သမၼတနဲ႔ ဒုသမၼတေတြ ေရြးခ်ယ္ေရး လမ္းညႊန္ခ်က္ ျဖန္႔ေဝ

7

Hluttaw

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ဒုတိယသမၼတေတြကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ မဲခဲြဆံုးျဖတ္တဲ့အခါ ပယ္မဲမျဖစ္ေအာင္ သတိထားသင့္တဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ပံုစံေတြကို လႊတ္ေတာ္ရံုးအသီးသီးက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးထံ ဒီေန႔ ျဖန္႔ေ၀လိုက္ပါတယ္။

ဆႏၵမဲေပးတဲ့အခါ ပယ္မဲမျဖစ္ေအာင္ သတိျပဳႏုိင္ဖို႔အတြက္ ျဖန္႔ေ၀တာျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးကိုကိုႏုိင္ က ေျပာပါတယ္။

“ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ နညး္ဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားၿပီးသားပါ၊ အဲ့ဒီ သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္လို႔ တစ္ဦးထက္ပိုလာရင္ ဆႏၵမဲလက္မွတ္စနစ္ကိုနဲ႔ အသံုးျပဳပါမယ္၊ ၇ ခ်က္ကေတာ့ ပယ္မဲျဖစ္မယ့္အေၾကာင္းေပါ့၊ က်န္တာကေတာ့ အမွန္ျခစ္ပါရင္ ေထာက္ခံမဲေပါ့”

ပယ္မဲျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ေတြက တစ္ဦးထက္ပိုၿပီး ေထာက္ခံဆႏၵျပဳထားတဲ့ လက္မွတ္၊ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ဆႏၵမျပဳထားတဲ့ လက္မွတ္၊ လႊတ္ေတာ္ရံုး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ လက္မွတ္မပါတဲ့ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ စတာေတြျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လာမယ့္ မတ္လ ၁၀ရက္ေန႔မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ေရြးေကာက္ခံထားရတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ဒုတိယသမၼတေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းဖို႔အတြက္ အဆုိျပဳလႊာပံုစံေတြကို လႊတ္ေတာ္ရံုးညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံကေန ထုတ္ယူရမွာၿပီး လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွာ တင္သြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေန႔မွာပဲ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ဒုတိယသမၼတ အရည္အခ်င္းစိစစ္ေရးအဖဲြ႔ကို အဖဲြ႔၀င္ ၇ဦးနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒုတိယသမၼတေလာင္းစာရင္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖဲြ႔က တစ္ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖဲြ႔က တစ္ဦးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖဲြ႔က တစ္ဦး စုစုေပါင္း ၃ဦး တင္သြင္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese