မတူပီၿမိဳ႕နယ္တြင္ စက္တင္ဘာလအတြင္း တယ္လီဖုန္းတာဝါတိုင္ (၄)ခုစိုက္ထူမည္

4

phone tower

ဆလိုင္းေက်ာ္မိုး

ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္တြင္ စက္တင္ဘာလအတြင္း တယ္လီဖုန္းတာဝါတိုင္မ်ားကို မတူပီၿမိဳ႕ေပၚတြင္ တာဝါတိုင္ ၂ တိုင္၊ ေရဇြာႏွင့္ မတူပီၾကား ေထာင္လန္ရြာအနီးတြင္ တာဝါတိုင္ ၁ တုိင္၊ ေရဇြာႏွင့္ ဟားခါးၾကားရွိ အိုက္ကားရြာအနီးတြင္ တာဝါတိုင္ ၁ တုိင္စိုက္ထူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း တာဝါတိုင္မ်ားတည္ေဆာက္ေနေသာ Irrawaddy Ggreen Tower Company Limited မွသိရသည္။

“ေျမရွင္အားလံုးနဲ႔ေတာ့ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီးၿပီျဖစ္တဲ့တြက္ စတင္ေတာ့မွာပါ။ အဓိကလမ္းနဲ႔ ရာသီဥတုအေျခအေနေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ မစိုက္ေသးဘူး။ ရာသီဥတုနဲ႔လမ္းေကာင္းရင္ အျမန္ဆံုးစိုက္ထူႏိုင္မယ္။ စက္တင္ဘာအတြင္းမွာေတာ့စလုပ္ႏိုင္မယ္”ဟု IGT မွမန္ေနဂ်ာတစ္ဦးကေျပာသည္။

ယခုအခါ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း မိုးမ်ားရြာသြန္းၿပီး လမ္းမ်ားဆိုးရြားစြာပ်က္စီးေနျခင္းေၾကာင့္ ပစၥည္းမ်ားသယ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။

မတူပီၿမိဳ႕နယ္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ MEC ဖုန္းလိုင္းတစ္ခုတည္းသာအသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ထုိဖုန္းလိုင္းမွာလည္း ၿမိဳ႕တြင္းေခၚဆိုျခင္းလည္းခက္ခဲေနေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုအခါ မတူပီတြင္စုစုေပါင္း တယ္လီဖုန္းတာဝါတိုင္ ၅ ခုစိုက္ထူမည္ျဖစ္ၿပီး စန္ေဘာင္ရပ္ကြက္တြင္ တာဝါတိုင္တစ္ခုစိုက္ထူထားၿပီျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားသည္မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္တာဝါတိုင္မစိုက္ထူၾကဘဲ ယင္းတို႔လိုအပ္ခ်က္ကို တာဝါတိုင္ကုမၸဏီမ်ားမွျဖည့္ဆည္းေပးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိတာဝါတိုင္မ်ားကို Irrawaddy Green Tower ကုမၸဏီမွစိုက္ထူေသာ တာဝါတိုင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းကို Telenor၊ Ooredoo ႏွင့္ MPT စသည့္ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။