ဟားခါးတြင္ ခ်င္းလူငယ္မ်ားအတြက္ လူထုပညာေပးေရးသင္တန္းျပဳလုပ္ခဲ့

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးျမိဳ႕ရွိ ဇိအုန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (Zion Baptist Church) တြင္ ၂၀၁၄ ႏို၀င္ဘာလ ၁၀-၁၈ အတြင္းတြင္ ဒီ ...

ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား အိႏၵိယသို႕ေလ့လာေရးခရီးသြား

ဟားခါး၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲသံုးဆယ္ဦးပါ၀င္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ အိႏၵိယႏိုင ...

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအေနျဖင့္ မိမိသက္တမ္းအတြင္း ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကိုသာ အာရံုထားသင့္ေၾကာင္း ခ်င္းပါတီမ်ားေ၀ဖန္

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းက ႏုိ၀င္ဘာ (၁၈) ရက္ေန႕က ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကို ေနာက္တက္ လာမည့္အစိုးရသက္တမ္းအတြင္ ...

University of East Anglia မွ ခ်ီးျမွင့္သည့္ (50 % Scholarship)မ်ားအတြင္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါၿပီ ။

University of East Anglia (UEA) မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ International Foundation in Sciencesကိုတက္ေရာက္ မည့္သ ...

ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ CLD Party  ဥကၠဌ ဦးငိုင္ဆာ့ခ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း (၁)

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း - မန္ကိန္း @ Mang Suan Kim CLD ပါတီေပၚေပါက္လာရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းကို သိခ်င္ပါတယ္။ CLD ပါတီေပၚေပါက္လာရတ ...

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အခက္အခဲေဖာ္ထုတ္ရန္ ခ်င္းအစိမ္းေရာက္ကြန္ယက္ ပထမအႀကိမ္ညီလာခံက်င္းပ

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ခ်င္းအစိမ္းေရာင္ ကြန္ယက္အေနျဖင့္ ေဒသအသီး ...

Next Prev
scroll to top

Get Widget