ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ ( CPP)  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမတ္ (၃) ဦး CNDP သို႕ပါတီေျပာင္း

Salai Hung Tun Gei ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(CNDP) သို႕ ခ်င္းတိုုးတက္ေရးပါတီဖက္(CPP) မွပူးေပါင္းသြားသည့္ လႊတ္ေ ...

ခ်င္းလံုယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ သတ္မွတ္ရက္ေန႕တြင္ သံုးႏုိင္ငံမွေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသာစည္းေ၀းပြဲျပဳလုပ္မည္

Salai Hung Tun Gei ခ်င္းလံုယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္အား ဧၿပီလတြင္ေရႊ႕ဆိုင္းလုိက္ၿပီးေနာက္ ယခင္ သတ္မွတ္ရက္ေန႕တြင္ သံုးႏုိင္ငံ ...

ခ်င္းလံုယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ကို ၂၀၁၅ ဧၿပီလတြင္က်င္းပရန္ေရႊ႕ဆုိင္း

ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းပိုင္းတြင္ က်င္းပရန္စီစဥ္ခဲ့သည့္ ခ်င္းလံုယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္(Chin Lung Culture Festival ) အား ရန္ပံုေငြပိ ...

CNDP ပါတီ၏ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေ၀းတြင္ (၂၀၁၅) ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးေဆြးေႏြး

ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(CNDP)၏ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေ၀းကို သံုးရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး (၂၀၁၅ ...

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ တစ္ဦးလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၉၂ သိန္း ခန္႕အထိ ရရိွႏိုင္မည့္ IELTS Scholarship မ်ား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေပးမည္

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ IELTS Scholarship မ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေပးအပ္ခဲ့ရာ ယခုလာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ...

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား UK Newcastle ၿမိဳ႕က Northumbria University တြင္ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီ

   UK ႏိုင္ငံ၊ England အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ Newcastle ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိသည့္ Northumbria University သို႕ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ...

Next Prev
scroll to top

Get Widget