ေစ်းဆိုင္မ်ားအားလံုးပိတ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္လူထုဆုေတင္းပြဲျပဳလုပ္မည္

11

falam

ဆလုိင္းလာလ္ႏြန္အုပ္

ေစ်းဆိုင္မ်ားအားလံုးပိတ္ပင္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ လူထုဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္မည္ဟု ဖလမ္းႏွစ္ျခင္းအသင္း ဆရာေတာ္ ေထာင္းဘိတ္ကေျပာသည္။

အဆိုပါဆုေတာင္းပြဲကို ဖလမ္းခရစ္ယာန္သာသနာဆရာမ်ားမိတ္သဟယအဖြဲ႔ကဦးေဆာင္၍ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီမွ ၁၀ နာရီထိ ဖလမ္းႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္တြင္ျပဳလုပ္သြားမည္ဟုသိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ဆုေတာင္းစဥ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေစ်းဆိုင္မ်ားအားလံုးပိတ္ပင္ကာ ကခ်င္လူထုအတြက္ဆုေတာင္းရန္ ဖလမ္းခရစ္ယာန္သာသနာဆရာမ်ားမိတ္သဟယအဖြဲ႔ကထုတ္ျပန္ထားသည္။

“ ကခ်င္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ညီအစ္ကိုေတြပါ။ ကခ်င္စစ္ပြဲေၾကာင့္ ခံစားရသူက ကခ်င္ျပည္သူေတြပါ။ သူတို႔ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ခ်ိန္မွာ ဒီဘက္ကေနလည္း ညီအစ္ကိုတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အားေပးႏွစ္သိမ့္ေပးပါတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း၊ သူတို႔ဘက္မွာရပ္တည္ေနတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းျပတာပါ။ ဘုရားေ်က်ာင္းမွာ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အျမဲတမ္းအထူးဆုေတာင္းေပး လ်က္ရွိပါတယ္”ဟု ဆရာေတာ္ ေထာင္းဘိတ္ကေျပာသည္။

စစ္ပြဲဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ျဖစ္လာေသာကိစၥျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖစ္ စားပြဲေပၚတြင္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ မည္သည့္စစ္ပြဲမွ်အလိုမရွိေၾကာင္း ဆရာေတာ္ ေထာင္းဘိတ္ကေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္လည္း ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဟားခါးၿမိဳ႕ႏွင့္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲက်င္းပခဲ့သည္။