အိႏိၵယရဲ႕ အေရွ႕ေမွ်ာ္မူဝါဒနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္လုပ္မယ့္ ခ်င္းျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ

9

14572980_1387100521334096_591424105486020834_n

(အိႏိၵယ-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ ျမန္မာဘက္မွ အိႏိၵယသို႔ ကုန္စည္မ်ားသယ္ေဆာင္လာစဥ္၊ ဓာတ္ပံု Pyay Kyaw Aung/Irrawaddy)

စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္

အမွန္စင္စစ္ အိႏိၵယ၏ အေရွ႕ေမ်ွာ္မူ၀ါဒဆိုသည္႔ အသံၾကားဖူးေနတာ ၾကာျပီ။ မူ၀ါဒ၏ အဓိက ရည္ရြယ္္ခ်က္မွာ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈနည္းသည့္ အိႏိၵယ၏ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသျပည္နယ္မ်ားနွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔အၾကား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ တည္ေဆာက္ျပီး ျမန္မာမွ တဆင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ကူးလူးဆက္ဆံရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ ကုလားတန္စီမံကိန္းကလည္း ခ်င္းျပည္နယ္ကိုျဖတ္၍ စစ္ေတြတြင္ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ျပီး ကုန္းတြင္းပိတ္ အေရွ႕ေျမာက္ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ အိႏိၵယ သမုဒၵရာ ထြက္ေပါက္ကို ရွာေပးရန္ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၅ ႏွစ္ ၊ ႏွစ္ ၂၀ မွ စတင္ရန္ တဆာဆာ ေအာ္ေနခဲ့သည့္ အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားမွာ ယခု ၂၀၁၆ ကုန္သည္အထိ မျပီးစီးသကဲ့သို႔ အေကာင္ထည္ေဖာ္ မလာခဲ့ပါ။ စီမံကိန္းႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား ၾကန္႔ၾကာရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားတြင္ အိႏိၵယ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ မျငိမ္းခ်မ္းမႈမွာ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အိႏိၵယ အေနျဖင့္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈတြင္ အလံုးအရင္း အသံုးျပဳႏိုင္မႈ နည္းပါးျခင္းကလည္း မူ၀ါဒ မေအာင္ျမင္မႈ၏ အဓိက က်သည့္ အခ်က္အေနျဖင့္ ရိွေနပါသည္။

အိႏိၵယ၏ အေရွ႕ေျမာက္ျပည္နယ္မ်ား ဆင္းရဲသလို အေရွ႕ေျမာက္ေဒသႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ နာဂေတာင္တန္းေဒသ ၊ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔မွာလည္း ဆင္းရဲျပီး ဖြံ႔ျဖိဳးမႈနိမ့္ေသာ ေဒသမ်ားသာ။ အေရွ႕ေမ်ွာ္၀ါဒ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာကိုျဖတ္၍ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကူးလူးဆက္ဆံရန္အျပင္ မဟာျပိဳင္ဘက္ျဖစ္သည့္ တရုတ္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို တန္ျပန္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာသူ အခ်ဳိ႕က ဆိုၾကသည္။ ယင္းသို႔ စီစဥ္ထားလင့္ကစား ျမန္မာတြင္ အိႏိၵယ၏ အေနထားမွာ က်င့္၀တ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုက္နာမႈတြင္ တရုတ္ထက္ သာသည္က လႊဲ၍ စီမံကိန္းအမ်ားစု ကူးလူးဆက္ဆံမႈ အမ်ားစုမွာ တရုတ္၏ ေနာက္တြင္သာ အိႏိၵယ အေနျဖင့္ ရိွေနပါသည္။ တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ တစ္ေလ်ွာက္ ကားလမ္းမမ်ားမွ တဆင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈက ျမန္မာအတြက္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ တမူး ၊ ရိဒ္ စသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္စခန္းမ်ား ရိွေနေသာ္လည္း အိႏိၵယမွာ ျမန္မာ၏ ကုန္သြယ္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ စတုတၱ အဆင့္သာရိွေနပါသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္သူအမ်ား၏ အျမင္တြင္မူ တရုတ္ထက္ စာလ်ွင္ အိႏိၵယအား မိတ္ေဆြအျဖစ္ ရွဴျမင္မႈကေတာ့ ရိွေနသည္။ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ အိႏိၵယေခါငး္ေဆာင္မ်ား အတူၾကိဳးစားခဲ့မႈ ၊ အေရးၾကံဳလာသည့္ ရန္ကုန္ေလာက္သာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ပါလီမန္ေခတ္ျမန္မာအစိုးရအား အိႏိၵယမွ အကူညီေပးခဲ့မႈ ၊ ျမန္မာအား တၾကိမ္တစ္ခါမ်ွ က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ျခင္းမရိွမႈ ၊ ျမန္မာျပည္မွ လူမ်ားစု ကိုးကြယ္သည့္ ဗုဒၵဘာသာမွာ အိႏိၵယမွ ေပၚေပါက္လာမႈတို႔မွာ ျမန္မာျပည္မွ လူအမ်ားစုအတြက္ အိႏိၵယမွာ ေဆြမ်ဳိး မိသဂႋဟသဖြယ္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားပင္။ သို႔ေသာ္ အိႏိၵယ အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ေဘာလိ၀ုဒ္ ၊ ဗုဒၵဂါယာတို႔မွလႊဲ၍ ေခတ္သစ္ အိႏိၵယ အေၾကာင္းကို ျမန္မာတို႔ သိပ္မသိသည္မွာလည္း အေသခ်ာပင္။ ယင္းအခ်က္မွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကူးလူးဆက္ဆံမႈ နည္းပါးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာျပည္ရိွခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ မ်ဳိးႏြယ္စုျခင္းတူသည့္ မီဇိုရမ္ကဲ႔သို႔ ျပည္နယ္ရိွေနေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ အိႏိၵယသို႔ တိုက္ရိုက္သြားျခင္းမဟုတ္ပဲ မေလးရွားကဲ႔သို႔ ႏိုင္ငံမ်ဳိးတြင္လည္း ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စု အမ်ားစုရိွေနသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရွမး္တိုင္းရင္းသားမ်ားဆိုလ်ွင္ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အဓိကထား သြားၾကသည္႔အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား သန္းႏွင့္ခ်ီ ရိွေနသည္။

သို႕ေသာ္ မၾကာေသးမွီက အိႏိၵယ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ADD East ဆိုျပီးအ ေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ ေၾကြးေၾကာ္လာသည္။ သည္တၾကိမ္တြင္ေတာ့ အိႏိၵယ အေနျဖင့္ တကယ္ လက္ေတြ႔ ၾကိဳးပမ္းလာသည့္ လကၡဏာမ်ားလည္းေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တရုတ္မွာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား မၾကိဳက္လင့္ကစား အခ်ဳိ႕ မူ၀ါဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ကာ ပိုးလမ္းမေဟာင္း စီမံကိန္းႏွင့္အတူ တရုတ္ျမန္မာ ေကာ္ရစ္ဒါ စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ျဖဴ ကူမင္း မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းေၾကာင္းကို အလ်င္အျမန္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ ၾကိဳးစားလာေသာေၾကာင့္ပင္။  အိႏိၵယ အေနျဖင့္ ျမန္မာအေပၚ ဆက္ဆံေရးတိုးျမွင့္လာရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈမွာ  အခ်က္ ၃ ခ်က္ျဖင့္ ၾကည့္လ်ွင္ပင္ သိသာပါသည္။ အစိုးရသစ္ တက္ျပီးေနာက္ ျမန္မာသမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္ အာဏာအရိွဆံုးပုဂၢိဳလ္မဟုတ္ေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႔အား အဓိက ေမာင္းႏွင္ေနသူဟု ယူဆထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔မွာ အိႏိၵယသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ဦးထင္ေက်ာ္တၾကိမ္ ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တၾကိမ္ သီးသန္႔စီျဖစ္သည္။ အိႏိၵယ ျပင္ပေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီးကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အိႏိၵယ ခရီးစဥ္အတြင္းတြင္ အေျခခံ အေဆာက္ဦးမ်ား ျမင့္တင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁. ၈ ဘီလီယံ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းပမာဏာမွာ အိႏိၵယ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးသမိုင္းတစ္ေလ်ွာက္ တၾကိမ္တည္းႏွင့္ ပမာဏအမ်ားဆံုး စာခ်ုပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ပမာဏ ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ တည္ျငိမ္ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡခ်ဳပ္ျငိမ္းေရးတို႔အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုျခံဳေရးက႑ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္က်င့္သံုးေနသည့္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံမွ အကူအညီေပးေရးအစီစဥ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။

14650270_1387099418000873_2161818479958647536_n

(ျမန္မာ-အိႏိၵယ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး၏ အဓိကလမ္းမၾကီး ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ လမ္းပိုင္းတစ္ေနရာ၊ ဓာတ္ပံု-Pyay Kyaw Aung/Irrawaddy)

ကုလားတန္ စီမံကိန္းပင္ျဖစ္ေစ ၊ အေရွ႕ေမ်ွာ္မူ၀ါဒ ျဖစ္ေစ ၊ ADD East ဟု ပင္ေခၚေခၚ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ အားလံုး ဆက္စပ္သည့္ အရာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ကုလားတန္ စီမံကိန္းမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ အိႏိၵယ နယ္စပ္မွ ကားလမ္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ကာ ပလက္၀မွ တဆင့္ ေရေၾကာင္း ကားလမ္းတို႔ျဖင့္ စစ္ေတြရိွ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆက္သြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ ကုန္သြယ္မႈ ဇံုမ်ား ၊ ကုန္ေသတၱာစခန္းမ်ား အေ၀းေျပးလမ္းမ စီမံကိန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။  အဆိုပါ စီမံကိန္းမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ခက္ခဲျပီး သီးသန္႔ဆန္ကာ အထီးက်န္သကဲ႔သို႔ ျဖစ္ေနသည့္ ပလက္၀ ေဒသမွာ စည္ပင္ဖြံ႔ျဖိဳးလာဖြယ္ရိွေနသည္။ ေက်ာက္ျဖဴ ကူမင္းလမ္းေၾကာင္းတြင္ တရုတ္မွ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔စတင္ပို႔လႊတ္ေနျပီျဖစ္ျပီး ဆိပ္ကမ္းနွင့္ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္း ျပင္ဆင္ေနျပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တရုတ္စီမံကိန္း၏ ထံုးစံအတိုင္း ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးကဲ့သို႔ ကိစၥမ်ားအပါ၀င္ ေဒသခံမ်ား ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရိွေနဆဲ။ အိႏိၵယအေနျဖင့္မူ ေနာက္က်သူဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း တရုတ္အေနျဖင့္ ျမန္မာတြင္မွားခဲ့သည့္ အမွားမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္စရာ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ရိွေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမယာသိိမ္းဆည္းမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ပါက ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကို ေဒသခံမ်ားထံ ထိုက္တန္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကး တိုက္ရိုက္ေပးျခင္း ၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားအနည္းဆံုး ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ ၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားျခင္း အစရိွသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးသည့္ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ တန္းတူရည္တူေဆြးေႏြးမႈ က်င့္၀တ္ အေျခခံ စီမံကိန္း အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈမ်ားမွာ အေရးပါလာမည္ျဖစ္သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရနွင့္ ခ်င္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစ္ညးမ်ား ၊ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္မူ ေဒသတြင္း ကူူးလူးဆက္ဆံမႈႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအပါ၀င္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ မိမိေဒသအတြင္း ပညာတတ္မည္မ်ွရိွသည္ဆိုသည့္ အေရအတြက္ကအစ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္တတ္ေျမာက္သူ အေရအတြက္ အဆံုး အခ်က္လက္မ်ား ရိွထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စီမံကိန္းမ်ားမွာ ဗဟိုအစိုးရကသာ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရိွေသာ္လည္း မွတ္ခ်က္ျပဳရန္မွာ ေအာက္ေျခ ျပည္နယ္အစိုးရတြင္ တာ၀န္ရိွသည္ မဟုတ္ပင္ေလာ။

ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းကို ၾကည့္လ်ွင္လည္း  ရိဒ္နယ္စပ္ကဲ႔သို႔ ကုန္သြယ္မႈ စခန္းမ်ား ရိွေသာ္လည္း ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏမွာနည္းလြန္းလွသည္။ ျမန္မာဘက္မွ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲမႈ အျပင္ အိႏိၵယဘက္မွလည္း မီဇိုရမ္ ျမိဳ႕ေတာ အိုက္ေဇာမွ လာလ်ွင္ပင္ ဘတ္ဂ်က္ပိုရလာေတာ့မည့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈအတြက္ အေရးပါသည့္ အေျခခံ အေဆာက္ဦးေကာင္းမြန္မႈအတြက္ ဦးစားေပးသင့္သလို အျခားေသာ ဟိုတယ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကဲ႔သို႔ က႑မ်ားအတြက္လည္း ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ လည္ပတ္စရာဖန္တီးေပးမႈႏွင့္ ဘာသာစကား တတ္ေျမာက္မႈအေပၚ အေျခခံသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ရာ မူလက အေျခခံပညာႏွင့္ ဘာသာစကားတတ္က်ြမ္းမႈအရ အဆင့္နိမ့္ျခင္း မရိွလွေသာ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အလားအလာေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္း တစ္ရပ္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အိႏိၵယ ျမန္မာနယ္စပ္မွ နယ္စပ္ေနျပည္သူမ်ား သြားလာႏိုင္ေသာ္လည္း ထုိင္း  နယ္စပ္ကဲ႔သို႔ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားပါ တရား၀င္ ၀င္ထြက္ခြင့္ေပးမည္ ဆိုပါက ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား အလားအလာအေကာင္းဆံုး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္မည္ဆိုလ်ွင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံအတြင္းရိွ အင္ဖာ ၊ ကိုဟီးမား ၊ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရိွ ရွားလံုးခံတပ္တို႔မွာ  ကမၻာစစ္အတြင္းက အေရးပါသည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းေဒသမ်ားအတြင္း ဆက္စပ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါက ထိုင္းႏိုင္ငံက ကန္ခ်နာပူရီေဒသ ( ေသမင္းတမန္ ရထားလမ္း အေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ) ကဲ႔သို႔ ပင္ အလားလာေကာင္းမြန္သည့္ နယ္ေျမျဖစ္လာႏိုင္သည္။ မီဇုိရမ္ ေဒသမွာ သီးျခား ဖက္ဒရယ္ ျပည္နယ္ျဖစ္သည့္အတြက္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေ၇းနွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒ တင္းက်ပ္မႈ အခ်ဳိ႕ရိွေသာ္လည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းကဲ႔သို႔ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရအခ်င္းျဖစ္ေစ ေဒသဆိုင္ရာအ စိုးရအခ်င္းခ်င္း ဆက္ႏြယ္မႈအရ ျဖစ္ေစ ေထာက္ခံမႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါက အိႏိၵယ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသအတြက္ေကာ ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ပါ အက်ဳိးမ်ားမည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေပသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္အတူ ေဒသခံမ်ား အလုပ္အကိုင္ ပိုမိုရရိွေ၇း ေဒသတြင္း အလယ္အလတ္လုပ္ငန္း၇ွင္မ်ား ပိုမိုေပၚထြက္လာေရးအတြက္မူ ျပင္ဆင္မႈ တစ္ရပ္ေတာ့ရိွရန္လိုအပ္ေပသည္။ သို႔မွသာလ်ွင္ ပုဂံေညာင္ဦးေဒသခံမာ်း ၾကံဳေတြ႔ရသလို မၾကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ပုဂံေညာင္ဦးေဒသတြင္ ဟိုတယ္မ်ား အျပိဳင္အဆိုင္ ဖြင့္လာၾကေသာ္လည္း ေနာက္ပို္ငးဖြင့္သည့္ ဟိုတယ္ၾကီးမ်ားမွာ ၀န္ထမ္းမ်ားပါ ရန္ကုန္ကဲ႔သို႔ ေနရာမ်ားမွ ေခၚလာျခင္းျဖစ္ရာ အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ား မၾကံဳေတြ႔ေစရန္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖို႔ေတာ့ လိုေပသည္။အနည္းဆံုး ေဒသတြင္းမွ ၀န္ထမ္း ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရမည္ စသျဖင့္ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ပါ ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။  တိုရစ္ဇင္လုပ္ငန္းအတြက္ ၀ိတိုရိယေတာင္ကဲ႔သို႔ေဒသမ်ား ဘံုတလာေဒသမ်ားကိုလည္း ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေဒသစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ေ၇းအတြက္ပါ တပါတည္းျပင္ဆင္ထားသင့့္ျပီး တိုင္းရင္းသား ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ တိုင္းရင္းသား ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ အေျချပဳ ေက်းရြာမ်ားကိုလည္း သီးသန္႔ ဖန္တီး၍ေသာ္လည္းေကာင္း သဘာ၀အတိုင္းရိွေနသည့္ ေက်းရြာမ်ားကို ပံ႔ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ ထိန္းသိမး္မႈေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ထားသင့္ေပသည္။ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မွာလည္း အထူးအေလးျပဳရေတာ့မည့္ အေျခေနတရပ္ပင္။နိမ့္က်ေနသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကိုအဆင့္ျမင့္တင္ရာတြင္လည္း မည္သည့္ သီးႏွံက အေရးပါသည္ဆိုသည့္ မိမိစားသံုးရန္အတြက္သာမက ေစ်းကြက္၀င္မည့္ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးမႈအတြက္ပါ  ရည္ရြယ္ထားသင့္ပါသည္။

21300651115_b6e5c86246_b

(အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ခ်င္းအႏြယ္ဝင္ မီဇိုလူမ်ဳိးမ်ားေနထိုင္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ အိုင္ေဇာလ္ၿမိဳ႕အားေတြ႔ရစဥ္)

အိႏိၵယ ျမန္မာ ဆက္္သြယ္မႈ အဓိက လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ အင္ဖာ – မိုေရး မွ  ကေလးတမူး၊ ယင္းမွ တဆင့္ မႏၱေလးသို႔  ဆက္သြယ္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမွာလည္း ခ်င္းျပည္နယ္၀င္ေပါက္ျဖစ္သည့္ ကေလးႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသအတြက္ အေရးပါသည့္ လမ္းေၾကာင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ယင္းလမ္းေၾကာင္းရိွ တံတားမ်ားျပင္ဆင္ရန္ အိႏိၵယက ေဆာင္ရြက္ေနျပီျဖစ္ရာ ကူးသန္းသြားလာေရးလမ္းေၾကာင္း ေကာင္းမြန္လာပါက ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ က်န္သည့္ ေဒသမ်ားသြားလာေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာဖြယ္ရိွပါသည္။ ယင္းအျပင္ ျပည္မမွ အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အစီစဥ္တစ္ရပ္ ခ်င္းအင္အားစုမ်ားမွ စတင္စဥ္းစားသင့္သည္ဟု အၾကံျပဳလုိပါသည္။ မၾကာေသးမွိကပင္ တပ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္က ကခ်င္တြင္ ဗမာ ရာခိုင္ႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ ၊ရွမး္တြင္ ဗမာရာခိုင္ႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ဟု ေျပာခဲ့သည္မဟုတ္ေပေလာ။ အကယ္၍ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း စီမံကိန္းၾကီးမ်ားေပၚေပါက္လာျပီး ကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ားလာပါက ျပည္မမွာ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ ေပၚလစီ တရပ္ရိွရန္လိုအပ္ေပသည္။ အဓိက အရင္းခံမွာ ေဒသတြင္းေန မူလဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ား နစ္နာမႈမရိွေစရန္ မဟုတ္ေပေလာ။

ခ်င္းျပည္နယ္၏ အဓိက အားသာခ်က္မွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားျခင္း မရိွသည့္ ေဒသျဖစ္ရာ ယင္းအေျခေနမွာ ေဒသတြင္းဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ အားသာခ်က္ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေျမာက္ အိႏိၵယ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ အဓိက အတားအဆီးျဖစ္သည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္လ်ွင္ ေဒသတြင္း မူးယစ္ ေဆး၀ါး ျပႆနာကိုပါ အလိုအေလ်ွာက္ ေျဖရွင္းႏိုင္ျပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

တရုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယအၾကား အားျပိဳင္မႈမွာ ျပည္မတြင္သာမက ခ်င္းျပည္နယ္တြင္လည္း ရိွသည္ဟု စာေရးသူ ဆိုခ်င္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ခ်င္းျပည္သူ အမ်ားစု ကန္႔ကြက္ေနသည့္ ေျမြေတာင္ ဖားေတာင္ စီမံကိန္းမွာ တရုတ္စီမံကိန္းသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အိႏိၵယ၏ အားသာခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးသူ ပီပီ ျပည္သူ ကန္႔ကြက္သည့္ စီမံကိန္းဆိုလ်ွင္ လိုအပ္ပါက ဖ်က္သိမ္းေပးတတ္သည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေပၚရိွ ေရႊစာေရးႏွင့္ ထမံသီစီမံကိန္း ( ေရအားလ်ွပ္စစ္ႏွင့္ ဆည္ ) မ်ားကို အိႏိၵယဘက္က ဆိုင္းငံ႔လိုက္ျပီျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အား လိုအပ္မႈအတြက္ အိႏိၵယ ရင္းႏွိးျမွပ္ႏွံသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ရိွေကာင္းရိွႏိုင္ပါသည္။ တကၠႏိုလိုဂ်ီ မနိမ့္လွေသာ အိႏိၵယမွာ ဆူကမ္းကဲ႔သို႔ ကုမၸဏီမ်ားက ဆိုလာစနစ္ျဖင့္ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အား ေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ေအာင္ျမင္လည္ပတ္ထုတ္လုပ္ေနသည့္ အစဥ္အလာရိွသည့္ ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္ေပသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုလ်ွင္ ့ တရုတ္၏ ျမန္မာအေပၚ အရွိန္ျမင့္တင္လာမႈႏွင့္အတူ အိႏိၵယကလည္း အေရွႈေျမာက္ေဒသတည္ျငိမ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ ျမန္မာကို မုခ် အသံုးခ်ေပေတာ့မည္။ ယင္းအစီအစဥ္မွာ ယူတတ္လ်ွင္ ခ်င္းျပည္နယ္ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးနွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုဖြံ႔ျဖိဳးေရးတို႔အတြက္ အေရးပါလွသည့္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။