ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔သမိုင္း

Salai Van Cung Lian (UK) နိဒါန္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ကို က်င္းပတဲ့အခါတိုင္း မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ ဘာေၾကာင့္ က်င္းပရသလဲဆို ...

နယ္ခ်ဲ႔ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ ႏွင္႔ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဦးဝမၼသူးေမာင္း – အပိုင္း (၂)

Salai Van Cung Lian (U.K) အပိုင္း (၁) မွအဆက္ ……. ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ (ခ.မ.ည.ဖ) ခါင္းေဆာင္မ်ားအ ...

Whit Cardကိုင္ေဆာင္သူမ်ားဥပေဒအရမဲေပးခြင့္ရွိေၾကာင္း ခ်င္းတိုးတက္ေရး ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးဆို

၄၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၄ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျပဳေရး ျပည္လုံးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ ဥပေဒၾ ...

နယ္ခ်ဲ႔ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ ႏွင္႔ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဦးဝမၼသူးေမာင္းအေၾကာင္း – (အပိုင္း ၁)

Salai Van Cung Lian (UK)   နိဒါန္း လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတြင္အမ်ိဳးသားေန႕ ရွိအံ့ရွိထိုက္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ခ်င္းလူမ်ိဳး ...

Interview with Zam Lun Khup

ျမန္မာ့ဓါးသိုင္းကစားနည္းတြင္ ဆယ္စုႏွစ္အထိခ်န္ပီယံဆုကိုထိန္းသိမ္းထားနုိင္ခဲ့ျပီး လက္ရွိျမန္မာလက္ေရြးစဥ္ ဓါးခုတ္အသင္း ...

“ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းျခင္းႏွင့္ ထိပ္တုိင္ရင္ဆုိင္ျခင္းၾကားက ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး”

ေရးသားသူ - Salai Hung Tun Gei “ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တက္မည့္အစိုးရသက္တမ္း၏ ...

Next Prev
scroll to top

Get Widget