လက္၀ါးကပ္တုိင္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳခ်က္ယူရန္ အစိုးရအဖြဲ႕ (၃၀) ရက္ေန႕တြင္ စည္းေ၀းပြဲလုပ္မည္

၂၉၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၅ လက္၀ါးကပ္တုိင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေစျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရအဖြဲ႕၏ ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ ဇန္န၀ါရီ ...

လက္၀ါးကပ္တုိင္ေျပာင္းေရႊ႕ခုိင္းသည့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အမိန္႕စာ ရုတ္သိမ္းေပးရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းကို ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွခြင့္ျပဳေၾကာင္းစာေပးပို႕

၂၈၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၅ ဟားခါးၿမိဳ႕အထြက္ ၾကာရ္ၾကန္ေတာင္ထိပ္ေပၚ တည္ေဆာက္သည့္ လက္၀ါးကပ္တုိင္အား ျပည္နယ္အစိုးရမွ ေျပာင္းေရႊ႕ ...

လက္၀ါးကပ္တုိင္ ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းျခင္းကို အစိုးရအဖြဲ႕၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္းသာအမုန္းခံလုပ္ေဆာင္မည္ဟု ခ်င္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

၂၇၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၅ ဟားခါးၿမိဳ႕အထြက္ ၾကာရ္ၾကန္ေတာင္ထိပ္တြင္စိုက္ထူထားသည့္ လက္၀ါးကပ္တုိင္ေျပာင္းေရႊ႕ခုိင္းျခင္း ႏွင့္ပ ...

လက္၀ါးကပ္တုိင္ ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းျခင္းကို အစိုးရအဖြဲ႕၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္းသာအမုန္းခံလုပ္ေဆာင္မည္ဟု ခ်င္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

၂၇၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၅ ဟားခါးၿမိဳ႕အထြက္ ၾကာရ္ၾကန္ေတာင္ထိပ္တြင္စိုက္ထူထားသည့္ လက္၀ါးကပ္တုိင္ေျပာင္းေရႊ႕ခုိင္းျခင္း ႏွင့္ပ ...

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရံုးမွ ဟားခါးၿမိဳ႕အထြက္ စိုက္ထူထားသည့္ လက္၀ါးကပ္တုိင္ ဇန္န၀ါရီလအကုန္ ေျပာင္းေရြႊ႕ရန္သတိေပး

၂၆၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၅ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဟားခါးၿမိဳ႕အထြက္ ၾကာရ္ၾကန္ေတာင္ထိပ္တြင္စိုက္ထူးထားသည့္ ဆုေတာင္းျပည့္ လက ...

မတ္လတြင္လုပ္မည့္ CNDP ပါတီညီလာခံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားေရြးခ်ယ္မည္

၂၃၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၅ ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီီ(CNDP) အေနျဖင့္ မတ္လပထမအပတ္အတြင္း ရန္ကုန္၌ ပါတီညီလာခံ က်င္းပမည္ ျဖ ...

Next Prev
scroll to top

Get Widget