၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လူဦးေရ ၄ သိန္း ၇ ေသာင္းေက်ာ္သာ႐ိွၿပီး ဟားခါးၿမိဳ႕သည္ လူဦးေရအနည္းဆံု းၿမိဳ႕ႀကီးအျဖစ္ စာရင္းဝင္ခဲ့

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ေကာက္ယူခဲ့သည့္ ျပည္လံုးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္း၏ ေ႐ွ႕ေျပးသန္းေခါင္စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရခ်င္းျပည္နယ္သ ...

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္သူမ်ား The University of New South Wales (UNSW) တြင္ Foundation Program တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီ

မန္ကိန္း ရန္ကုန္ ၊ ၾသဂုတ္ ၂၈ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ႀကီး တကၠသိုလ္တ ...

ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ျပဌန္းသည့္ဥပေဒၾကမ္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏လုိအပ္ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းမဟုတ္သျဖင့္အားရစရာမေကာင္းဟုဆို

Salai Hung Tun Gei ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ေလးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း ျပဌန္းသည့္ဥပေဒၾကမ္းဆယ္ခုေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း ျပဌန္းလုိက္သ ...

CNDP အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ တြင္ ကေလးကေဘာ္၌ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕လ်က္ရွိ

Salai Hung Tun Gei ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ(CNDP) အေနျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၅ တြင္စစ္ကိုင္တိုင္း ကေလးကေဘာ္ေဒသ၌ ၀င္ေရ ...

န၀မအႀကိမ္ေျမာက္ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း စက္တင္ဘာ(၁)တြင္ စမည္

န၀မအႀကိမ္ေျမာက္ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို လာမည့္စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႕တြင္ျပန္လည္ က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသ ...

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္မွလြဲ၍ အျခားၿမိဳ႕နယ္အားလံုးတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားတည္ေဆာက္လ်က္ရွိ

Salai Hung Tun Gei ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္မွလြဲ၍ အျခားၿမိဳ႕နယ္အားလံုးတြင္ က်ပ္သန္းငါးေသာင္းသံုးစြဲၿပီး ေရအားလွ ...

Next Prev
scroll to top

Get Widget