾကတယ္။ ကားဂိတ္ေတြရဲ႕ တာဝန္ယူ/ တာဝန္ခံမႈအပုိင္းအတြက္ မည္သူ႕ကုိမွ အျပစ္တင္ သြားေျပာရာ မရွိေလမွေတာ့ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းယုံမွတစ္ပါး ခံရေပအုံးမွာေပါ့။ ဤအျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုတည္းကပင္ ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးျခင္း လုံးဝမရွိတဲ့ ေဒသဆုိတာ မီးေမာင္းထုိးျပထားပါတယ္။ (ယေန႔ထိတုိင္ ကညန၊ မထသ၊ ကပရ စသျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ မည္သည့္ ဌာန/႐ုံးမွ မရွိေသးပါ)။ မႈခင္းအျဖစ္သုိ႔ အေျခအေန ေရာက္မွသာ မႈခင္းပုိင္းကုိ ျပည္သူ႔ရဲက ကုိင္တြယ္လိမ့္မယ္။ ခရီးသည္သြားလာ ေနထုိင္ရန္ကိစၥကုိကား မည္သည့္သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းကမွ် တာဝန္ယူ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိသည္မွာ ယေန႔ထိတုိင္ပင္။
12509489_1049197925132074_530094125175187655_nေတာင္က်ေခ်ာင္းေရႀကီးလုိ႔ ကမ္းမျဖဴသဲေသာင္ျပင္မွာ စခန္းခ်အိပ္ရတဲ့ညေတြလည္း မေရႏုိင္ေတာ့ပါ။ ေခ်ာင္းအကူး ႐ုတ္တရက္ ေရတက္လာလုိ႔ (သုိ႔) ကားစက္ခၽြတ္ယြင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အင္ဂ်င္ထဲ ေရဝင္ရာကစက္ႏႈိးမရ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေမ်ာပါသြားတဲ့ကားမ်ားလည္းရွိခဲ့ေၾကာင္း ၾကားခဲ့ဖူးတယ္။ ထုိသုိ႔ ေရတက္ေနတဲ့အခါ ေခ်ာင္းကုိေလွနဲ႔ကူးရတယ္။ ေလွသမားေတြက ေလာဘေဇာေတြေၾကာင့္ မႏုိင္ဝန္ ထမ္းရာက ေလွေမွာက္လုိ႔ ျပည္သူ၊ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း ဆရာမမ်ား ေရေမ်ာပါလုိ႔အသက္ဆုံး႐ႈံးမႈ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္။ အခင္းျဖစ္တဲ့ေန႔ညေနပုိင္းမွာ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ထုိအခ်ိန္ထိအေလာင္းက ရွာမေတြ႔ရေသးပါ။
ပခုကၠဴအသြား တစ္ေခါက္တုန္းက ေရမ်ားလုိ႔ကမ္းမျဖဴတစ္ဖက္ကမ္းမွာ ညအိပ္ရပ္နားရတယ္။ မနက္က် ေလွနဲ႔ကူးလာၿပီး တစ္ဘက္ကမ္းကုိေရာက္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔စီးလာတဲ့ကားမွကားသမားနဲ႔ ဒီဘက္ ကမ္းက ကားသမား ခရီးသည္တစ္ေယာက္လွ်င္ ဘယ္ေလာက္ေပးပါ၊ ဘယ္ေလာက္ေပးမယ္ အေခ်အတင္ ေျပာေနၾကစဥ္ ကုိယ္ကအနားေရာက္သြားေတာ့ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ေနၾကတာကုိ စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ ၾကားလုိက္ရတယ္။ ဒုကၡေရာက္ေနတာကုိပင္ ကုိယ္ခ်င္းစာစိတ္ မရွိ၊ အခြင့္ေကာင္းယူခ်င္တဲ့ ကုိယ္တုိ႔ ကားသမားကုိ အရြဲ႕တုိက္တဲ့အေနနဲ႔ သူစီစဥ္တဲ့ကားကုိမစီးေတာ့ပဲ၊ အနားမွာရပ္ေနတဲ့ ဘတ္စ္ကားႀကီးကုိ အ႐ႈံးခံစီးလုံးငွားၿပီး (၇)ေယာက္ တည္း စီးလာခဲ့ဖူးတာလည္း ေမ့မရေသးပါ။
မုိးမ်ားတုိင္း ေျမၿပိဳက်တတ္ၿပီး အျမဲလုိလုိဒုကၡေပးတတ္တဲ့ မတူပီၿမိဳ႕မွ ၆ မုိင္အကြာမွာ ေျမၿပိဳ တစ္ေနရာ ရွိတယ္။ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈျပဳရာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ေနရာတည္းကသာ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆင္ေျပတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခအေနေၾကာင့္ ရန္ကုန္သြားရန္ ကိစၡၥတစ္ရပ္ေပၚလာျပန္ေတာ့ ျပင္ဆင္ရျပန္တယ္။ ထြက္မဲ့ေန႔မတုိင္ခင္ ည ၁၁ နာရီေလာက္ကေန သည္းႀကီးမဲႀကီး ရြာခ်လာတဲ့မုိးေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ေန႔ ခရီးသြားဖုိ႔ အဆင္ေျပပါ့မလား၊ ဟုိေနရာက ေျမၿပိဳ၊ ႏုံးေတြက်လာၿပီး ဆက္သြားျဖစ္ပါ့မလား ဆုိၿပီး ေတြးထင္မိတဲ့အတုိင္း မနက္က်ေတာ့ တကယ္ကုိေျမၿပိဳ၊ ႏုံးေတြကက်လာၿပီးေတာ့ ေျမစာပုံႏြံေတြက လမ္းေပၚေပ ၁ဝဝ ခန္႔ အျပည့္ပုံထားေနေလျပီ။ ထုိအခ်ိန္က ေျမစာဖယ္၊ ေျမတူးစက္ႀကီးေတြလည္း မရွိေသးတဲ့ အတြက္ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္လာရတယ္။ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးဌာနမွ ၿပီးေအာင္လုပ္ႏုိင္လည္း ေနာက္ရက္ပဲ သြားရေတာ့မွာေပါ့။ ဒီလုိအျဖစ္ပ်က္မ်ဳိးေတြ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲေတြ႔ၾကံဳတတ္တာေၾကာင့္ အတိအက် ျပင္ဆင္ခရီးထြက္ဖုိ႔ မသင့္ေတာ္ေသးတဲ့ အေျခအေနကုိႀကိဳသိထားတာမုိ႔ အနည္းဆုံး ၁ ရက္ (သုိ႔) ႏွစ္ရက္ ပုိတြက္ထားရတယ္။ ေနာက္ရက္ ဆင္းလာျပန္ေတာ့ အလုပ္သမား၊ လူအင္အားကနည္းေနေတာ့ ေတာ္႐ုံနဲ႔ မၿပီးဘူး၊ တစ္ေနကုန္လုပ္တာေတာင္ မၿပီးေတာ့ဘူး၊ ညေန ၅ နာရီခန္႔မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကား လြတ္လာတယ္၊ က်န္တဲ့ကားေတြက ႐ုန္းမရေသးဘူး၊ တစ္နာရီခန္႔ ဝုိင္းဝန္းကူညီလုပ္ၾကေပမဲ့ မရႏုိင္ဘူး။ ဒါနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္က ကားသမားမ်ားကုိ ေျပာရေတာ့တယ္။ ခုကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဆက္ထြက္ေပးပါ။ အေရးႀကီးကိစၥနဲ႔ ရက္ခ်ိန္းမီ သြားရမဲ့ခရီးသည္ေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ ဆက္ထြက္မယ္ဆုိရင္၊ ဒီ့အတြက္လည္း စိတ္မရွိၾကဖုိ႔နဲ႔ နားလည္ သေဘာေပါက္ေပးဖုိ႔ က်န္ကားသမားေတြကုိ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေတာင္းပန္ေျပာေပမဲ့၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကားသမားက ‘ဟ ဘယ္ရမလဲ၊ ဒီလမ္းမွာ ဒီကားသမားေတြနဲ႔ပဲ ေတြ႔ေနသြားလာေနရတာ၊ ေနာင္တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ ဘယ္ေကာင္းေတာ့မလဲ’ တဲ့။ ေၾသာ္… ဒါလည္း ဟုတ္ေပသားပဲလုိ႔။ ဂိတ္က တျခားစီျဖစ္ၾကေပမဲ့ ကားသမား အခ်င္းခ်င္းေတာ့ နားလည္မႈရွိၾကတာကုိးလုိ႔ နားလည္လုိက္ရေပမဲ့၊ ခရီးသည္ဘက္ကို နားလည္ေပးမဲ့သူ မရွိတာကေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ဖက္ေပၚဆူးက် ဖက္ပဲေပါက္တယ္၊ ဆူးေပၚဖက္က်လည္း ဖက္ပဲေပါက္တယ္ ဆုိသလုိပါပဲလားဆုိၿပီး ေတြး႐ုံေပါ့။
ကုိယ္ခ်င္းစာတရားနဲ႔ ေကာင္းတဲ့သူေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။ ‘ေက်းဇူးကုိ ခံသင့္ေသာသူတုိ႔အား ေက်းဇူးျပဳရေသာ အခြင့္ရွိလွ်င္ မျပဳဘဲမေနနွင့္’ ဟု သုတၱံ ၃း ၂၇ မွ အတိအလင္းေဖာ္ျပေလရာ၊ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုတည္းကုိသာ ေဖာ္ျပပါအံ့။ ၆၉ မုိင္အတက္ ဇိဒ္ဇက္အေကြ႔မွာ ကုိယ္တုိ႔စီးလာတဲ့ကားက ဗြက္႐ုန္းရင္း ဂေရာင္း ပဲ့သြားတယ္။ အခ်ိန္က ည ၁၁ နာရီ၊ တျခားကားေပၚ အားလုံးေျပာင္းစီးဖုိ႔က်ေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ေလေတာ့။ ခရီးသည္ေတြကုိေျပာလုိက္ရတယ္။ ေနာက္ကတက္လာတဲ့ကားနဲ႔ လုိက္လုိ႔ရရင္ ကြၽန္ေတာ္လုိက္သြားၿပီး မတူပီကေန ကားစီစဥ္လႊတ္ေပးမည့္အေၾကာင္းေျပာၿပီးေတာ့၊ တျခားဂိတ္ကထြက္လာတဲ့ ကားေပၚက ယဥ္ေမာင္းကုိ ကြၽန္ေတာ္လုိက္လာခဲ့ပါရေစလုိ႔ အကူအညီေတာင္းလုိက္တယ္။ သူက ကြၽန္ေတာ့္ကုိတင္ေပးဖုိ႔ ေနာက္ကားဆရာ တစ္ေယာက္ကုိ ေျပာတယ္။ ခရီးသည္ေတြကျပည့္ေနေတာ့ အရမ္းအားနာမိတယ္။ မလုိက္ လုိ႔ကလည္း က်န္ခရီးသည္ေတြအတြက္ ကားစီစဥ္ေပးရေအာင္ အိမ္ကုိအေၾကာင္းၾကားဖုိ႔ ဖုန္းအဆက္အသြယ္ မရွိတဲ့ေနရာ ျဖစ္ေနျပန္တယ္ (ထုိစဥ္တုန္းက ထုိအျဖစ္မ်ဳိးတြင္ ဂိတ္မွ တာဝန္ယူစီစဥ္ေပးေလ့ မရွိ)။ အားနာနာနဲ႔ လုိက္လာရတယ္။ ခ်န္းျပန္းရြာသစ္အေက်ာ္၊ ခ်န္းျပန္းေခ်ာင္းေရာက္ခါနီးက်ေတာ့ ကားတစ္စီး တက္လာ ေတြ႕လုိက္တယ္။ ေမးျမန္းၾကည့္ေတာ့ ပ်က္သြားတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကားကုိ လာကယ့္တဲ့ကား ျဖစ္ေနတယ္။ တစ္ေယာက္ေယာက္က စီစဥ္လုိက္တယ္ဆုိတာသိေပမဲ့၊ ဂိတ္မတူ တျခားဂိတ္ကကား ျဖစ္ေနျပန္ေတာ့၊ ဘယ္သူမ်ားပါလိမ့္၊ စဥ္းစားရင္း မတူပီကုိ မနက္ဘက္ ၂ နာရီမွာေရာက္လာတယ္။ ေနာက္ တစ္နာရီအၾကာ သြားကယ့္တဲ့ကားလည္း ျပန္ေရာက္လာတယ္။ ေနာက္ေန႕မနက္က်ေတာ့ ေမးျမန္းစုံစမ္း လုိက္တဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္ အကူအညီေတာင္းခဲ့တဲ့ကားသမား ကုိေနာက္တုိး (နာမည္ရင္းဟုတ္/မဟုတ္မသိရ) က မုိင္ ၇၂ ကေန ဖုန္းနဲ႔လွမ္းအေၾကာင္းၾကားတာတဲ့။ အဲ့ဒီေနာက္ပုိင္း ဒီစာေရးေနတဲ့အခ်ိန္ထိ ကုိေနာက္တုိးကုိ ျပန္မေတြ႔ရေသးပါ။
12509489_1049197925132074_530094125175187655_nသာမန္ ႐ုိး႐ုိးျမန္မာအစားအစာဆုိလုိ႔ကေတာ့ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာ ေယာနယ္က ထမင္းဟင္းလ်ာေတြဟာ အေကာင္းဆုံးထဲမွာပါတယ္။ ထမင္းျဖဴ အေငြ႔တေထာင္းေထာင္းနဲ႔ အနံ႔ကလည္း ေမႊးေနၿပီးေတာ့ အသားငါး၊ ပဲ၊ သီးႏွံ၊ အရြက္စုံနဲ႔စားလုိ႔ အရမ္းၿမိန္တဲ့ ထမင္းဟင္းလ်ာေတြေပါ့။ အစားအေသာက္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာစရာမရွိ လွေသာ္လည္း ဆုိင္ရွင္ေတြရဲ႔ ဝန္ေဆာက္မႈအပုိင္းကေတာ့ ေျပာရလိမ့္မယ္။ တုိင္းရင္းသား အမ်ားစုက ျမန္မာလုိ ေျပာတတ္ၾကေပမဲ့၊ အသုံးအႏႈန္း၊ အေျပာအဆုိေတြက ဗန္းဆန္ဆန္ေျပာရရင္ ဒဲ့ဆုိေတာ့ တစ္ပါးသူအတြက္ နားဝင္ခ်ဳိစရာျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မယ္။ စကားေျဖာင့္ ၾကားရခက္လုိ႔ဆုိရမယ္။ ျပည္မကုိ မေရာက္ဖူးတဲ့ သက္ၾကီးရြယ္အုိ၊ ျမန္မာလုိ မေျပာမဆုိတတ္တဲ့သူေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ ဘူေဖး၊ ေကအဲဖ္စီ စသျဖင့္ ဟင္းမ်ဳိးနာမည္ေတြကလည္း မၾကားဖူးတဲ့အမည္နာမ၊ အေခၚအေဝၚေတြက မ်ားလြန္းေတာ့ အျပင္မွာ ထြက္စားေလ့မရွိတဲ့ ရန္ကုန္အျမဲေရာက္ေနက် ကုိယ္တုိ႔ေတြေတာင္မွ စားေသာက္ ဆုိင္မ်ားသြားတဲ့အခါ ဟုိဟာ မွာရမလုိလုိ၊ ဒီဟာမွာရမလုိလုိနဲ႔ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ႀကီး ျဖစ္ေနတတ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ရရွိႏုိင္တဲ့ အစားအေသာက္ ဟင္းလ်ာစာရင္း (မီႏူး) ခ်ေပးထားတာေပါ့။ သုိ႔ေသာ္ ကုိယ္တုိ႔ခရီးလမ္း စားေသာက္ေနက် ဆုိင္ေတြက (မီႏူး) ခ်ထားမေပးပါ။ ျမန္မာလုိမေျပာမဆုိတတ္လုိ႔ ကုိယ္စားခ်င္တာေတာင္ မွာမစားတတ္တဲ့ ခရီးသည္ေတြလည္း ရွိတတ္တယ္။ ကုိယ္လုိခ်င္တာကုိ တိတိက်က် မွာစားတတ္လုိ႔ ဟင္းေတြအစုံခ်ေပးထားတာ ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ ဘာမွမမွာဘဲလွ်က္ ရွိသမွ်စားေသာက္ဖြယ္မ်ား ခ်ေပးထားတဲ့ ကားသမားေတြရဲ႕ စားပြဲဝုိင္းကေကာ ဘယ္လုိျဖစ္လုိ႔လဲ ေမးစရာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ မနာလုိလုိ႔ မဟုတ္ေရးခ် မဟုတ္ရပါဘူး။ ကားသမားတုိင္းကုိလည္း ဂ႐ုထားျပဳစုထားၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုန္တင္ကား၊ ကုိယ္ပုိင္ ကားနဲ႔ အျခားအရပ္ကားသမားေတြအတြက္ ထုိကဲ့သုိ႔ ျပင္ဆင္ခ်ထားေပးတာ မေတြ႔ရပါဘူး။ ဆုိင္ရွင္ေတြရဲ႕ အေလးေပးမႈက ခရီးသည္တင္ ကားသမားေတြကုိပါ။ တစ္ေခါက္တုန္းကဆုိ ကုိယ္ကကားသမားနဲ႔ခင္ေတာ့ သူ႕စားပြဲမွာ အတူထုိင္ဖုိ႔ လုိက္ေခၚတယ္။ ကုိယ္လည္း ဝင္ထုိင္လုိက္တာေပါ့။ ထမင္းဟင္းလာခ်ေပးေတာ့ သူတစ္ေယာက္တည္းအတြက္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီေတာ့ ကုိယ္လည္း ထပ္မွာလုိက္ရတယ္၊ လာခ်ေပးပါတယ္။ စားၾကည့္ေတာ့ ထမင္းကေအးေနၿပီးေတာ့ မာလည္းေနၿပီ။ ေခၚၿပီးေျပာရေအာင္ စဥ္းစားမိေသးတယ္။ ကားသမား အစားပ်က္သြားမွာစုိးတာေၾကာင့္ မေျပာေတာ့ဘဲ ေနပါေစေတာ့ေလလုိ႔၊ က်သင့္ေငြရွင္းလုိက္ရ တယ္ဗ်ာ။ ကားသမားအလုိက်ဆုိင္မွာမရပ္ဘဲ ခရီးသည္ေတြ အေနနဲ႔လည္း ကုိယ္ႀကိဳက္တဲ့ဆုိင္မွာ စားေသာက္ ဖုိ႔ရန္ ရပ္နားေပးဖုိ႔ ကားသမားကုိ ေျပာပုိင္ခြင့္ရွိတယ္ဆုိတာလည္း သတိျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ Customer ရဲ႕ လုိအင္ဆႏၵက ဦးစားေပး အလ်င္ေရွ႕ကျဖစ္သင့္ပါတယ္။
ကိစၥတစ္ခုေၾကာင့္ အဖြဲ႔လုိက္ (သုိ႔) သုံး-ေလးေယာက္ ခရီးသြားသူေတြလည္း ရွိတတ္တယ္။ ကုိယ္အဖြဲ႔ ကုိယ္စီ ကုိယ့္ဝုိင္းနဲ႔ကုိယ္ ထုိင္ခ်င္စားခ်င္တာ သေဘာသဘာဝပါ။ ေျပာရင္းစားရင္းဆုိ ပုိၿပီးေတာ့လည္း ၿမိန္တာေပါ့။ ႏွေျမာလုိ႔ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မယ္။ တခ်ဳိ႕ခရီးသည္ေတြဆုိ ခရီးသြားရင္ သိပ္မစားၾကဘူး။ လမ္းခုလပ္မွာ ဆာမွာစုိးလုိ႔သာ စားရတဲ့သူေတြလည္း ရွိတတ္တယ္။ ကုိယ့္အဖြဲ႔ထဲက တစ္ေယာက္တ တစ္ခါျပင္ပဲ မွာစားၿပီး၊ က်န္သူေတြက အဝစား မွာစားတယ္ဆုိရင္ တစ္ခါျပင္မွာတဲ့သူကုိ တျခားဝုိင္းမွာေျပာင္းထုိင္ခုိင္းတာမ်ဳိး မျဖစ္ သင့္ဘူး။ သူမ်ားမွာထားတဲ့ဟင္းလ်ာကုိမွ ခူးစားမယ္ဆုိလည္း မွာမေနေတာ့ပဲ စားရုံပါ့။ ခူးစားတယ္ဆုိအုံးေတာ့ လူတစ္ဦးရဲ႕ စားတာကလည္း စားလွမွ အသားတုံး ႏွစ္တုံး၊ သုံးတုံးပါဗ်ာ။ စိတ္ဆတ္ဆတ္ ညီေတာ္သူကဆုိ ဘယ္ရမလဲ၊ မွာစရာရွိတာအကုန္မွာ၊ မွာႏုိင္သေလာက္မွာၿပီးေတာ့၊ အကုန္လာလည္း ခ်ၿပီးေရာ မစားေတာ့ပဲ၊ စားပြဲပါအကုန္လွန္ေမွာက္ခဲ့ဖူးတယ္။ က်သင့္တာေျပာ၊ ရွင္းမယ္ဆုိျပီး စိန္ေခၚခဲ့ဖူးတာ ဆုိင္ရွင္ေတြ သတိရၾက အုံးမွာပါ။
ခရီးသြား၊ ျပည္သူအမ်ားကုိယ္တုိင္ကေကာ ေမးစရာရွိပါတယ္။ တန္ဆာခ လြတ္ခ်င္တဲ့ ဦးဦး/ ေဒၚေဒၚ/ ကုိကုိ/မမ/ညီ/ညီမ ကပ္စည္းေတြက ခပ္မ်ားမ်ား၊ ကုန္ေတြကုိ လူစီးကားေတြမွာ မိမိအဝတ္အစားအိတ္၊ အိပ္ရာလိပ္အလား တင္တတ္ၾကတဲ့ သူေတြလဲရွိတတ္တယ္။ မိမိထုိင္ခုံေအာက္ ထုိးထည့္မရသည္အထိ အနားက ခရီးသည္ေျခခ်ဖုိ႔ ေနရာအျပည့္တင္တတ္ၾကတယ္။ ကုန္ခ်ိန္မ်ားလြန္းလုိ႔ ကားမတက္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ ေနာက္ျပန္လွိမ့္လာရာက မေတာ္တဆျဖစ္ရာမွာ ေက်ာင္းပိတ္အိမ္အျပန္ ေက်ာင္းသားေလးတစ္ေယာက္ အသက္ဆုံး႐ႈံးရတာ မိဘေဆြမ်ဳိးေတြခမ်ာ ယခုထက္တုိင္ တအုံေႏြးေႏြးခံစားေနၾကတုန္းပါ။
ေဒသခံခရီးသြားျပည္သူအေနနဲ႔လည္း ဆင္ျခင္သင့္တဲ့ အရာေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ ဝယ္ခ်မ္းစရာ ရွိလည္း ပခုကၠဴမွာကတည္းက အားလုံးဝယ္ၿပီးတာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္တယ္။ လမ္းခုလတ္ ကမၼၿမိဳ႕မွာ ေစ်းဝယ္ ဆင္းေတာ့ ေစာင့္ေနတဲ့သူက ေစာင့္၊ ေစ်းဝယ္က မၿပီးေသး၊ အထူးသျဖင့္ မုိးတြင္းကာလမွာေပါ့။ လမ္းခရီး အေျခအေနက ဘယ္လုိေနမလဲမသိ၊ မုိးရြာက်မလာခင္ အိမ္ကုိလည္းေစာေစာေရာက္ခ်င္၊ အေရးထဲ ဝယ္လုိက္တဲ့ အသီးအရြက္ေတာင္းေတြကခပ္မ်ားမ်ား၊ တင္ဖုိ႔ေနရာကမရွိ၊ ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႔ ထည့္တင္လုိက္ေတာ့ လူစီးကားကေန ကုန္တင္ယာဥ္ျဖစ္ရေလေရာ။
မိမိအနားက ဘယ္အရာရွိ/လူႀကီး၊ သူႀကီးမွန္း မသိ။ တက္လုိက္ဆင္းလုိက္ျပဳၿပီး ဟုိသြားဒီၾကည့္လုပ္၊ ထြက္မယ္ျပဳေတာ့ လူကမစုံေသး၊ ဘယ္သြားေခၚရမွန္းမသိ၊ ကားဟြန္းသံ တဒီဒီတီးလည္းေပၚမလာ။ အတက္ အဆင္းျပဳတဲ့အခါ နင္းခ်င္သလုိနင္း၊ ခြခ်င္သလုိခြ၊ ကြမ္းတံေတြးေထြး၊ ဟန္းဆက္ကုိယ္စီကုိင္လာၾကေတာ့ ပုိဆုိးေတာ့တာေပါ့။ ဘယ္က သီခ်င္းသံနားေထာင္လုိ႔ေထာင္ရမွန္းမသိ၊ ကုိယ္စီ အသာကုန္အသံခ်ဲ႕ၿပီးဖြင့္၊ နားက်ပ္ေလးေတြနဲ႔နားေထာင္လည္း အဆင္ေျပပါတယ္ဗ်ာ ေျပာရေအာင္ကလည္း ေတာ္ေနကုိယ့္ကုိ ရန္ လာရွာမလား ေၾကာက္ရျပန္။ ထမင္းစားမယ္ဆုိေတာ့ ဆင္းမလာေသး၊ ခရီးသည္ေတြစားျပီးလုိ႔ ထြက္မယ္ ျပဳကာမွ ဆင္းလာၿပီး ရွင္းရွင္းျပဳတ္ေပးဆုိတဲ့ ခရီးသည္ေတြကလည္း ရွိတတ္ေလရဲ႕။
ေသာက္စားတတ္တဲ့သူ ပါလာလုိ႔ကေတာ့ ခက္ရျပန္ေပါ့။ ကမ္းမျဖဴမွာ စားေသာက္ၿပီး ပုံေတာင္ တက္ေတာ့မယ္အျပဳ ‘ခြၽမ္း’အသံေပၚလာေတာ့ ကားသမားက ကားကုိထုိးရပ္တယ္။ ဘာျဖစ္လဲေမးေတာ့ ကားသမားက သံေခ်ာင္းကုိင္ၿပီး အမူးသမားခရီးသည္ကုိ ဆင္းလာခဲ့ဆုိၿပီး ေအာ္ေခၚတယ္။ ကုိယ္က ခ်က္ခ်င္း သေဘာေပါက္လုိက္တယ္။ ေနာက္ကားမွန္ က်ကြဲသံမွန္း သိလုိက္တယ္။ ကားသမားက စိတ္ဆုိးမာန္ဆုိးနဲ႔ ဆုိေတာ့ တမွန္တကယ္႐ိုက္မိမယ္ဆုိရင္ျဖင့္ လြယ္မွာမဟုတ္သလုိ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ဳိးေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ တာမုိ႔ ကုိယ္ကစၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္လုိက္ရတယ္။ ‘မလုပ္နဲ႔၊ မလုပ္နဲ႔၊ အဲ့ေကာင္ကုိ ငါအရင္ခ်မယ္’ဆုိ လွမ္း ေအာ္ၿပီးေတာ့ တစ္ခ်က္ နယင္းကုိ အုပ္ထည့္ပလုိက္တာ၊ လက္သံေျပာင္လုိ႔ ထင္ပါရဲ႕၊ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ ျငိမ္က်တာတင္မက ‘အစ္ကုိႀကီး၊ ညီေလးမွားပါတယ္’ဆုိျပီး လက္အုပ္ေလးခ်ီ ေတာင္းပန္ခါမွ ကားသမားလည္း ၿငိမ္ေတာ့တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ မၿပီးေသးဘူး၊ ကြဲသြားတဲ့ ကားမွန္ကိစၥ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။ ကားသမားအေနနဲ႔ကေတာ့ အဲ့ေကာင္ႀကီးကုိ မတင္ခ်င္ေတာ့ဘူး၊ ခ်ထားခဲ့မယ္တဲ့၊ ညၾကီးမင္းၾကီး ေတာႀကီးမ်က္မည္းထဲ ခ်ထားခဲ့လုိ႔က မူးကလည္း မူးေနေတာ့ ဘယ္ေကာင္းႏုိင္ပါ့မလဲ။ တာဝန္ယူေပးပါ့မယ္လုိ႔ အာမခံလုိက္ရတယ္။ ကားေပၚ ခရီးသည္ေတြ ကုိယ္တတ္ႏုိင္သေလာက္ ပုိက္ဆံစု ဝုိင္းထည့္ၾကၿပီး မတူပီေရာက္ေတာ့မွ သူရဲ႕ အနီးစပ္ဆုံး ေဆြမ်ဳိးေတြနဲ႔တုိင္ပင္ျပီး အေလွ်ာ္ေပးလုိက္ရတယ္။
61173808ရွိေသးတယ္။ ရပ္ကြက္ထဲက အသိတစ္ေယာက္ ကိစၥတစ္ခုနဲ႔ မင္းတပ္အသြား ၅၆ မုိင္မွာ ေန႔လယ္စာ ထမင္းစားနားအၿပီး ျပန္လည္ထြက္ခြါလာစဥ္ မ်ားမၾကာမီ ကားေပၚမွာတင္ အသက္ငင္ပါေလေရာ။ ကားရပ္နားျပီး ေရွးဦးသူနာျပဳစုမႈေပးၾကေသာ္လည္း အသက္ထြက္သြားရရွာတယ္။ ဒီမွာတင္ျပႆနာက စတက္ၿပီ။ ဘယ္ကားက အေလာင္းသည္ၿပီး အိမ္ျပန္ပုိ႔မလဲ။ ေဒသခံ ကားသမားအေနနဲ႔ သူျပန္ပုိ႔ေပးပါ့ မယ္ဆုိသည့္တုိင္ သူ႔ကားေပၚက ခရီးသည္ေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔ခရီးဆက္ထြက္ဖုိ႔ကုိသာ စုိင္းျပင္းၾကေၾကာင္း စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ ျပန္ေျပာျပပါတယ္။ အေလာင္းကုိ ဒီအတုိင္းပဲ ထားပစ္ခဲ့ရမလားဆုိၿပီး ခရီးသည္ေတြနဲ႔ က်န္ကားသမားေတြၾကည့္ၿပီးမွ အဆင္ေျပသလုိ လုပ္ၾကပါလုိ႔ေျပာၿပီးေတာ့ အေလာင္းကုိ ေကာက္တင္လာခဲ့ တာလုိ႔ ေျပာျပပါတယ္။ သူမုိလုိ႔ အေလာင္းတင္လာခဲ့တာေပါ့။ မတူပီၿမိဳ႕ေပၚမွာေတာင္ ယေန႔တုိင္ နိဗၺာန္ယာဥ္ မရွိေသးတဲ့ဟာ၊ (၅၆)မုိင္မွာ ဘယ္ကားက လာတင္ပုိ႔ေပးပါ့မလဲ။
ရန္ကုန္ကေန ညေန ၆ နာရီထြက္လာရာ ပခုကၠဴကုိ မနက္ ၂း၃ဝ နာရီေရာက္တယ္။ မတူပီကုိ ခရီးဆက္ဖုိ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ေစာလြန္းအားၾကီးေသးေတာ့ ေခတၱနားရေအာင္ တည္းခုိခန္းတစ္ခုကုိသြားျပီး သုံးဘီးဆရာက အတန္ၾကာ လူေခၚေခါင္းေလာင္းခလုတ္ႏွိပ္၊ ေအာ္ေခၚေပမဲ့ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ထြက္ေပၚမလာဘူး၊ အခန္းျပည့္ေနလုိ႔ေနမယ္ဆုိၿပီး ေနာက္တည္းခုိခန္းတစ္ခုကုိ ျပန္သြားရတယ္။ အခန္းရလုိ႔ အထဲဝင္မယ္ျပဳေတာ့ ပစၥည္းအိတ္ေတြကမ်ားေနျပီးေတာ့ ေလးကလည္းေလးေနတာေၾကာင့္ အိမ္ေရွ႕ အေစာင့္ဂိတ္ နားမွာထားလုိ႔ အဆင္ေျပပါတယ္ဆုိလုိ႔ မန္ေနဂ်ာကုိေျပာၿပီး၊ အိတ္ငယ္ေလးေတြကုိသာ ကုိယ္နဲ႔ အတူ အခန္းထဲ ယူသြားျဖစ္တယ္။ မနက္က်ေတာ့ ေတာင္ေပၚတက္မဲ့ကား လာေခၚတယ္။ အိတ္ေတြ အကုန္တင္ျပီး ထြက္လာၾကတယ္။ မင္းတပ္ၿမိဳ႕အဝင္ေရာက္ေတာ့ သူစိမ္းဖုန္းဝင္လာတယ္။ ဘယ္သူ႔ဖုန္းမ်ားပါ လိမ့္၊ ကုိင္ၾကည့္ေတာ့ တည္းခုိခန္းက မန္ေနဂ်ာပါတဲ့၊ ဆရာတုိ႔ အိတ္တစ္လုံးေမ့က်န္ခဲ့တယ္၊ အာ့ကုိ အေၾကာင္းၾကားတာပါတဲ့ေလ။ အဲ့ခိ်န္ထိ ကုိယ္တုိ႔အိတ္ေမ့က်န္ခဲ့လုိ႔ေမ့က်န္ခဲ့မွန္းမသိရေသးဘူး၊ ကားသမားကုိ အိမ္ေရွ႕ကအိတ္ေတြ အကုန္တင္လာခဲ့ရဲ႕လားလုိ႔ ထပ္ေမးေတာ့၊ တင္တယ္တဲ့၊ ကုိယ္တုိင္ကလဲ အလုပ္သမား ေတြက အကုန္တင္ၿပီးၿပီေျပာလုိ႔ တည္းခုိခန္းက ထြက္လာခ်ိန္ အျပင္မွာ အိတ္တစ္လုံးမွ မေတြ႕မိေတာ့တာနဲ႔၊ အားလုံးစုံတယ္ထင္ၿပီး ကားေပၚကုိေတာ့ ျပန္မၾကည့္မိေတာ့ဘူး။ မန္ေနဂ်ာကုိ ဖုန္းျပန္ေခၚၿပီး အိတ္ပုံစံ၊ အေရာင္ေတြ ျပန္္ေမးတယ္၊ ေသခ်ာတာေပါ့။ ႏုိင္ငံျခားက အျမတ္တႏုိးဝယ္လာခဲ့တဲ့ ပစၥည္းမ်ားအျပင္၊ လူႀကီးေတြအတြက္ လက္ေဆာင္ပစၥည္း ေတြထည့္ထားတဲ့ အိတ္ျဖစ္ေနတယ္။ ပုံမွန္အတုိင္းဆုိ တည္းခုိခန္းက မန္ေနဂ်ာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဧည့္ႀကိဳဌာနက ဧည့္သည္ရဲ႕ ဖုန္းနံပါတ္မသိရင္ ဧည့္သည္ကုိယ္တုိင္က ျပန္ေမးျမန္း စုံစမ္းမွာပါဆုိၿပီး သိမ္းထားေလ့ရွိလိမ့္မယ္။ ဧည့္သည္ရဲ႕ဖုန္းနံပါတ္ကုိလည္း ေပးေလ့ေပးထမရွိတာမုိ႔ သိစရာ အေၾကာင္းလည္း မရွိဘူး။ ဘယ္လုိမ်ား ကြၽန္ေတာ့္ ဖုန္းကုိသိႏုိင္တာလဲဆုိတာ ျပန္ေမးျဖစ္ေတာ့တာေပါ့။ မန္ေနဂ်ာက ဟုတ္တယ္၊ ဆရာ့ရဲ႕အိတ္မွာ ခ်ိတ္ထားတဲ့ ကုန္တင္ေလဘယ္လ္ကုိၾကည့္ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္ကုိ ဖုန္းေခၚေမးတာတဲ့။ သူတုိ႕ဆီက ဆရာ့ရဲ႕ ဖုန္းနံပါတ္ရလုိ႔ပါတဲ့။ မွန္တာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ခရီးသြားရာမွာ အေကာင္းဆုံးဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ၾကယ္စင္မုိးဂိတ္က ကြၽန္ေတာ့္ ဖုန္းနံပါတ္ကုိ ေသခ်ာသိမ္းထားသည့္အျပင္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္မည္ဆုိတာ ဝန္ေဆာင္ေကာင္းတဲ့အလုပ္ရွင္ေတြပီပီ ခရုထားေပလုိ႔သာေပါ့။ ထုိ႔နည္းတူ သာမန္ထက္အနည္းငယ္မွ်သာပုိေသာ သေျပညိဳဧည့္ရိပ္မြန္ မန္ေနဂ်ာရဲ႕ ဝန္ေဆာင္ေကာင္းမႈေၾကာင့္ အားလုံး အဆင္ေျပတာေပါ့။ ထုိကဲ့သုိ႔ အနည္းငယ္မွ်သာေသာ Customer Care Service ဂရုထား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ဳိးကုိ ကြၽန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္မိတာပါ။
မည္သူ႔ကုိမွ ရည္ရြယ္ပုတ္ခတ္ေျပာလုိျခင္းမဟုတ္ပါ။ မိမိကုိယ္တိုင္ကအစ၊ ကားသမား ကားသမား အေလွ်ာက္၊ ခရီးသည္ ခရီးသည္အေလွ်ာက္၊ ဆုိင္ရွင္ ဆုိင္ရွင္မ်ားအေလွ်ာက္၊ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိဝန္ၾကီး ဌာန ဝန္ၾကီးဌာနအေလွ်ာက္၊ မိမိတုိ႔၏ ေရွာင္စရာ၊ ေဆာင္စရာ၊ သိသင့္သိအပ္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ တာဝန္ ဝတၱရား၊ လုပ္သင့္၊ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အရာမ်ား၌ အမ်ားျပည္သူ႔အက်ဳိးဌာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ Customer Care Service ဂရုထားဝန္ေဆာင္မႈမ်ဳိး ေတာင္းဆုိလုိက္ရျခင္းပါ။ အနည္းငယ္မွ်သာဂ႐ုထားေပးပါ။