မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး CHRO program Director ဆလုိင္းဇအုပ္လိန္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔(မဘသ) ကဦးေဆာင္ေရးဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္ကလည္း လက္ခံထားၿပီးျဖစ္တဲ့မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒလုိ႕ လ ...

အဂၤလန္ႏုိင္ငံ ေအာက္ဖုိ႔တကၠသုိလ္၏ ခန္႔ညားထည္၀ါမူ႔  ႏွင့္ ပညာေရး စနစ္မ်ားကုိ ေလ့လာသင္ယူခြင့္ ရရွိမည့္ Oxford Summer Academy

  ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိအသက္(၁၆-၁၉ )ႏွစ္အတြင္းရွိ လူငယ္မ်ားအတြက္ေအာက္ဖုိ႕တကၠသုိလ္၏ ပညာေရးစနစ္၊ Campus Life ႏွင္႕အဂၤလန ...

ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီၿမိဳ႕တြင္ CDMA 800HMZ ဖုန္းလုိင္းသစ္တိုးခ်ဲ႕

၁၇၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄ ဖုန္းလုိင္းအဆက္အသြယ္ခက္ခဲသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္တြင္ CDMA 800 MHZ ဖုန္းလုိင္းသစ္တိုးခ်ဲ႕ၿပ ...

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနမရွိသင့္ေတာ့ေၾကာင္း CNDP အတြင္းေရးမႈးေ၀ဖန္

၁၆၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနမရွိသင့္ေတာ့ေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (CNDP) အတြင ...

ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ CLD Party ဥကၠဌ ဦးငိုင္ဆာ့ခ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း (၂)

မန္ကိန္း @Mang Suan Kim ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသည္ အစိုးရက ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဘက္ဂ်က္ေတြပိုသံုးလာတာ ၊ အဲဒီ ေဒသဖြံ႕ ...

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရရံုးသစ္ မတ္လကုန္တြင္အၿပီးတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ လုပ္အားထပ္ျဖည့္မည္

၁၅၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄ ဟားခါးၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ၂၀၁၃ ဧၿပီလမွစတင္တည္ေဆာက္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရရံုးသစ္အား လာမည့္ႏွစ္ မတ္လကုန္တ ...

Next Prev
scroll to top

Get Widget